• Giriş Yap
 • Üye Ol • Damga V.Ödendiğinde Gider Yazılır (!)
  Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Görüntüleme: 16329
  Mesajlar: 4
   
  Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  OKARTAL Çevrimdışı

  Özel Üye
  *  Yorum Sayısı: 1,422
  Üyelik Tarihi: 06.07.2008


  Teşekkürler: 260
  247 Mesajına, 686 Teşekkür edildi.
  Yorum: #1
  Damga V.Ödendiğinde Gider Yazılır (!)

  Bu uygulama hakkında bilgisi olan paylaşabilir mi?
  02.06.2014 10:41
  Alıntı ile Cevapla
  Hulusi. Çevrimdışı

  Emektar Üye
  *  Yorum Sayısı: 864
  Üyelik Tarihi: 04.06.2010


  Teşekkürler: 1759
  443 Mesajına, 1165 Teşekkür edildi.
  Yorum: #2
  RE: Damga V.Ödendiğinde Gider Yazılır (!)

  Alıntı: T.C.
  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)
  Sayı :B.07.1.GİB.04.99.16.01/2-MUK-357 27.10.2008/31158 Konu: Uzlaşma sonucu ödemesi taksitlendirilen damga vergisinin tahakkuk tarihinde mi yoksa ödeme tarihinde mi gider olarak kaydedileceği

  ??????????..
  İlgi :...10.2008 tarih ve ? sayılı dilekçeniz.


  İlgide kayıtlı dilekçeniz ile; Başkanlığımızın ???????vergi kimlik numaralı mükellefi bulunduğunuz, Bankanızın imzaladığı aracılık sözleşmesinden doğan damga vergisinin 28.07.2008 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı neticesinde belirlenen damga vergisi, vergi zıyaı cezası ve gecikme faizi tutarı toplamının 18 ayda 18 taksitte ödenmesi kararlaştırılıp ödeme planı oluşturulduğu belirtilerek, uzlaşma sonucu kesinleşen damga vergisinin tahakkuk tarihinde mi yoksa ödeme tarihinde mi gider yazılacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

  Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 6?ncı maddesinde, Kurumlar Vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanunu?nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı, Gelir Vergisi Kanunu?nun 37?nci maddesinde de her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç sayılacağı hükme bağlanmıştır.

  193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 38?inci maddesinde bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki özsermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise bu farka ilave olacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanunu?nun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanun?un 40 ve 41?inci madde hükümlerine uyulacağı belirtilmiş, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu?nun 192?inci maddesinin 4?üncü fıkrasında da, aktif toplamı ile borçlar arasındaki farkın, müteşebbisin işletmeye mevzu varlığını (özsermaye) teşkil edeceği belirtilmek suretiyle kazancın tespitinde tahsil değil, tahakkukun esas alınacağı hükme bağlanmıştır.

  Yine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 40?ıncı maddesinde safi kazancın tespitinde indirilecek giderlerin hangileri olduğu sayılmak suretiyle belirtilmiş olup, 6?ıncı bendinde de; işletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi resim ve harçların da indirilecek giderlerden olduğu açıklanmıştır.
  Ticari kazancın tespitinde iki temel ilke geçerlidir. Bunlar ?dönemsellik? ve ?tahakkuk esası? ilkeleridir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar veya mahiyet itibariyle kesinleşmiş olması, yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra, miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Bu esas dikkate alındığında bir gelir unsurunun, özel bir düzenleme bulunmadığı sürece, mahiyet ve tutar itibariyle kesinleştiği dönem kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir.

  Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurum kazancının tespitinde tahakkuk esası geçerli olduğundan, 5736 sayılı Kanun kapsamında 28.07.2008 tarihinde yapılan uzlaşma toplantısı sonucu kesinleşen damga vergisi aslının 2008 yılı itibariyle kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Her zaman, yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki nasıl yapabileceğimi öğreneyim. (Pablo Picasso)
  02.06.2014 10:56
  Alıntı ile Cevapla
   Teşekkür Edenler: Yasin Gencan , OKARTAL
  Yasin Gencan Çevrimdışı

  Aktif Üye
  *  Yorum Sayısı: 82
  Üyelik Tarihi: 12.25.2010


  Teşekkürler: 29
  51 Mesajına, 169 Teşekkür edildi.
  Yorum: #3
  RE: Damga V.Ödendiğinde Gider Yazılır (!)

  BİZİMLE ALAKALI BİR EKLEMEDE BEN YAPAYIM
  SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA, HİZMET SÖZLEŞMELERİ VE MÜKELLEFİYETE İLİŞKİN VERİLEN BEYANNAMELER İÇİN ÖDENEN DAMGA VERGİLERİ GİDER YAZILABİLİR Mİ?
   
  Bu makalemin konusunu, serbest meslek erbabının vergi dairelerine verdikleri yıllık gelir vergisi, stopaj gelir vergisi, katma değer vergisi, geçici vergi beyannamelerine ait damga vergileri ve müşterileri ile yapmış oldukları sözleşmelere ait damga vergilerini serbest meslek kazançlarının tespitinde hasılattan indirip indirilemeyecekleri hususu oluşturmaktadır.
   
  Bilindiği üzere 488 sayılı damga vergisi kanununa ekli (1) sayılı tabloda damga vergisine tabi kağıtlar sayılmış, tablonun ?I.Akitlerle ilgili kağıtlar? başlıklı bölümünde mukavelenamelerin, ?IV.Makbuzlar ve diğer kağıtlar? başlıklı bölümünde ise hangi beyannamenin ne kadar damga vergisine tabi bulunduğu belirtilmiştir.
   
  Diğer yandan, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68. Maddesinde Serbest Meslek Kazancında hangi giderlerin hasılattan indirileceği sayılmış, maddenin 1.bendinde Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderlerin, 9.bendinde ise Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen meslek, ilan ve reklam vergileri ile iş yerleriyle ilgili ayni vergi, resim ve harçların da gider yazılabileceği hüküm altına alınmıştır.
   
  Maliye Bakanlığı, bu hükümlere göre mesleki faaliyet dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebileceği, diğer taraftan mükellefiyete ait verilen beyannamelere ait damga vergilerinin ise bu maddedeki indirilecek giderler arasında yer almamasından dolayı indirim konusu yapılamıyacağı görüşündedir.
   
   
   
  Konu hakkındaki bazı özelgeler;
   
  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)nın 04/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 68-38 sayılı Beyannamelere ait damga vergilerinin serbest meslek kazancı ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hk. özelgesi,
   
  ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) nın27/09/2010 tarihli ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-65-8-605 sayılı Serbest meslek faaliyeti nedeniyle müşteriler ile yapılan sözleşmelere ait damga vergisinin serbest meslek kazancından indirilmesi hk. özelgesi
   
  MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğünün 22/03/2005 tarihli ve B.07.0.GEL.0.42/4204-413/13506 Sayılı Serbest meslek kazancı için verilen gelir vergisi beyannamesinde ödenen damga vergilerinin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılmasının mümkün bulunmadığı hk. özelgesi
   
   
  Bu itibarla, 2013/4 dönem geçici vergi beyannamesi öncesi konunun gözden geçirilmesi faydalı olacaktır, Saygılarımla.
   
   
   
  SMMM HASAN TASLAKÇI nın makalesi
   
   
  iyi çalışmalar...

  [Resim: 4Ldd1Q.jpg]
  02.06.2014 11:02
  Alıntı ile Cevapla
  OKARTAL Çevrimdışı

  Özel Üye
  *  Yorum Sayısı: 1,422
  Üyelik Tarihi: 06.07.2008


  Teşekkürler: 260
  247 Mesajına, 686 Teşekkür edildi.
  Yorum: #4
  RE: Damga V.Ödendiğinde Gider Yazılır (!)

  Sayın Hulusi. çoğu internet sitelerinde ödendiğinde gider yazılır diye saçma bir düşünce hakim. Neye göre bunu yapıyorlar anlamıyor. Örneğin KDV 12 2013 damga vergisi 2014 haziranda ödenirse nasıl gider yazılacakmış anlamıyorum. Önc.Dön.Gider ve zararlarına atılır diyenler mevcut. Ancak dönemsellik ilkesine göre 2013 de tahakkuk ettirilmelidir diyorum.

  Paylaşımınız için teşekkürler.
  02.06.2014 11:07
  Alıntı ile Cevapla
  Hulusi. Çevrimdışı

  Emektar Üye
  *  Yorum Sayısı: 864
  Üyelik Tarihi: 04.06.2010


  Teşekkürler: 1759
  443 Mesajına, 1165 Teşekkür edildi.
  Yorum: #5
  RE: Damga V.Ödendiğinde Gider Yazılır (!)

  Sayın OKARTAL bu konu hakkında o kadar çok fikir varki ve bende sonunda bunun tahakkuk esasına göre yapılması kanısına vardım. ( Yukardaki özelgede dahil olmak üzere) Ve mizanda da değişikliğe gittim.

  [Resim: RNWPh.png]

  Her zaman, yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki nasıl yapabileceğimi öğreneyim. (Pablo Picasso)
  02.06.2014 11:48
  Alıntı ile Cevapla
   Teşekkür Edenler: OKARTAL


  Hızlı Menü: