Zirve Yazılım | Forum
insancıktan insanlığa - Baskı Önizleme

+- Zirve Yazılım | Forum (https://www.zirveyazilim.net/forum)
+-- Forum:
.::Paylaşım & Eğlence::.
(/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: .::Yazı, Makale ve Fıkra Paylaşım Bölümü::. (/forumdisplay.php?fid=34)
+--- Konu Başlığı: insancıktan insanlığa (/showthread.php?tid=24485)insancıktan insanlığa - ismail - 12.07.2019 12:37

İNSANCIKTAN İNSANLIĞA
Bir insanın cinsine hangi coğrafyada hangi ırktan olacağına karar vermesi dışında genelde hayatı boyunca nasıl bir süreç geçireceği ve bu yönde bulunacağı tercihler ve kararlar tamamamen kendi elinde olmuştur. Ortalama ömre göre kısacık bir geçit içinde yol alan akıl sahibi insanın tarihten çevreden gözlemlerden dersler çıkarıp hayatının kalanı üzerinde adam akıllı bir plan proje tertiplemesi pek bir insanın başarı göstereceği bir karar manzumelerinden oluşuyor düşününki okuma yazma oranlarının hala düşük olması adam öldürmenin tavuk kesmek kadar basitleştiği şiddet olaylarının alalede bir hal alması hırsızlık gasp olaylarının normal bir havada geçilmesi iyi bir eğitim görmek için canhıraş çalışan insan soyunun tükendiği çevrede prototip oluşturacak bir aile oluşumunun azlığı bilahare obsesyon dolu insanlardan oluşan sosyal hayat şekillerini beraberinde getiriyor tabiki yine bundan doğan müteaddit paranoyak bir zümrenin azda olsa temiz bir akıldan mülhem insan sınıfı için potansiyel bir tehdit oluşturması olayın vahim bir boyutunu teşkil ediyor ünlü ve sevdiğim edebiyatçılardan Cahit zarifoğlu’nun döneminde (1979’larin sonu) yazdığı bir makalalerinden birinde dikkatimi çeken ilginç bir tespiti vardı konu ile ilintili olması açısından buraya taşımak istedim mezkur dönemde yazar ülkenin illerinden biri olan Hakkari ve Gümüşhanede hiçbir şekilde hırsızlık olaylarının olmadığını beyan ediyor. Vardığımız noktaya bakıldığında bugün bu işlerin yaşattığı fecaatin ne derece olduğunu artık hergün gazetelerden Tv lerden pembe dizi izler gibi “bakalım ayinei devran ne olmuş” deyip duygudan zerre miktarınca nasiplenmeden hissiz bir şekilde okuyup seyre gark olduk. Bu raddeye kadar hep pesimist bir tablo çizer olduk. Realist olmak gerekirse bunların hiçbiri eksiksiz olmamakla beraber sadece olayın kısa bir özetini teşkil ediyor. Panaromik bir durumdan olayın tahlil edilmesinden sonra hülasa deyip optimistik bir bakışın şekillendireceği bir tablo çizmek gerekirse eğer şöyle birkaç altı çizilmesi gereken tümlecikler sarfedilebilir.
Eğitim evet eğitim yenilemek gerekirse yine eğitim derim sağlam sistematik bir eğitim müfredatıyla beraber köklü bir kültürden gelmiş bir insan topluluğunun ithal edilmiş bir yaşam biçimden azade olup kendi özüne kendine nüvesine dönmesi bir elzem gerektirir bu yönde şekillenen bir hayat şemasının aile denilen oluşumla tamamen bur uyum başgösterip bir okul mesabesinde pür dikkat dizayn içinde şekillenmesi yine bunun gerekliliği için şart teşkil etmektedir.
Evcek ortamda makul ölçültlerde uyum sağlamakla bir araya gelen ebeveynlerce yetişen neslin ahlaki öğretilerini pratize etmek babında tıpkı bir taşın suya atılmasıyla dışa açılan halkları gibi bunu mahallerinden başlayıp yaygınlaştırmaları ve örneklik teşkil etmeleri gerekmektedir bu sağlıklı kuşağın tam teşekküllü bir şekilde hayat bulması için bu işin bir diğer sac ayağını oluşturan eğitim mahfillerinin yani okul üniversite alanlarını da unutmamak gerekir. nitekim toplu olarak düzenin gerektirdikleri neticesinde yer edinen bu tip kurumların alanında sağlam müfredatıyla alanında en iyisi olan eğitimcilerle hız kazanacağı su götürmez bir gerçektir. Bunların gerçek manada büyük bir titizlik ve ihtimamla ihdas edeceği bir paradigma. aksi durumda önümüzdeki yıllarda biyonik bir kimyayla nefes alan trans halinde gidip gelen duygu ve yaklaşımların tamamen aritmetik bir şekilde öngörüye varması muhtemel bir insancıklar kuşağıyla karşı karşıya geleceğimiz gerçeği.
İnsancıklardan insanlık oluşumuna geçen bu son dönemeçte aklı selim her bireyin bu çarkın bir dişlisini oluşturduğunu unutmaması ve kendisini cahilliğin tek düşmanı olan okumakla yani kitapla hem hal olması bu vahim durum içinde üzerine düşen en kutsal eylemlerdendir.