Zirve Yazılım | Forum
Zirve Yazılım Masaüstü Programları 080221-11.1 Güncelleme İçeriği - Baskı Önizleme

+- Zirve Yazılım | Forum (https://www.zirveyazilim.net/forum)
+-- Forum:
.::Genel::.
(/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Forum: Zirve Yazılım (/forumdisplay.php?fid=24)
+--- Konu Başlığı: Zirve Yazılım Masaüstü Programları 080221-11.1 Güncelleme İçeriği (/showthread.php?tid=27498)Zirve Yazılım Masaüstü Programları 080221-11.1 Güncelleme İçeriği - Zirve.Recep - 02.17.2021 18:01

Zirve yazılım müşavir masaüstü programları v7 08.02.2021-11.1 güncelleme içeriği
1.Türmob kart ekstresi için ayarlar › sm, smmm, ymm bilgileri alanında türmob kart bilgileri / şifresi butonu eklendi.
2.Türmob kart ekstresi dökümünü görmek için serbest meslek makbuzu modülüne türmob ekstre butonu eklendi.
3.Irgat programına veri gönderimi için ayarlar › sm, smmm, ymm bilgileri alanında ırgat bilgileri / şifresi butonu eklendi.
4.Irgat programına veri (standart bordro, ücret pusulası, ücret pusulası-2 ve gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bordro yazdır kısmına ırgat'a gönder butonu eklendi.
5.Irgat programına veri (gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bilanço ve gelir tablosu ekranlarına ırgat'a gönder butonu eklendi.
6.İnternet vergi dairesi e-arşiv fatura indirme sorunu düzeltildi.
7.İşletme defteri, e-arşiv aktarım ekranında bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonu aktif hale getirildi.
8.İnternet vergi dairesi e-arşiv fatura indirme modülüne fiş türü alanı eklendi.
9.Express aktarımda bazı kullanıcılarda gelen yoğunluk uyarısı ile ilgili geliştirme yapılarak sorun giderildi.
10.Express aktarım (zirve) tevkifat tutarlarının indirilen listede gelmesi sağlandı.
11.Express aktarımda, red edildi durumunda olan faturaları indirilmemesi sağlandı.
12.Defter beyan, amortisman gider türü: meslek mensubunun kendi mülkü olan işyeri amortisman gideri ( gvk 68/1) seçeneği eklendi.
13.Defter beyan, e-bilet belge türü seçeneği eklendi.
14.Defter beyan, mal satış iadesi gider kayıt türü seçeneği eklendi.
15.Muhsgk beyanname indirmelerinde, hizmet listesi indirememe sorunu düzeltildi.
16.Ba-bs formları hazırlama ekranında bazı firmalarda oluşan donma sorunu giderildi.
17.Muhsgk beyannamesi tür kodları alanına, 148 "esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (gvk md. 9/10)" kodu eklendi
18.Muhsgk › sgk bildirimleri sekmesinde bazı firmalarda görülen boş satır oluşma sorunu düzeltildi.
19.Kurum geçici beyannamesi › ekler › kanunen kabul edilmeyen giderler tablosundaki, g.V.K 40. Mad. Gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiraların gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan kkeg yazısı güncellendi.
20.Puantaj bilgilerini dosyadan doldur tablosuna eksik gün nedeni alanı eklendi.
21.Raporlu personel kontrolünde, kontrolde gelen personelin diğer firmalarda da gelmesi sorunu düzeltildi.
22.Kıdem tazminatı hesaplanırken ek ödeme tutarları yazıldığında, hesaplanan kıdem tazminatı alanına girilen ek ödemeleri dahil etmeme sorunu giderildi.
23.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış modülleri cxgrid'e çevrilerek seçilen kolonlarda filtreleme ve sıralama özellikleri eklendi.
24.Kıdem tazminatı hesaplama alanına ücretsiz izinleri toplam çalıştığı süre kısmından düşmesi için buton eklendi.
25.6486 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
26.6645 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
27.Standart bordro raporunda, prim günü 0 olan personellerde ek ödemelerin sair ödeme kısmında gözükmesi sağlandı.
28.Bordro-personel › bordro yazdır› ücret pusulası-2 › çizgisiz seçilen raporda; işveren sgk hissesi, içs. Sigorta kesintisi (işv.), görevi ve sıra no alanları eklendi.
29.Özel hesap dönemi olan firmalarda bordro tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
30.Özel hesap dönemi olan firmalarda evrak tarihinde yıl kısmında yaşanan sorun düzeltildi.
31.Yeniden değerleme oranları güncellendi.
32.Banka servis aktarımında bulunan banka hesap kodu alanının f1 ile hesap planına geçişi sağlandı.
33.Muavin alırken bakiyeli hesapları göster seçeneği işaretli olmadan muavin alındığında, yoğun datalarda oluşan donma sorunu giderildi.
34.İndirilecek kdv listesi gib formatına uygun hale getirildi.Zirve yazılım ticari masaüstü programları v7 08.02.2021-11.1 güncelleme içeriği
1.Devir işlemlerinde depo bakiyelerinin bir sonraki yıla farklı devretme sorunu düzeltildi.
2.Devir işlemlerinde önceki yılda stok muhasebe kodlarını değiştirip tekrar devir yapıldığında ilgili stokların muhasebe kodu alanını güncellememe sorunu düzeltildi.
3.Fatura, irsaliye ve sipariş ekranlarında bulunan toplu fatura şablonlarının devir işlemleri ile bir sonraki yıla devretmesi sağlandı.
4.Ticari raporları › çek/senet durumu raporunda gelen hata düzeltildi.
5.Stok › raporlar › 26. Satış (aylara göre) raporunda depo sayım eksiği miktarlarını rapora dahil etmesi sağlandı.
6.Fatura › raporlar › 3.Aylara göre fatura toplamları raporunda şube kodu merkez seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
7.Fatura › raporlar › 3.Aylara göre fatura toplamları raporunda gelen 'dovizc' hatası düzeltildi.
8.Stok durumu ve stok durumu (detaylı) raporlarında ana stok koduna bağlı rapor almak isteyince raporun bazı datalarda boş gelme sorunu düzeltildi.
9.Banka modülünde raporlarda gelen bankaların kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılır ise listeye gelmemesi sağlandı.
10.Üretim kayıtları modülünde, evrak numarası aramasında evrak numaralarının başında sıfırları eklemeden arama yapılabilme özelliği eklendi.
11.Üretim reçetesinde, stok kodu ve adı kısmında * ile arama seçeneği eklendi.
12.Depo/sevk işlemleri › depo işlemleri ekranında malzeme istek fişi veya malzeme giriş/çıkış fişi işlemlerinde bulunan yazdır butonu aktif hale getirildi.
13.İş emirleri› açıklama alanı 100 karaktere yükseltildi.
14.Üretim reçetesinde fire fişi kesmek için seçenek eklendi.
15.Cari adı alanı, 250 karaktere yükseltildi.
16.Stok adı alanı, 255 karaktere yükseltildi.
17.İşlem anında entegrasyon seçili bazı datalarda fatura düzelt kaydet işleminde oluşan yavaşlık sorunu düzeltildi.
18.İhracat faturasında, kdv istisna kodu 301 11/1-a, mal ihracatı olarak otomatik gelmesi sağlandı.
19.Toplu irsaliye faturalandırmada, faturalandırılan evraklarda kayıt tarihi gelememe sorunu düzeltildi.
20.İhracat faturası › ihracat bilgileri (stok) sekmesine gtip numaralarını kontrol edilmesi için tarife arama motoru sayfasına yönlendirme linki eklendi.
21.Smm makbuzu, tevkifat alanı eklendi.
22.Fatura girişinde, cari kart ent tipi 2 ise evrak numaralarının sıralı şekilde takip etmesi sağlandı.
23irsaliye modülünde, e-irsaliye olarak gönderilen evraklara gönderilemedi / hatalı olarak işaretle ve gönderilemedi / hatalı olarak işaretini geri al seçenekleri eklendi.
24.İrsaliye modülünde, bazı datalardaki faturalandırıldı mı (f?) kolonu boş gelme sorunu düzeltildi.
25.Cari karta tanımlanan stok grup iskontolarının, irsaliyeye otomatik gelmesi sağlandı.
26.İrsaliye modülünde alış evraklarında aynı evrak numarasını kaydedebilmesi sağlandı.
27.Cari kartta bulunana vergi / t.C. Kimlik no alanında ctrl+c işlevi aktif hale getirildi.
28.Cari ödeme planı tahsilatı entegrasyon işleminde, muhasebe fişine belge türü alanını otomatik getirmesi sağlandı.
29.Bazı datalarda görülen cari şube bakiyesini alamama sorunu giderildi.
30.Stok modülünde bulunan, hareket virman özelliğine gönderilmiş faturaların gelmemesi ve virman yapılması engellendi.
31.İhracat işlemlerinde gider evraklarını bağlama sorunu düzeltildi.
32.Stok kartında bulunan kayıt gezgini, kartlardaki stok reçetesi alanında bir önceki kaydı getirme sorunu düzeltildi.
33.Banka gider fişinde uyg.Kur değeri üzerinden işlem yapması sağlandı.
34.Banka kredisi taksit ödeme modülünde, gecikme faizi alanının gider modülüne bağlanma sorunu düzeltildi.
35.Banka kredisi modülünde faiz 0 olarak yazıldığında taksitlendirme yapamama sorunu düzeltildi.
36.Fatura excel aktarımında, tevkifat kodu aktarım için "tekvkodu" alanı eklendi.