Bizi Arayın

Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33

Satış | İstanbul

0 (216) 550 65 65

Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Aydınlatma Metni

Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile; Şirket ürünleri ve Şirket ürünlerine ek mahiyetinde yapılacak her türlü mal ve hizmet satın alımı, lisanslama işlemleri, lisans yenileme işlemleri ve Şirket ürünlerinin kullanımı, iş başvurusu, işe alım süreçleri, iş ortaklığı başvurusu ve işe alım süreçleri esnasında işlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanun’un 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcılara aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Verisi İşlenen Kişi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası numarası, adres bilgisi, şehir dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; çerezler aracılığı ile işlenen bilgiler dahil pazarlama bilgileri; demo talep nedeni, konu, mesaj dahil dahil talep ve şikayet bilgisi

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Şirketin meşru menfaatinin bulunması.

Açık rıza.

Topluluk şirketleri, yurt içinde ve yurt dışındaki iş ortakları, bayiler.

Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi.

Hedefleme reklamların gösterilebilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası, şehir dahil ileişim bilgisi.

Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

İş ortakları

İsim, soyisim, TCKN, doğum tarihi dahil kimlik bilgisi; adres, telefon numarası dahil iletişim bilgisi.

Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

İş ortakları, tedarikçiler

İsim, soyisim, TCKN, doğum tarihi dahil kimlik bilgisi; adres, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; imza sirküleri, sicil numarası dahil hukuki işlem bilgisi; maaliyet bilgisi dahil finansal bilgiler.

Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Topluluk şirketleri.

Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, yaşanılan şehir dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; mesaj, talep, şikayet, sorun dahil talep ve şikayet bilgisi

İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Açık rıza.

Yurt içi ve yurt dışında bulunan tedarikçiler, iş ortakları.

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, yaşanılan şehir dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; kullanım ve davranış bilgileri, sayfaların görüntülenme sayısı, uygulama kullanım süresi dahil pazarlama bilgileri; mesaj, talep, şikayet, sorun dahil talep ve şikayet bilgisi

Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İş ortakları.

Gerektiği durumlarda bayilerin iletişime geçebilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan dahil kimlik bilgisi, e-posta adresi, cep telefonu dahil iletişim bilgisi; talep, konu, soru ve şikayet dahil talep ve şikayet bilgisi, yazılı görüşmeler dahil müşteri işlem bilgisi.

Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgileri; telefon numarası, adres, firma unvanı dahil iletişim bilgileri; kullanılan ürün bilgisi dahil müşteri işlem bilgisi; destek talebi bilgileri dahil talep ve şikayet bilgisi.

Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, sosyal medya hesapları üzerinden ulaşan kişilere destek verilmesi

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İş ortakları, tedarikçiler

Sosyal medya hesapları üzerinden destek hizmeti verilebilmesi,

Teknik konular, bug ve hatalara ilişkin destek verilebilmesi

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta, telefon numarası, adres dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi.

Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi.

Açık rıza.

Topluluk şirketleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler.

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi ve devamlılığının sağlanması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgileri; iade tutarı, hesap numarası dahil finansal bilgiler.

Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin ZİRVE tarafından görüntülenmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, il bilgisi, şirket unvanı dahil iletişim bilgisi; ürün, mesaj bilgisi dahil müşteri işlem bilgisi.

Ticari elektronik iletinin yollanması. Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi

Açık rıza.

Topluluk şirketleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan iş ortakları, tedarikçiler.

Mailing, SMS gönderimi ve telefonla arama yapılabilmesi dahil ticari elektronik ileti faaliyetlerinin yürütülmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; saat dilimi, dil, müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi

Zirve blog ve forum üyeliklerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

İş ortakları.

Gerektiği durumlarda bayilerin iletişime geçebilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; e-imza, mali mühür dahil işlem güvenliği bilgisi.

Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Gelir İdaresi Başkanlığı onayı ile beraber hesabın açılması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; cari hesap bilgileri, VKN, borç tutarı dahil finansal bilgiler.

Tahsilat takibinin yapılması dahil finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; fotoğraf, video dahil görsel ve işitsel kayıtlar.

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal medya hesaplarımızda ve şirketimize veya üçüncü tarafa ait websitelerimizde reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi.

Açık rıza.

Herkese açık.

Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi.

Potansiyel müşteriler

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; cep telefonu, e-posta adresi dahil iletişim bilgisi.

Üçüncü kişilerin ZİRVE uygulamalarına davet edilmesi.

Açık rıza.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteriler

İsim, soyisim, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; fatura içerikleri dahil finansal bilgiler

Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgileri; e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi dahil iletişim bilgileri; müşteri numarası dahil müşteri işlem bilgisi; mesaj dahil talep ve şikayet bilgisi

İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

İş ortakları.

Gerektiği durumlarda bayilerin iletişime geçebilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgileri; e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi dahil iletişim bilgileri; e-imza dahil işlem güvenliği bilgileri.

E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, E-SMM başvurularının alınması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Gelir İdaresi Başkanlığı onayıyla birlikte kişinin hesabının açılabilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgileri; e-posta adresi, telefon numarası, adres bilgisi dahil iletişim bilgisi; e-imza ve mali mühür dahil işlem güvenliği bilgisi.

E-dönüşüm hizmeti satın alınması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Gelir İdaresi Başkanlığı onayıyla birlikte kişinin hesabının açılabilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN, unvan dahil kimlik bilgisi; e-posta adresi, telefon numarası dahil iletişim bilgisi; e-imza, mali mühür dahil işlem güvenliği bilgisi.

Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, ZİRVE hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi, e-fatura hesabı açabilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Gelir İdaresi Başkanlığı onayı ile beraber hesabın açılması.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, adres, e-posta adresi dahil iletişim bilgisi; müşteri numarası, kullanılan ürünler dahil müşteri işlem bilgisi; yaşanılan sorun dahil talep ve şikayet bilgisi

Herhangi bir problem olması durumunda müşteri hesabının takibinin yapılabilmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, unvan, TCKN dahil kimlik bilgisi; adresi ödeme yapılanın mukimi olduğu ülke dahil iletişim bilgileri; tür kodu, VKN, ödemeye ait belgenin kesilen gelir vergisi dahil finansal bilgiler; beyannameyi düzenleyen mükellef / beyannameyi gönderen mükellef bilgileri dahil hukuki işlem bilgisi.

Vergisel yükümlüklerin yerine getirilmesi

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Hukuken yetkili kişiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları.

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32/2 uyarınca kurumlar vergisi mükellefi şirketler geçici vergi beyannamesi bildirmekle yükümlüdür.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, adres dahil iletişim bilgisi.

Vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yürütülmesi.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Hukuken yetkili kişiler, tedarikçiler.

Sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi, avukat danışmanlık hizmetlerinin alınabilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; fotoğraf dahil görsel ve işitsel kayıtlar .

Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Açık rıza.

Herkese açık.

Şirket etkinlik ve organizasyonlarını herkese açık olarak paylaşılması ve şirketin tanınırlığının artırılması.

Tedarikçiler, iş ortakları, ziyaretçiler, müşteri ve/veya potansiyel müşteriler

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, adres dahil iletişim bilgisi;

Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

Yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuken yetkili özel kişiler

Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

Müşteri ve/veya potansiyel müşteri

İsim, soyisim, TCKN dahil kimlik bilgisi; telefon numarası, e-posta adresi, adres dahil iletişim bilgisi; vekaletname, imza sirküleri dahil hukuki işlem bilgisi.

Müşterilerimizin bayi değişikliği taleplerinde şirket yetkilisi olup olunmadığının teyit edilmesi.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Paylaşılmıyor.

Paylaşılmıyor.

Kişisel verileriniz; e-posta, SMS, kartvizitler, telefon, faks, CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtlar), elektronik form, fiziki form, sosyal medya hesaplarımız, internet sitelerimiz, uzaktan erişim sağlayan platformlarımız, iş ortaklarımız aracılığıyla, dijital partner ortamımız vasıtasıyla, posta, kargo ya da kurye hizmetleri ile, yüz yüze görüşmeler, diğer fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır.

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.

E-posta: [email protected]

Kep Adresi: [email protected]

Adres: Mustafa Kemal Mah.2118 Cad. Maidan İş Yaşam Merkezi C Blok Kat:9 No:102 Çankaya/Ankara