• Giriş Yap
 • Üye Ol


 • Defterlerin A4 Kağıda tastiki hk.
  Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Görüntüleme: 92276
  Mesajlar: 142
   
  Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Mehmet Altaş Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 4,615
  Üyelik Tarihi: 19.03.2005
  Teşekkürler: 1020
  207 Mesajına, 799 Teşekkür edildi.
  Yorum: #1
  Defterlerin A4 Kağıda tastiki hk.

  İstanbul SMMM Odası Arşiv'inden konu ile alakalı 07.12.2005 tarihli yazısı;  "Değerli Üyemiz, 07/12/2005

  Bazı üyelerimiz, bilgisayar ortamında tutmuş oldukları defter kayıtlarının A 4 boyutundaki kağıtlara yazdırmaları için, ticari defterlerin A 4 boyutundaki kağıtlara Noter tasdiki yaptırıp yaptıramayacakları konusunda terettüt yaşadıklarını bildirmişlerdir.

  Konu ile ilgili olarak yapılan Mevzuat incelemesi ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul Deftedarlığı) yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, Ticari Defterlerin A4 Boyutunda kağıtla Noter tasdiki yaptırılacağı anlaşılmıştır.

  Bu konuda İstanbul ve Ankara Defterdarlıklarının vermiş oldukları muktezalar aşağıdadır.

  Bilgilerinize rica eder, Saygılar sunarız.

  Yahya Arıkan
  BAŞKAN

  T.C
  MALİYE BAKANLIĞI
  İl Defterdarlığı
  Usul Gelir Müdürlüğü


  Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-1 16/12/2004*11765

  Konu : Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında Tutulup tutulamayacağı hk.

  ………………………………………  İlgi : ………………..tarihli dilekçeniz.

  Dilekçenizde 2005 takvim yılında kullanacağınız yevmiye defteri ve defteri kebiri A4 kağıdına noterden tasdik ettirerek kullanıp kullanamayacağınız ve 2004 takvim yılında bilgisayar sürekli formu şeklinde tasdik ettirdiğiniz yevmiye defteri ve defteri kebiri A 4 şeklinde değiştirme imkanınızın olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 221’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadır.

  Aynı Kanunun 225’inci maddesinin a fıkrasında ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.

  b fıkrasında; müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

  Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder hükmü yer almaktadır.

  Diğer yandan Vergi Usul Kanununun 183. maddesinin ikinci fıkrasında; Yevmiye defterinin ciltli ve sahifelerinin müteselsil sıra numaralı olacağı, mükelleflerin diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

  Bu durumda; 2005 yılı içinde kullanılacağı tahmin edilen sayıda A4 kağıdının her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenmesi ve sayfaların sıra numarası ile teselsül etmesi kaydı ile 2005 yılı yevmiye ve defter-i kebirin A4 kağıdına tutulması mümkündür.

  Ayrıca 2004 takvim yılına ait olarak yasal süresinde bilgisayar formu şeklinde tasdik ettirdiğiniz yevmiye defteri ile defter-i kebir A4 kağıdı şeklinde değiştirmeniz mümkün olmayıp, 2004 yılı defterinin bitmesi halinde 2004 yılında kullanabileceğinizi tahmin ettiğiniz sayıda A4 kağıdının sıra numarası ile teselsül ettirilip her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlettirilmesi durumunda kullanılması mümkündür.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  İSTANBUL DEFTERDARLIĞI


  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Usul Gelir Müdürlüğü


  SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32220
  KONU :

  İlgi: gün ve sayılı dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; muhasebe programında versiyon değişikliği yapıldığı, tasdike
  tabi yasal defterlerinizin A4 kağıda basılmasının zorunlu olduğu, müteselsil numara takip eden müteharrik yapraklı A4 ebatında kağıdına, kullanacağınız yasal defterlerinizi tasdik ettirebilmek için Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

  Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220. ve müteakip maddelerinde defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler yer almakta olup, aynı kanunun 225/b maddesinde” Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur.” denilmektedir.

  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdikle ilgili işlemlerin madde hükümlerinde yazılı şekilde yerine getirilmesi esastır. Tasdik işlemlerinin ise kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.

  Buna göre, A4 kağıtlarına müteselsil sayfa numaraları verilmek kaydıyla, bu kağıtlara defter tasdiklerinin yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Cemal BOYALI
  Defterdar V."  Bursa vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi;

  "TARİH : 09.10.2006
  SAYI : B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-06-
  KONU : Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında tutulup tutulamayacağı hk.


  …………………..
  BURSA

  İlgi : ……….. tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; 2007 takvim yılı ve takip eden yıllarda ticari defterlerinizin (yevmiye, defterikebir ve envanter) A4 boyutunda süreksiz kağıtlara noterden tasdik ettirmek suretiyle kullanılıp kullanılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 183’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.”hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 220 nci ve müteakip maddelerinde defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler yer almakta olup, 225 inci maddesinde ise; “Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur:
  a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyle teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.
  b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur. ...” denilmektedir.
  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdik işlemlerinin kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.
  Buna göre; müteharrik yaprakların her sayfasının teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlü olması, sayfaların sıra numarasıyla teselsül etmesi ve bu yaprakların sırasının bozulmaması kaydıyla 2007 yılı ve müteakip yıllara ait yasal defterlerin A4 kağıdında tutulması mümkün bulunmaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim."
  15.11.2006 21:54
                                      Alıntı ile Cevapla
  asaglam Çevrimdışı

  Forum Emektarı
  *  Yorum Sayısı: 846
  Üyelik Tarihi: 23.02.2006
  Teşekkürler: 0
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #2
   

  a4 kağıt nasıl müteharrik olur va lazer veya deskjetlerden nasıl alınır?Diye sormak gerekiyor o zaman.

  ----------------------------------------------------------------- [Resim: hi1ld4.gif]
  15.11.2006 22:00
                                      Alıntı ile Cevapla
  Mehmet Altaş Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 4,615
  Üyelik Tarihi: 19.03.2005
  Teşekkürler: 1020
  207 Mesajına, 799 Teşekkür edildi.
  Yorum: #3
   

  asaglam Nickli Kullanıcıdan Alıntı:a4 kağıt nasıl müteharrik olur va lazer veya deskjetlerden nasıl alınır?Diye sormak gerekiyor o zaman.

  Aşağıdaki yazıyı BURDAN buldum, değerli dostumuz Cemalettin Bey'in buradaki konu hakkında o zamanki görüşlerini de ilgiyle ve Üstadlarla yazışmalarını beğeniyle okudum...

  "Müteharrik" sürekli değil, hareketli anlamına gelir.
  Bu açıdan yasal bir sakıncası yok.
  Sürekli formlara defteri yazdırdığımda, bunları sürekli form dosyasına değil, sayfaları tek tek ayırıp, delgeçle delerek klasöre yerleştiriyoruz.
  Yani, sonuçta yine A4 kullanıyoruz.
  Saygılarımla
  SMMM Nusret KURDOĞLU "
  Değerli dostumuz Cemalettin Bey konuyu aşağıdaki noktalamış;
  (Aradan geçen zaman içerisinde konuyu tekrar ele alarak A4 kağıda defter tastikleri konusu hakkında şu an için düşüncelerini bizle de paylaşmasını rica ediyorum.)


  "Yazan Kişi: Cemalettin BAYRAKTAR (---.adsl.ttnet.net.tr)
  Tarih: 11-02-04 17:23

  Sayın Ok

  Bu forumda yazılanları daha dikkatlı okursanız.
  Amaç, defterlerin daha şık görünmesi değil. Muhasebecilerin işini daha hızlı yapabilmesi, dökümlerini daha hızlı alabilmesini, zaman kaybınının önlenmesidir. Dökümlerin çilt yaptılmasına hiç gerek olmadığı, delerek dosyaya konulabileceği yazılar arasında gündeme gelmiştir.

  Peki hiç düşündünüz mü?

  Nokta vuruşlu yazıcılarda, yazdırırken iğnenin kırılıp şeridi delmesi bunun sonucu aynı satıra kağıt sıkışması sonucu sürekli üst üste yazılar yazılmasını.

  Kağıdın çarklarda sıkışıp yırtılmasını?

  Yazarken iğnenin kırılması sonucu yazıların ve rakamların noksan çıkmasını?

  Şeridin şıkışıp sorun çıkarmasını,

  Notere defterler tasdik için verildiğinde kağıdın kenarındaki delikli kısmın istek dışı kopabileceği ve bunları nokta vuruşlu yazıcıların çarklarına takılamayacağını..

  1 iğne kırılmasının bazı yazıcılarda 50-100 milyon Tl ye (şehire göre değişmekte) mal olabileceğini. Bazılarında ise komple kafanın değişerek 300 milyon civarında kafa masrafına mal olacağını...
  10 larca 100 ler ce hatta 1000 lerce sayfa yazdırılırken bu yazıcıların aşırı derecede gürültü kirliliği yaptığını, biliyormuydunuz...

  Lazerlerin arkalı önlü yazdırılabilen modellerinin olduğunu. Fiyatlarının nokta vuruşlu yazıcılara göre pek de pahalı olmadığını..
  Nokta vuruşlu yazıcıların üretimlerinin bir bir durdurulduğunu, piyasada sayılarının azaldığını ve Lazer yazcılara önem verilmeye başlandığı, biliyormuydunuz.

  Lazer yazıcılarda döküm almak isteyen arkadaşlar ilk yıl deneme maksadı ile bir kaç defterlerini bu yazılarada deneyebilirler.


  Saygılarımla

  Cemalettin BAYRAKTAR"
  15.11.2006 22:14
                                      Alıntı ile Cevapla
  Cemalettin Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 3,019
  Üyelik Tarihi: 01.03.2005
  Teşekkürler: 457
  168 Mesajına, 524 Teşekkür edildi.
  Yorum: #4
   

  Mehmet bey hafiye gibisiniz....Önümüzdeki ay defter tasdiklerinin yapılacak olması ile birlikte konuyu gündeme getirmenizde yerinde oldu.

  Nokta vuruşlu yazıların hantal yapısından ve özellikle Blanço defterlerini dökerken 1 saat ile 2 saat arasında alınan dökümleri ve bu dökümler sırasında geçen zaman kaybının yanında ses kirliliğide bizi rahatsız ediyordu. Hazır lazer yazıcıda almışken defter çıktılarını lazer yazıcadan döküm neden alamayalım diye araştırma yapmaya başladım.

  A4 kağıda döküm alma konusunda özelgeler ve muktezalar dahil çok araştırma yaptım. Ve bunun maliyenin oluru haricinde. Döküm konusunda lazer yazıcılar dada olabilirliğine dair denemeler yaptıktan sonra karar verdik. Ve 2004 yılı Aralık ayında 2005 defteleri için A4 kağıda Lazer Yazılarda döküm almak için defterleri tasdik ettirdik. O zamanlar DOS uyumlu bir program kullanıyorduk Ve bütün hesaplamalarımızı DOS programında çıktı almaya göre yaptık.

  Şubat 2005 başında ani bir kararla DOS programının geleceğini parlak görmeyerek program değişikliğine karar verdik. Ve sonuç olarak ZİRVE MÜŞAVİR de karar kıldık.

  Dos programımız için düşündüğümüz defter dökümlerimiz Zirve Müşavire geçince çok çok daha kolay olduğunu gördük windows uyumlu bir program olması ile windows çıktı avantajından ve Zirve Mişavirin helede SQL deki özellikleri ile Lazerde a4 kağıda çok hızlı bir şekilde döküm alabilmesi işlerimizi dahada kolaylaştırdı.

  Eğer yazıcınız otomatik olarak arkalı önlü yazdıran bir modelse akralı önlüde döküm almanız mümkün.

  Lazerlerde döküm alıken dikkat edilecek 3 önemli husus.

  1. Kağıtları nemli ortamlarda saklamamak.

  2. Çok ince gramajı olan kağıtları almamak.

  3. Çok kullanılan lazer yazıcılarda kağıt sıkışmalarının önüne geçmek için kağıt giriş ve çıkış kanallarının bakımını yaptırmak.

  2 yıldır hantal nokta vuruşlu yazıcılarımız arşivde dinlenmeye çekildi.

  Cemalettin
  15.11.2006 23:17
                                      Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 12,005
  Üyelik Tarihi: 28.02.2005
  Teşekkürler: 652
  506 Mesajına, 1244 Teşekkür edildi.
  Yorum: #5
   

  arkadaşlar geçen sene özellikle 38 tane inceleme geçirdim ve bu defterlerin hepsi 2 yıldızr a4 foröuna tasdisleterek yaptıryorum ve inannın denetmenler bile a4 memnun kaldılar öünkü sürekli formada katlamalı olduğu için çok uğraşıyorlar ama 4 de cyazdırdıktan sonra kenarlarına spiral yaptırıyorum ve bu daha güzel oluyor.bunun haricinde sadece şunu söyleyebilirim,cemalettin beyin belirttiği gibi sürekli formun sıkıçması olayı ayrıca şunu unutmayalım en hızlı nokta vuruşlu yazıcı bir sayfayı ortalama 42-47 saniyede yazarken lazer yazıcı 7-10 saniye arasında yazıyor.zamandan ve tonerden tasarruf.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  16.11.2006 01:33
                                      Alıntı ile Cevapla
  51 Çevrimdışı

  Forum Emektarı
  *


  Yorum Sayısı: 787
  Üyelik Tarihi: 18.07.2006
  Teşekkürler: 123
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #6
   

  Mehmet bey yine boş durmamış, yine işlerimin yoğunluğundan vaktim olmadı dememiş çok önemli bir konuda çalışma yapmışsınız. Emeğinize ve çalışmanıza sağlık çok teşekkür ediyorum.

  Ayrıca görüşlerini açıklayan Cemalettin bey, asaglam bey ve Ümit bey'ede teşekkür ediyorum.

  Mahmut Aygün
  16.11.2006 11:04
                                      Alıntı ile Cevapla
  asaglam Çevrimdışı

  Forum Emektarı
  *  Yorum Sayısı: 846
  Üyelik Tarihi: 23.02.2006
  Teşekkürler: 0
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #7
   

  Ümit Yüksel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:arkadaşlar geçen sene özellikle 38 tane inceleme geçirdim .
  Buna nasıl yürek dayandı 38 tane inceleme Smile

  ----------------------------------------------------------------- [Resim: hi1ld4.gif]
  16.11.2006 11:11
                                      Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 12,005
  Üyelik Tarihi: 28.02.2005
  Teşekkürler: 652
  506 Mesajına, 1244 Teşekkür edildi.
  Yorum: #8
   

  asaglam bey valla artık alıştım hersene akaryakıt ve nakliye firmaları ister istemez incelemeye giriyor.alıştığımız için pek önemli değil artık.

  sayın 51 teşekkür ederim.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  16.11.2006 11:22
                                      Alıntı ile Cevapla
  51 Çevrimdışı

  Forum Emektarı
  *


  Yorum Sayısı: 787
  Üyelik Tarihi: 18.07.2006
  Teşekkürler: 123
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #9
   

  Defterleri A4 kağıda tasdikini yaptıran Cemalettin bey ve Ümit bey'e birşey sormak istiyorum. Aceba tasdiki yapılan bu defterleri birbirlerine karışmaması için nasıl muhafaza ediyorlar. Bunuda forumda açıklayabilirlermi?

  Mahmut Aygün
  16.11.2006 11:23
                                      Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 12,005
  Üyelik Tarihi: 28.02.2005
  Teşekkürler: 652
  506 Mesajına, 1244 Teşekkür edildi.
  Yorum: #10
   

  benim kullandığım yöntem defter yazılana kadar aynı para destelerine yapılan kağıt sistemi gibi.kalın bir kağıtla etrafını sarıyorum yine a4 kağıt kutularının içine aynen yerleştirip muhafaza ediyorum.yazdırdıktan sonra ise klasör yapıyorum.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  16.11.2006 11:35
                                      Alıntı ile Cevapla
  Cemalettin Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 3,019
  Üyelik Tarihi: 01.03.2005
  Teşekkürler: 457
  168 Mesajına, 524 Teşekkür edildi.
  Yorum: #11
   

  51 Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Defterleri A4 kağıda tasdikini yaptıran Cemalettin bey ve Ümit bey'e birşey sormak istiyorum. Aceba tasdiki yapılan bu defterleri birbirlerine karışmaması için nasıl muhafaza ediyorlar. Bunuda forumda açıklayabilirlermi?


  Biz bildiğimiz tam kapak kağıt dosyalarda delgeçle delerek muhafaza ediyoruz(dökümden öncede sonrada . Eksi 3.03 sürümde bazen lazer yazıcı delik olan kısımlara bazı önemli olmayan karakterleride basıyordu.

  Fakat SQL sürümde daha sağa doğru yanaşık döküm alındığı için şimdilerde hiç bir sorun olmamaktadır.

  Delgeçle delinmiş kağıtlara lazer ile yazmakta sorun olmamaktadır.

  Cemalettin
  16.11.2006 12:33
                                      Alıntı ile Cevapla
  51 Çevrimdışı

  Forum Emektarı
  *


  Yorum Sayısı: 787
  Üyelik Tarihi: 18.07.2006
  Teşekkürler: 123
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #12
   

  Sayın Ümit bey ve Cemalettin bey açıklamalarınız için teşekkür ederim.

  Mahmut Aygün
  16.11.2006 12:36
                                      Alıntı ile Cevapla
  ahmetkadri Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 3,648
  Üyelik Tarihi: 05.03.2006
  Teşekkürler: 1562
  396 Mesajına, 1197 Teşekkür edildi.
  Yorum: #13
   

  Değerli Arkadaşlar,
  A4 kağıtlara defter dökümlerini almak süper süratli. Fakat bu sayfaları numaralandırmak çok zor gibi geliyor bana. A4 kağıda tasdik yaptıran arkadaşlarımız bu sorunu nasıl çözüyorlar. Ayrıca dökümlerde dos olarak seçim yapılırsa kağıt sarfiyatı daha az, fakat burada da Türkçe karekterleri ekranda gösterdiği gibi maalesef bastıramadım. (Herhalde yazıcıdan kaynaklanan bir sorun)
  Aydınlık günler dileğimle.

  ahmet kadri güremek - SMMM-DT
  Meslek mensuplarımızı ezen maliyeyi kınıyorum. Defterleriniz itina ile tasdik edilir. Her türlü ANGARYA itirazsız yapılır.

  TÜRK DEMİR DÖKÜMÜN MALLARINI PROTESTO EDİYORUM
  16.11.2006 13:00
                                      Alıntı ile Cevapla
  asaglam Çevrimdışı

  Forum Emektarı
  *  Yorum Sayısı: 846
  Üyelik Tarihi: 23.02.2006
  Teşekkürler: 0
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #14
   

  Bende ciddi ciddi A4 olarak tasdik ettirmeyi düşünmeye başladım ama yazıcıyı değiştirmem gerekiyor herhalde.Şu anda elimde HP officejet 5510 all inone var.Ne tavsiye edersiniz?

  ----------------------------------------------------------------- [Resim: hi1ld4.gif]
  16.11.2006 13:05
                                      Alıntı ile Cevapla
  Aykut Çevrimdışı

  Özel Üye
  *  Yorum Sayısı: 3,147
  Üyelik Tarihi: 02.12.2005
  Teşekkürler: 65
  20 Mesajına, 66 Teşekkür edildi.
  Yorum: #15
   

  asaglam Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Bende ciddi ciddi A4 olarak tasdik ettirmeyi düşünmeye başladım ama yazıcıyı değiştirmem gerekiyor herhalde.Şu anda elimde HP officejet 5510 all inone var.Ne tavsiye edersiniz?


  Lazer olması yeterli.Bence marka önemli değil.Püskürtmelilerle olmaz o iş sanırım.Daha önce püskürtmelilerle 3-4 sayfalık dökümlerde bile sorun yaşıyorduk.Şimdi lazerle 15-20 sayfalık dökümlerde hiç sektirmeden sorunsuz işimizi hallediyoruz.Hiç 150-200 sayfalık defter dökmedim ama 15-20 sayfa iyi bir referans.Kağıt kaliteli olsun yeterli.Bizde bu sene bazı mükelleflerimize a4 tasdik ettiricez...

  smmm aykut turan
  16.11.2006 13:23
                                      Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 12,005
  Üyelik Tarihi: 28.02.2005
  Teşekkürler: 652
  506 Mesajına, 1244 Teşekkür edildi.
  Yorum: #16
   

  sayın ahmet kadri bey numaralamak zor olmuyor yazıcıya kağıdı yerleştiriyorum.sayfa numaralandırma kısmından numaralandırıyorum.dos dökümünü hiç kullanmadım sarfiyat hakkında yorum yapamam.windows seçeneği daha uygun oluyor.

  asaglam bey iyi bir lazer yazıcı tavsiye ederim .elinizdeki yazıcı nın kartuşu size çok maliyetli olur.normal bir lazer yazıcının şu an fiyatı düşük samsung,xerox gibi ve tonerleride rahat bulunuyor.ama dil kodlaması yönünden hp nin kini tavsiye ederim biraz yazıcıları pahalı ama.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  16.11.2006 13:36
                                      Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 12,005
  Üyelik Tarihi: 28.02.2005
  Teşekkürler: 652
  506 Mesajına, 1244 Teşekkür edildi.
  Yorum: #17
   

  şu anda kullandığım yazıcılarım ve hepsinden memnunum.birdek oki nin toneri konusunda sıkıntı çekiyorum.

  xerox 3117 lazer
  xerox 3110 lazer
  xerox 3121 lazer
  oki c3100 colorlazer
  hp 2600N color lazer
  samsung ml 2510 lazer


  fsize birkaç fiyat


  xerox 3117 lazer 90 usd
  hp 1018 lazer 145 usd kdv dahil ve şu an çoğu üründe peşin fiyatına kredi kartlarına 15 ay vade yapıyorlar

  eğer biraz daha gelişmiş birşey düşünürseniz 300 -400 arası usd yi gözden çıkartmalısınız.ama sadece defterler için kullanacaksanız küçük bir yazıcıda iş görür.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  16.11.2006 13:45
                                      Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 12,005
  Üyelik Tarihi: 28.02.2005
  Teşekkürler: 652
  506 Mesajına, 1244 Teşekkür edildi.
  Yorum: #18
   

  masebeci Nickli Kullanıcıdan Alıntı:
  asaglam Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Bende ciddi ciddi A4 olarak tasdik ettirmeyi düşünmeye başladım ama yazıcıyı değiştirmem gerekiyor herhalde.Şu anda elimde HP officejet 5510 all inone var.Ne tavsiye edersiniz?


  Lazer olması yeterli.Bence marka önemli değil.Püskürtmelilerle olmaz o iş sanırım.Daha önce püskürtmelilerle 3-4 sayfalık dökümlerde bile sorun yaşıyorduk.Şimdi lazerle 15-20 sayfalık dökümlerde hiç sektirmeden sorunsuz işimizi hallediyoruz.Hiç 150-200 sayfalık defter dökmedim ama 15-20 sayfa iyi bir referans.Kağıt kaliteli olsun yeterli.Bizde bu sene bazı mükelleflerimize a4 tasdik ettiricez...


  masebeci bey görüşünüze katılıyorum.ben kağıtları seçerken kaliteli seçiyorum mesela xerox digital ler var hem yazıcı için çok güzel diğer bazı ucuz kağıtlar yazıcının içindeki lastikleri çok çabuk kirletiyor ve kağıtların çıkışını bozuyor o zamanda devamlı olarak kağıtları çeviren o küçük pilastik silindirleri temizlemek gerekiyor.ben bir yazdırışta ortalama 300-1000 arasında yazdırıyorum ve hiçbir sorun olmuyor.bazen arada aynı anda 2 sayfayı çektiğide oluyor yani sayfanın biri boş çıkıyor ama oda hepsinde olan bir risk sürekli formdada kağıt sıkışması yada çift sayfa çekmesi gibi .

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  16.11.2006 13:51
                                      Alıntı ile Cevapla
  altınsoy Çevrimdışı

  Kıdemli Üye
  *  Yorum Sayısı: 435
  Üyelik Tarihi: 27.10.2005
  Teşekkürler: 0
  1 Mesajına, 1 Teşekkür edildi.
  Yorum: #19
   

  Arkadaşlar 2005 yılı için A4 tastik ettirmiştim. 2006 yılı içinde A4 tastiki yaptırdım. Bence çok iyi oluyor. Denetmen arkadaşlarda bu durumdan memnun kaldılar. Ayrıca nokta vuruşlu yazıcının stresinden kurtulmuş oluyorsunuz.
  16.11.2006 13:55
  http://huseyinaltinsoy.com                                     Alıntı ile Cevapla
  Cemalettin Çevrimdışı

  Moderatör
  ***
  Moderatör Grubu


  Yorum Sayısı: 3,019
  Üyelik Tarihi: 01.03.2005
  Teşekkürler: 457
  168 Mesajına, 524 Teşekkür edildi.
  Yorum: #20
   

  ahmetkadri Nickli Kullanıcıdan Alıntı:Değerli Arkadaşlar,
  A4 kağıtlara defter dökümlerini almak süper süratli. Fakat bu sayfaları numaralandırmak çok zor gibi geliyor bana. A4 kağıda tasdik yaptıran arkadaşlarımız bu sorunu nasıl çözüyorlar. Ayrıca dökümlerde dos olarak seçim yapılırsa kağıt sarfiyatı daha az, fakat burada da Türkçe karekterleri ekranda gösterdiği gibi maalesef bastıramadım. (Herhalde yazıcıdan kaynaklanan bir sorun)
  Aydınlık günler dileğimle.


  Bana göre lazer yazıcı ile numaralandırma olayı pek kullanışlı gelmiyor.(hız açısından değil hzı gayet güzel) Sebebi ise kağıt lazer yazıyıya numara için girecek ısınmadan kaynaklanan azda olsa bir deforma olacak sonra tekrar takıldığında (döküm) için sorun teşkil eder diye düşünüyorum. Birde o kadar kağıdın 2 defa girip çıkması lazer yazıcının ömrünü kısaltabilir,maliyeti artırır. (budurumu düşünenler için)

  Ama Ümit bey kullandığına göre pek bir sorun olmuyor herhalde.

  Bu nedenle biz a4 kağıtları otomatik numaratör ile numaralıyoruz. Biraz zahmetli ama...


  asağlam bey bende size ümit beyin önerdiği Samsung ve xerox yazıcıları önereceğim. Toner dolumları çok rahat olmakta ve HP lerde duyduğuma göre toner 2 defa doluyorsa, Samsung ve Xeroxlarda tonerler 2-6 defa arası dolabiliyormuş.

  Bizim kullanığımız Lazerler.

  Samsung 4216F Çok fonksiyonlu lazer (fax-yazıcı-tarayıcı-fotokopi)
  Samsung 1750M (Dos uyumlu bir model pahalıdır. Dos uyumsuz olan 1710 modeli vardır.
  Xerox 3120 (bu model dos uyumlu çıktı almak için kullanılan bir öodel olduğu için biraz daha pahalıdıır. Dosa gerek yoksa bir alt modelleri alınabilir.)

  Eğer Zirveden DOS çıktısıda Lazerler ile almayı düşünüyorsanız PCL6 yazıcı dilini destekleyen bir lazer yazıcı almanız gerekir.


  Bu yazıcılarda bizde Zirve DOS çıktılarında Türkçe karakter sorunu yaşıyoruz. Yazıcının ayarları ile uğraştım ama çözemedim. Fakat eski DOS uyumlu olan programımızda DOS çıktılarında Tükçe karekter sorunu olmuyordu. Halen daha da eski program ile çıktı aldığımızda DOS çıktısı Tükçe harfler yazılıyor. Zirve ile aldığımızda yazılmıyor.

  Cemalettin
  16.11.2006 13:57
                                      Alıntı ile Cevapla


  Konu ile Alakalı Benzer Konular
  Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
    TİCARİ DEFTERLERİN AÇILIŞ VE KAPANIŞ ONAYLARI Mehmet Altaş 39 17,015 30.12.2012 18:30
  Son Yorum: Mehmet Altaş
    DEFTERLERİN YIL SONU YAZDIRILMASI Alper İBAŞ 1 2,025 07.09.2007 15:16
  Son Yorum: Alper İBAŞ
    2007 YILINDA KULL. DEFTERLERİN TESPİTİNDE ESAS AL. HADLER 51 11 5,753 10.12.2006 18:08
  Son Yorum: ertan