• Giriş Yap
 • Üye Ol • Defterlerin A4 Kağıda tastiki hk.
  Şu anda bu konuyu okuyanlar: 1 Ziyaretçi
  Görüntüleme: 94921
  Mesajlar: 142
   
  Konuyu Oyla:
  • Toplam: 0 Oy - Ortalama: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  Mehmet Altaş Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 3,181
  Üyelik Tarihi: 03.19.2005


  Teşekkürler: 856
  176 Mesajına, 685 Teşekkür edildi.
  Yorum: #1
  Defterlerin A4 Kağıda tastiki hk.

  İstanbul SMMM Odası Arşiv'inden konu ile alakalı 07.12.2005 tarihli yazısı;  "Değerli Üyemiz, 07/12/2005

  Bazı üyelerimiz, bilgisayar ortamında tutmuş oldukları defter kayıtlarının A 4 boyutundaki kağıtlara yazdırmaları için, ticari defterlerin A 4 boyutundaki kağıtlara Noter tasdiki yaptırıp yaptıramayacakları konusunda terettüt yaşadıklarını bildirmişlerdir.

  Konu ile ilgili olarak yapılan Mevzuat incelemesi ve İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul Deftedarlığı) yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda, Ticari Defterlerin A4 Boyutunda kağıtla Noter tasdiki yaptırılacağı anlaşılmıştır.

  Bu konuda İstanbul ve Ankara Defterdarlıklarının vermiş oldukları muktezalar aşağıdadır.

  Bilgilerinize rica eder, Saygılar sunarız.

  Yahya Arıkan
  BAŞKAN

  T.C
  MALİYE BAKANLIĞI
  İl Defterdarlığı
  Usul Gelir Müdürlüğü


  Sayı :B.07.4.DEF.0.34.20./ VUK-1 16/12/2004*11765

  Konu : Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında Tutulup tutulamayacağı hk.

  ………………………………………  İlgi : ………………..tarihli dilekçeniz.

  Dilekçenizde 2005 takvim yılında kullanacağınız yevmiye defteri ve defteri kebiri A4 kağıdına noterden tasdik ettirerek kullanıp kullanamayacağınız ve 2004 takvim yılında bilgisayar sürekli formu şeklinde tasdik ettirdiğiniz yevmiye defteri ve defteri kebiri A 4 şeklinde değiştirme imkanınızın olup olmadığı hakkında görüş talep edilmektedir.

  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 221’nci maddesinin 4’üncü fıkrasına göre tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik ettirmek zorundadır.

  Aynı Kanunun 225’inci maddesinin a fıkrasında ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarası ile teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.

  b fıkrasında; müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arz olunur.

  Bunların sayfa numaraları tasdikli yaprakların sayfa numaralarını takiben teselsül ettirilir. Tasdik makamı, ilave yaprakların sayısını ilk tasdik şerhinin altına kaydeder ve bu kaydı usulüne göre tasdik eder hükmü yer almaktadır.

  Diğer yandan Vergi Usul Kanununun 183. maddesinin ikinci fıkrasında; Yevmiye defterinin ciltli ve sahifelerinin müteselsil sıra numaralı olacağı, mükelleflerin diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilecekleri hüküm altına alınmıştır.

  Bu durumda; 2005 yılı içinde kullanılacağı tahmin edilen sayıda A4 kağıdının her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenmesi ve sayfaların sıra numarası ile teselsül etmesi kaydı ile 2005 yılı yevmiye ve defter-i kebirin A4 kağıdına tutulması mümkündür.

  Ayrıca 2004 takvim yılına ait olarak yasal süresinde bilgisayar formu şeklinde tasdik ettirdiğiniz yevmiye defteri ile defter-i kebir A4 kağıdı şeklinde değiştirmeniz mümkün olmayıp, 2004 yılı defterinin bitmesi halinde 2004 yılında kullanabileceğinizi tahmin ettiğiniz sayıda A4 kağıdının sıra numarası ile teselsül ettirilip her sayfasının tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlettirilmesi durumunda kullanılması mümkündür.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  İSTANBUL DEFTERDARLIĞI


  T.C.
  ANKARA VALİLİĞİ
  İl Defterdarlığı
  Usul Gelir Müdürlüğü


  SAYI : B.07.4.DEF.0.06.14/32220
  KONU :

  İlgi: gün ve sayılı dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; muhasebe programında versiyon değişikliği yapıldığı, tasdike
  tabi yasal defterlerinizin A4 kağıda basılmasının zorunlu olduğu, müteselsil numara takip eden müteharrik yapraklı A4 ebatında kağıdına, kullanacağınız yasal defterlerinizi tasdik ettirebilmek için Defterdarlığımızdan görüş talep edilmiştir.

  Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220. ve müteakip maddelerinde defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler yer almakta olup, aynı kanunun 225/b maddesinde” Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur.” denilmektedir.

  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdikle ilgili işlemlerin madde hükümlerinde yazılı şekilde yerine getirilmesi esastır. Tasdik işlemlerinin ise kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.

  Buna göre, A4 kağıtlarına müteselsil sayfa numaraları verilmek kaydıyla, bu kağıtlara defter tasdiklerinin yapılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.

  Cemal BOYALI
  Defterdar V."  Bursa vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi;

  "TARİH : 09.10.2006
  SAYI : B.07.1.GİB.4.16.17.02-VUK-06-
  KONU : Tasdiki zorunlu defterlerin A4 kağıdında tutulup tutulamayacağı hk.


  …………………..
  BURSA

  İlgi : ……….. tarihli dilekçeniz.

  İlgide kayıtlı dilekçenizde; 2007 takvim yılı ve takip eden yıllarda ticari defterlerinizin (yevmiye, defterikebir ve envanter) A4 boyutunda süreksiz kağıtlara noterden tasdik ettirmek suretiyle kullanılıp kullanılamayacağı hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmaktadır.
  213 sayılı Vergi Usul Kanununun 183’üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “Yevmiye defteri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numaralı olur. Mükellefler diledikleri takdirde yevmiye defteri ve tutulması zorunlu diğer defterlerini müteharrik yapraklı olarak kullanabilirler.”hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 220 nci ve müteakip maddelerinde defterlerin tasdiki ile ilgili hükümler yer almakta olup, 225 inci maddesinde ise; “Defterler aşağıdaki şekilde tasdik olunur:
  a) Ciltli defterlerin tasdik esnasında sayfalarının sıra numarasıyle teselsül ettiğine bakılarak, bu sayfalar teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlenir.
  b) Müteharrik yapraklı yevmiye defteri kullanmalarına Maliye Bakanlığınca müsaade edilen müesseseler bir yıl içinde kullanacaklarını tahmin ettikleri sayıda yaprağı yukarıdaki esaslara göre tasdik ettirirler. Tasdikli yapraklar bittiği takdirde, yeni yapraklar kullanılmadan evvel tasdike arzolunur. ...” denilmektedir.
  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; tasdik edilecek defterlerde kullanılacak kağıtların nev’i önemli olmayıp, tasdik işlemlerinin kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmış olması yeterlidir.
  Buna göre; müteharrik yaprakların her sayfasının teker teker tasdik makamının resmi mühürü ile mühürlü olması, sayfaların sıra numarasıyla teselsül etmesi ve bu yaprakların sırasının bozulmaması kaydıyla 2007 yılı ve müteakip yıllara ait yasal defterlerin A4 kağıdında tutulması mümkün bulunmaktadır.
  Bilgi edinilmesini rica ederim."
  11.15.2006 21:54
  Alıntı ile Cevapla
  asaglam Çevrimdışı

  Emektar Üye
  *  Yorum Sayısı: 632
  Üyelik Tarihi: 02.23.2006


  Teşekkürler: 0
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #2
   

  a4 kağıt nasıl müteharrik olur va lazer veya deskjetlerden nasıl alınır?Diye sormak gerekiyor o zaman.

  ----------------------------------------------------------------- [Resim: hi1ld4.gif]
  11.15.2006 22:00
  Alıntı ile Cevapla
  Mehmet Altaş Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 3,181
  Üyelik Tarihi: 03.19.2005


  Teşekkürler: 856
  176 Mesajına, 685 Teşekkür edildi.
  Yorum: #3
   

  asaglam Nickli Kullanıcıdan Alıntı:a4 kağıt nasıl müteharrik olur va lazer veya deskjetlerden nasıl alınır?Diye sormak gerekiyor o zaman.

  Aşağıdaki yazıyı BURDAN buldum, değerli dostumuz Cemalettin Bey'in buradaki konu hakkında o zamanki görüşlerini de ilgiyle ve Üstadlarla yazışmalarını beğeniyle okudum...

  "Müteharrik" sürekli değil, hareketli anlamına gelir.
  Bu açıdan yasal bir sakıncası yok.
  Sürekli formlara defteri yazdırdığımda, bunları sürekli form dosyasına değil, sayfaları tek tek ayırıp, delgeçle delerek klasöre yerleştiriyoruz.
  Yani, sonuçta yine A4 kullanıyoruz.
  Saygılarımla
  SMMM Nusret KURDOĞLU "
  Değerli dostumuz Cemalettin Bey konuyu aşağıdaki noktalamış;
  (Aradan geçen zaman içerisinde konuyu tekrar ele alarak A4 kağıda defter tastikleri konusu hakkında şu an için düşüncelerini bizle de paylaşmasını rica ediyorum.)


  "Yazan Kişi: Cemalettin BAYRAKTAR (---.adsl.ttnet.net.tr)
  Tarih: 11-02-04 17:23

  Sayın Ok

  Bu forumda yazılanları daha dikkatlı okursanız.
  Amaç, defterlerin daha şık görünmesi değil. Muhasebecilerin işini daha hızlı yapabilmesi, dökümlerini daha hızlı alabilmesini, zaman kaybınının önlenmesidir. Dökümlerin çilt yaptılmasına hiç gerek olmadığı, delerek dosyaya konulabileceği yazılar arasında gündeme gelmiştir.

  Peki hiç düşündünüz mü?

  Nokta vuruşlu yazıcılarda, yazdırırken iğnenin kırılıp şeridi delmesi bunun sonucu aynı satıra kağıt sıkışması sonucu sürekli üst üste yazılar yazılmasını.

  Kağıdın çarklarda sıkışıp yırtılmasını?

  Yazarken iğnenin kırılması sonucu yazıların ve rakamların noksan çıkmasını?

  Şeridin şıkışıp sorun çıkarmasını,

  Notere defterler tasdik için verildiğinde kağıdın kenarındaki delikli kısmın istek dışı kopabileceği ve bunları nokta vuruşlu yazıcıların çarklarına takılamayacağını..

  1 iğne kırılmasının bazı yazıcılarda 50-100 milyon Tl ye (şehire göre değişmekte) mal olabileceğini. Bazılarında ise komple kafanın değişerek 300 milyon civarında kafa masrafına mal olacağını...
  10 larca 100 ler ce hatta 1000 lerce sayfa yazdırılırken bu yazıcıların aşırı derecede gürültü kirliliği yaptığını, biliyormuydunuz...

  Lazerlerin arkalı önlü yazdırılabilen modellerinin olduğunu. Fiyatlarının nokta vuruşlu yazıcılara göre pek de pahalı olmadığını..
  Nokta vuruşlu yazıcıların üretimlerinin bir bir durdurulduğunu, piyasada sayılarının azaldığını ve Lazer yazcılara önem verilmeye başlandığı, biliyormuydunuz.

  Lazer yazıcılarda döküm almak isteyen arkadaşlar ilk yıl deneme maksadı ile bir kaç defterlerini bu yazılarada deneyebilirler.


  Saygılarımla

  Cemalettin BAYRAKTAR"
  11.15.2006 22:14
  Alıntı ile Cevapla
  Cemalettin Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 1,892
  Üyelik Tarihi: 03.01.2005


  Teşekkürler: 421
  159 Mesajına, 496 Teşekkür edildi.
  Yorum: #4
   

  Mehmet bey hafiye gibisiniz....Önümüzdeki ay defter tasdiklerinin yapılacak olması ile birlikte konuyu gündeme getirmenizde yerinde oldu.

  Nokta vuruşlu yazıların hantal yapısından ve özellikle Blanço defterlerini dökerken 1 saat ile 2 saat arasında alınan dökümleri ve bu dökümler sırasında geçen zaman kaybının yanında ses kirliliğide bizi rahatsız ediyordu. Hazır lazer yazıcıda almışken defter çıktılarını lazer yazıcadan döküm neden alamayalım diye araştırma yapmaya başladım.

  A4 kağıda döküm alma konusunda özelgeler ve muktezalar dahil çok araştırma yaptım. Ve bunun maliyenin oluru haricinde. Döküm konusunda lazer yazıcılar dada olabilirliğine dair denemeler yaptıktan sonra karar verdik. Ve 2004 yılı Aralık ayında 2005 defteleri için A4 kağıda Lazer Yazılarda döküm almak için defterleri tasdik ettirdik. O zamanlar DOS uyumlu bir program kullanıyorduk Ve bütün hesaplamalarımızı DOS programında çıktı almaya göre yaptık.

  Şubat 2005 başında ani bir kararla DOS programının geleceğini parlak görmeyerek program değişikliğine karar verdik. Ve sonuç olarak ZİRVE MÜŞAVİR de karar kıldık.

  Dos programımız için düşündüğümüz defter dökümlerimiz Zirve Müşavire geçince çok çok daha kolay olduğunu gördük windows uyumlu bir program olması ile windows çıktı avantajından ve Zirve Mişavirin helede SQL deki özellikleri ile Lazerde a4 kağıda çok hızlı bir şekilde döküm alabilmesi işlerimizi dahada kolaylaştırdı.

  Eğer yazıcınız otomatik olarak arkalı önlü yazdıran bir modelse akralı önlüde döküm almanız mümkün.

  Lazerlerde döküm alıken dikkat edilecek 3 önemli husus.

  1. Kağıtları nemli ortamlarda saklamamak.

  2. Çok ince gramajı olan kağıtları almamak.

  3. Çok kullanılan lazer yazıcılarda kağıt sıkışmalarının önüne geçmek için kağıt giriş ve çıkış kanallarının bakımını yaptırmak.

  2 yıldır hantal nokta vuruşlu yazıcılarımız arşivde dinlenmeye çekildi.

  Cemalettin
  11.15.2006 23:17
  Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 7,282
  Üyelik Tarihi: 02.28.2005


  Teşekkürler: 560
  391 Mesajına, 986 Teşekkür edildi.
  Yorum: #5
   

  arkadaşlar geçen sene özellikle 38 tane inceleme geçirdim ve bu defterlerin hepsi 2 yıldızr a4 foröuna tasdisleterek yaptıryorum ve inannın denetmenler bile a4 memnun kaldılar öünkü sürekli formada katlamalı olduğu için çok uğraşıyorlar ama 4 de cyazdırdıktan sonra kenarlarına spiral yaptırıyorum ve bu daha güzel oluyor.bunun haricinde sadece şunu söyleyebilirim,cemalettin beyin belirttiği gibi sürekli formun sıkıçması olayı ayrıca şunu unutmayalım en hızlı nokta vuruşlu yazıcı bir sayfayı ortalama 42-47 saniyede yazarken lazer yazıcı 7-10 saniye arasında yazıyor.zamandan ve tonerden tasarruf.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  11.16.2006 01:33
  Alıntı ile Cevapla
  51 Çevrimdışı

  Emektar Üye
  *


  Yorum Sayısı: 488
  Üyelik Tarihi: 07.18.2006


  Teşekkürler: 123
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #6
   

  Mehmet bey yine boş durmamış, yine işlerimin yoğunluğundan vaktim olmadı dememiş çok önemli bir konuda çalışma yapmışsınız. Emeğinize ve çalışmanıza sağlık çok teşekkür ediyorum.

  Ayrıca görüşlerini açıklayan Cemalettin bey, asaglam bey ve Ümit bey'ede teşekkür ediyorum.

  Mahmut Aygün
  11.16.2006 11:04
  Alıntı ile Cevapla
  asaglam Çevrimdışı

  Emektar Üye
  *  Yorum Sayısı: 632
  Üyelik Tarihi: 02.23.2006


  Teşekkürler: 0
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #7
   

  Ümit Yüksel Nickli Kullanıcıdan Alıntı:arkadaşlar geçen sene özellikle 38 tane inceleme geçirdim .
  Buna nasıl yürek dayandı 38 tane inceleme Smile

  ----------------------------------------------------------------- [Resim: hi1ld4.gif]
  11.16.2006 11:11
  Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 7,282
  Üyelik Tarihi: 02.28.2005


  Teşekkürler: 560
  391 Mesajına, 986 Teşekkür edildi.
  Yorum: #8
   

  asaglam bey valla artık alıştım hersene akaryakıt ve nakliye firmaları ister istemez incelemeye giriyor.alıştığımız için pek önemli değil artık.

  sayın 51 teşekkür ederim.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  11.16.2006 11:22
  Alıntı ile Cevapla
  51 Çevrimdışı

  Emektar Üye
  *


  Yorum Sayısı: 488
  Üyelik Tarihi: 07.18.2006


  Teşekkürler: 123
  0 Mesajına, 0 Teşekkür edildi.
  Yorum: #9
   

  Defterleri A4 kağıda tasdikini yaptıran Cemalettin bey ve Ümit bey'e birşey sormak istiyorum. Aceba tasdiki yapılan bu defterleri birbirlerine karışmaması için nasıl muhafaza ediyorlar. Bunuda forumda açıklayabilirlermi?

  Mahmut Aygün
  11.16.2006 11:23
  Alıntı ile Cevapla
  Ümit Yüksel Çevrimdışı

  Özel Üye
  *


  Yorum Sayısı: 7,282
  Üyelik Tarihi: 02.28.2005


  Teşekkürler: 560
  391 Mesajına, 986 Teşekkür edildi.
  Yorum: #10
   

  benim kullandığım yöntem defter yazılana kadar aynı para destelerine yapılan kağıt sistemi gibi.kalın bir kağıtla etrafını sarıyorum yine a4 kağıt kutularının içine aynen yerleştirip muhafaza ediyorum.yazdırdıktan sonra ise klasör yapıyorum.

  [Resim: 7XDaDr.gif]
  11.16.2006 11:35
  Alıntı ile Cevapla


  Hızlı Menü: