Bizi Arayın

Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33

Satış | İstanbul

0 (216) 550 65 65

Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Sıkça Sorulan Sorular

Zirve e-Müstahsil

Hayır, Program içeriğinde mevcut olan kartların "hesap kodu" kısımlarını bir kereye mahsus doldurduğunuzda Zirve Genel Muhasebe kısmına entegre edecektir.

Emüstahsili Muhtasar beyannameye Genel muhasebe kısmında beyanname bölümündeki "otomatik doldur" işlemiyle çok partik şekilde halledebilirsiniz.

Emüstahsili Muhtasar beyannameye Genel muhasebe kısmında beyanname bölümündeki "otomatik doldur" işlemiyle çok partik şekilde halledebilirsiniz.

Evet, hepsini yada kısmi seçerek, seçtiğiniz E-müstahsilleri tek seferde gönderebilirsiniz.

Evet, gönderim süreçleri mevzuatı aşmadığı sürece istediğiniz gün gönderebilirsiniz

Evet Tek tuşla gönderdiğiniz E-müstahsili iptal edebilirsiniz

Evet. Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekir. e-Müstahsil makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmelidir.

Düzenlenecek e-Müstahsil makbuzlarının başkanlık sistemlerinden elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkân vermek üzere; karekoda veya barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.

Hayır. e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

  • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası yer alır.
  • Malı satan çiftçinin adı, soyadı, TC Kimlik Numarası ve ikametgah adresi yer alır.
  • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN Vergi Kimlik Numarası ve adresi yer alır.
  • Satın alınan malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintiler tutarı yer alır.