Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Aydınlatma Metni

ZİRVE KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde No: 4C/102 Çankaya/Ankara TÜRKİYE adresinde mukim Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “ZİRVE”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için ZİRVE Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

  1. İşlediğimiz Kişisel Veriler İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz: • Ad, soyad, T.C. Kimlik numarası, imza, vergi numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer, cinsiyet, medeni durum, kimlik belgesinde veya ehliyet fotokopisinde yer alan diğer bilgiler dahil kimlik bilgileriniz; • E-posta, telefon numarası, cep telefonu, sosyal medya hesapları dahil iletişim bilgileriniz; • İkamet bilgisi ve adres bilgisi dahil lokasyon bilgileriniz; • İş başvurusu sürecinde CV’ler, özgeçmiş bilgileri, iş başvuru formu, iş mülakatlarında ilettiğiniz geçmiş eğitim ve meslek bilgileri, meslek içi eğitim bilgileri, kurs, sertifika ve diploma bilgileri, transkript bilgileri, sahip olunan referans bilgileri dahil mesleki deneyim bilgileriniz, askerlik durumu bilgileriniz, dernek ve vakıf üyeliği bilgileriniz; • İcra bilgileri, sözleşmeler, vekaletnameler dahil hukuki işlem bilgileriniz; • Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, müşteri talep ve şikayet bilgileriniz dahil müşteri işlem bilgileriniz; • Giriş-çıkış kayıtları, işyerinin ve sistem odalarının CCTV kayıtları dahil fiziksel mekan güvenliği bilgileriniz; • Fotoğraf, video, ses kaydı dahil görsel ve işitsel kayıtlarınız; • Hesap numarası, IBAN, borç-alacak bilgisi, vade bilgileriniz dahil finansal bilgileriniz; • Çerez kayıtları dahil pazarlama bilgileriniz; • Aile üyeleri bilgileriniz.

  2. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz: • Ürün ve/veya hizmetlerimizin sunulabilmesi ve ürünlerimizin satış süreçlerinin yürütülmesi, • Ürünlerimizin kullanıcılarımız ve abonelerimiz tarafından kullanılabilmesi, • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, • Yeni iş ortakları ve üçüncü taraf firmaları belirlemek amacıyla görüşmelerin yapılması, • Ürün ve/veya hizmet alım süreçlerinin yürütülmesi, • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi, • Ürün ve hizmetlerimizdeki problemlerin çözülmesi, hata, sorun ve bugların tespit edilmesi, bunların giderilmesi ve kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyimin sunulması, • Müşterilerimizin talebi üzerine ürün ve hizmetlerimiz hakkında size gerekli eğitimlerin ve bilgilendirmelerin verilebilmesi, programlarımızın nasıl kullanılacağının izah edilmesi, • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, • Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, • İnternet sitelerimizde ziyaretçilerimizin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikamıza bakabilirsiniz) • Ticari faaliyetlerimizi yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımız, topluluk şirketlerimiz, yüklenicilerimiz ve/veya tedarikçilerimize bildirilmesi, • İş süreçlerinizi analiz ederek ürün ve hizmetlerimizin süreçlerinize uygun hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlarımız doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması, • Yanlış ödeme yapanlara ödemenin iadesi işlemlerinin yürütülmesi ve bu iadelerin ZİRVE tarafından görüntülenmesi, • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, • Ticari elektronik iletinin yollanması, • Zirve blog ve forum üyeliklerinin yürütülmesi, • Müşterilerin Portal kaydının oluşturulabilmesi, • Tahsilat takibinin yapılması, • Kullanıcılarımızın deneyimlerinin iyileştirilmesi, • Sosyal medya ve kurumsal iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi, • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, • Yeni ürün veya hizmetlerimiz, mevcut ürün veya hizmetlerimizdeki değişiklikler ile kampanyalarımız ve promosyonlarımız hakkında sizlerin bilgilendirilmesi, • Üçüncü kişilerin ZİRVE uygulamalarına davet edilmesi, • Müşterilerimizin kendi müşterileri adına hesap açabilmesi, • Potansiyel ve mevcut müşterilerimize e-bülten gönderilmesi, • İnternet sitemiz üzerinden bilgi talep eden kişilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması, • E-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-müstahsil, E-SMM başvurularının alınması, • E-dönüşüm hizmeti satın alınması, • Müşterilerimizin cari kart açabilmesi, ZİRVE hesabını açabilmesi ve mevcut kaydını güncelleyebilmesi, e-fatura hesabı açabilmesi, • Herhangi bir problem olması durumunda müşteri hesabının takibinin yapılabilmesi, • İş ortağı firmalar üzerinden belirli süreli çalışan temin edilmesi, • İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması, • İş faaliyetlerimizin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, • Aylık beyannamelerin hazırlanması ve kontrolünün yapılması, • Vekaletname ve imza sirküleri süreçlerinin yürütülmesi, • Bina ve tesislerimizin fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması ve ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibinin sağlanması, • Yazılımlarımızın ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, • İşe alınacak çalışan adayları için ücret çalışması yapılması, • Çalışanlarımızın yakınları için yan haklar ve menfaatler sağlanması, • Acil durumlarda çalışanların yakınlarına ulaşılması, • Çalışan adaylarının iş başvurularının değerlendirilmesi, mülakatların ve görüşmelerin yapılması, özgeçmişlerinde referans olarak gösterdikleri kişiler ile iletişime geçilmesi, • Şirketimiz tarafından ticari kredi kartlarının çıkarılması, • Etkinlik ve organizasyonların düzenlenmesi, • Yasal mevzuatlara uyum sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.

  3. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz: • E-posta, SMS, kartvizitler, • Telefon, Faks, • CCTV (Kapalı Devre Kamera Kayıtları), • Elektronik form, • Fiziki form, • Sosyal medya hesaplarımız, • İnternet sitemiz, • Uzaktan erişim sağlayan platformlar, • Posta, kargo ya da kurye hizmetleri, • Yüz yüze görüşmeler, • Diğer fiziki ve elektronik ortamlar.

  4. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde topluluk şirketlerimize, yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere ve herkese açık aktarılabilecektir.

  6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz: • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.