"Temassız Muhasebe, Dijital Dönüşüm, Uygulamalı Eğitim ve Tanıtım Semineri" takvimimiz için tıklayın.
Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek
0 (312) 473 28 00

Aydınlatma Metni

ZİRVE
KİŞİSEL VERİLER AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel Veriler Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve KVKK kapsamındaki haklarınıza dair sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Mustafa Kemal Mahallesi 2118 Cadde No: 4C/102 Çankaya/Ankara TÜRKİYE adresinde mukim Zirve Bilgi Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “ZİRVE”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz.

Daha detaylı bilgi için ZİRVE Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na bakabilirsiniz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veriler
  İşbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımızı gerçekleştirebilmek amacıyla, aşağıdaki kişisel verilerini işleyebilmekteyiz:
 1. Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız
  Kişisel verilerinizi, aşağıdaki amaçlar ile sınırlı olarak işliyoruz:
 1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz
  Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen otomatik ve otomatik olmayan kanallar üzerinden topluyoruz:
 1. İşlemeye Yönelik Hukuki Sebeplerimiz
  Kişisel verileriniz; KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızdaki sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması, Şirketin hakkını tesis etmesi, savunması ve koruması için zorunlu olması, Şirketin meşru menfaatini yerine getirmesi için zorunlu olması ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
  Özel nitelikli kişisel verileriniz; KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen ilgili kişinin açık rızasının bulunması, kanunlarda öngörülmesi, sağlığa ilişkin veriler için sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak bazı kişisel verileriniz, işin yürütülmesinin sağlanması amacı ile yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde topluluk şirketlerimize, yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, hukuken yetkili kişilere ve herkese açık aktarılabilecektir.

 3. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi internet sitemizdeki İlgili Kişi Başvuru Formu üzerinden gönderebilirsiniz. Başvurunuz ücretsiz olarak yerine getirilecektir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvurandan talep edilecektir.