Bizi Arayın

Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33

Satış | İstanbul

0 (216) 550 65 65

Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Finansman Paketi SQL

Zirve Finansman Paketi SQL

Son Versiyon: 08.05.24 tarihli ve 02.1 numaralı versiyondur.

  • e-Defter uygulamasında GİB'in 22.05.2024 tarihli kılavuzunda belirtilen güncellemeler yapılmıştır.
  • Express Aktarımda (Stoksuz-Paraşüt) eksik inen faturalar sorunu düzeltildi.
  • Expres Aktarımda (Stoksuz-İnternet VD) indirilen faturalarda şahıslara kesilen faturaların TCKN bilgisinin gelmemesi düzeltilmiştir.
  • Demirbaş modülünde fatura numarası girişinde oluşan hata düzeltilmiştir.
  • Demirbaş modülünde rapor alma işleminde raporun boş alınması sorunu düzeltilmiştir.
  • Demirbaş modülü rapor almada Bitmeyeneler filtresinin doğru çalışması sağlanmıştır.
  • Kıdem tazminatı muhasebe fişinde brüt tutar ile fiş oluşturulması sorunu düzeltilmiştir.
  • İşletme defterlerinde KDV1 hazırlamada sorumlu sıfatı ile beyan edilen KDV tutarlarının gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Fatura modülünde Ent2 kullanılarak kaydedilen faturanın düzeltmeye alındığında gelen hata düzeltilmiştir.
  • Firma Bilgileri → e-işlemler→ Dijital vergi dairesine otomatik giriş yapılması sağlanmıştır.
  • Firma Bilgileri →e-işlemler→ e-Tebligat ekranı yenilenmiştir.
  • Firma Bilgileri → e-işlemler→ e-Vergi levhası ekranı yenilenmiştir.
  • Şablon Muavin ekranı yenilenmiştir, Liste ve Şablon butonları düzenlenmiştir.
  • Mükellef Öner formunda mükelleflerin ciro bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
  • Express aktarım(Bizmu) bazı firmaların faturalarının görüntülenememesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Express aktarımda sadece seçili kayıtlar için uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Express aktarım(stoksuz), fatura tipi alanı eklenmiştir.
  • Express aktarım(Mikrogrup), faturaların muhasebeleştirilme işleminde fiş açıklaması düzenlenmiştir.
  • Express aktarım(stoklu), ay filtrelemesi eklenmiştir.
  • Gelir ve Kurum Geçici beyannamelerinde, kuyumcularda beyannameye bilançonun eklemesi sağlandı.
  • KDV1 Beyannamesinde POS kontrol işleminde İVD şifresi boş ise gelen uyarı düzenlenmiştir.
  • KDV1 Beyannamesinde geçmiş yıllar için beyanname verilmek istendiğinde 109 sorumlu sıfatı ile verilen kdv uyarısı validasyonu düzenlenmiştir.
  • KDV4 Beyannamesinde kod tablosundan yüzde 8 ve 18 oranları kaldırılmıştır.
  • KDV4 Beyannamesinde toplam hasılat(kümülatif) hatalı tutar atması sorunu düzeltilmiştir.
  • Müşavir online bankada Ziraat Bankası evrak no bilgisinin yanlış kolona gelmesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Serbest meslek makbuzunda her makbuz için ayrı açıklama girebilme geliştirilmiştir.
  • Kira entegrasyonunda toplu tahakkuk işleminde yıl bilgisi default olarak mevcut yıl gelmesi sağlanmıştır.
  • İşe giriş-çıkış işlemlerinde gelir vergisi istisnası ayırmama sorunu düzeltilmiştir.
  • İşten çıkış nedeni 29 seçilmesi durumunda uyarı eklenmiştir.
  • Puantaj hazırlama ekranında F7 ile izin girişinde oluşan hata düzeltilmiştir.
  • İbranamede işe giriş tarihinin gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Özel sağlık ve hayat sigortası girişinde yazılan tarih aralığını dikkate alarak puantaj hazırlanması sağlanmıştır.
  • Puantaj hazırlarken işveren tarafından yapılan sağlık sigortasının hesaplamasında gelen uyarı düzenlenmiştir.
  • 5746 kanun maddesinden yararlanan emekli personelin terkin tutarının MuhSgk'ya atması sağlanmıştır.
  • Ücret pusulası-2 raporunda ek ödemeler toplamındaki hata düzeltilmiştir.
  • Bordroda raporlu personel sorgulama işleminde ve rapor onaylama işleminde alınan hatalar düzeltilmiştir.
  • Meslek kodlarının SGK güncel meslek kodları listesi ile eşitlenmesi sağlanmıştır.
  • Fiş girişinde demirbaşın modüle eklenmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesinde datasal sorunlar ile karşılaşılmaması için genel iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
  • Demirbaş işlemlerinde fatura no girişinde kısayol eklenmiştir. (ZRV/123 + enter = ZRV2024000000123)
  • Demirbaş işlemlerinde yeni kart oluşturma işleminde mevcut kartlarda bulunan kod girildi ise uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra Demirbaş Düzeltme Listesi raporunda amortisman tutarlarının gözükmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Bazı datalarda parçalı e-Defter oluşturma işleminde gelen dosya sıra no hatası düzeltilmiştir.
  • e-Defter oluşturma işleminden sonra ilgili ay için fiş girişi engellenmiştir.
  • e-Defter.exe de yeni yıla geçiş ile birlikte girişte veri tabanının güncellenmesi sağlanmıştır.
  • Döviz işlemlerinde hareket görmüş döviz cinsinin silinmesi engellenmiştir.
  • Firma bilgileri, e-Defter işaretli olan firmalarda kapanış tarihi değiştirilmek istendiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Firma bilgileri, e-Defter işaretli olan firmalarda kuruluş tarihi değiştirilmek istendiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Yevmiye numarası verme işleminde fiş numarasının sadece 1'den başlaması sağlanmıştır.
  • Fiş silme işleminde oluşan odak sorunu düzeltilmiştir.
  • İşletme defterinde bordro muhasebe kayıtları oluşturulduğunda gelir vergisi tutarının kayıt içinde olması sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde mal alış iadesi girişinde kullanılan 145 nolu stopaj kodunun MuhSgk'ya aktarılması sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde bordro kayıtlarında kıdem tazminatının brüt olarak gelmesi sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde Detay Hesap Muavin raporunun tarih sıralı gelmesi sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde hızlı fiş girişinin modül geçişlerinde aktif olması sorunu düzeltilmiştir.
  • İşletme defterinde bazı datalarda hesap planı kopyalamadaki sorun düzeltilmiştir.
  • Kurulum işlemlerinde AKİS kartın güncel versiyon gelmesi sağlanmıştır.
  • Online Hesabım→ Vakıf Katılım bankası eklenmiştir.
  • Online Hesabım,→ Denizbank V2 geliştirmesi yapılmıştır.
  • Online Hesabım→ Garanti Bankası V2 geliştirmesi yapılmıştır.
  • Online Hesabımda Kuveyt Türk Bankası'nda alınan hata düzeltilmiştir.
  • Ticari menü ana ekrana "Arkadaşını Getir" butonu eklenmiştir.
  • Cari raporlarda 2 nolu Cari Hesap Durum raporunun A4 yan ve A4 dik alınması sağlanmıştır.
  • Cari modül işlemlerinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
  • Banka raporlarda 6 nolu Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları raporunda durum kolonundaki karakter sayısı arttırılmıştır.
  • Bankada bazı datalardaki şirket kredi kartlarını muhasebeleştirme sorunu düzeltilmiştir.
  • Bankada çekim kaydı boşken kapanmama durumu düzeltilmiştir.
  • Bankada dövizli virman fişleri için kesilen muhasebe fişi içerisinde döviz cinsinin gösterilmesi sağlanmıştır.
  • Cari raporlarda 22 nolu Karşılaştırmalı Cari Durum raporunda filtreleme işleminde donma sorunu düzeltilmiştir.
  • Caride Borç/Alacak dekontu kaydet butonunun pasif olma durumu düzeltilmiştir.
  • Cari evrak türlerinde evrak numarası ve tarih kolonları genişletilmiştir.
  • Cari Hesap Durum raporu excele alındığında sütunların toplanması sağlanmıştır.
  • Caride CxGrid üzerinde VKN/TCKN ile arama yapılması sağlanmıştır.
  • Cari dekont düzeltmeye alındığında cari şube seçiminin gösterilmesi sağlanmıştır.
  • Cari kopyalama işleminde adres detaylarının kopyalanması sağlanmıştır.
  • Çek-Senet Bordro Bul ekranında belgenin mükerrer görülmesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Fatura raporlar 25 nolu Fatura İçerik Listesi raporu excele alındığında oluşan kayma sorunu düzeltilmiştir.
  • Faturada bazı datalarda kesilen fatura silindiğinde Lot numarasının boşa düşmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Faturada e-Arşiv Fatura (İnteraktif) faturasının muhasebe fişi kesilirken "Kabul edildi" hatası düzeltilmiştir.
  • Faturada e-Belgeler de aynı ön ek kullanılması engellenmiştir.
  • Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde yeni belge girişlerinde stok seçimine Ctrl + Enter butonu ile devam edilmesi sağlanmıştır.
  • Faturada stok arama penceresinde kartların güncel olanların gelmesi sağlanmıştır.
  • Faturada tip masraf veya hizmet seçildiğinde satıra odaklanma sorunu giderilmiştir.
  • Fatura/ İrsaliye/Sipariş modüllerinde E.Kod butonuna tıklandığında kodun değişmesi sağlanmıştır.
  • Fatura/ İrsaliye/Sipariş modüllerinde Depo butonuna tıklandığında deponun değişmesi sağlanmıştır.
  • Gelir-Gider raporları 11 nolu Gider Durum raporunda Satıcı ile filtreleme yapılması sağlanmıştır.
  • Gelir-Gider raporları 2 nolu Gider Hareketleri raporunda filtreleme yapıldığında veri gelmeme sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir-Gider raporunda 4 nolu Gelir Hareketleri raporunda filtreleme yapıldığında veri gelmeme sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir-Gider raporları 5 nolu Gider Hareketleri Dökümü raporunda filtreleme yapıldığında veri gelmeme sorunu düzeltilmiştir.
  • İrsaliyede toplu fatura aktarımında satıcı bilgisinin aktarılmaması sorunu düzeltilmiştir.
  • Kasa raporlarda 8 nolu Departman Durum raporunda ent. kodu ile filtreleme yapılması sağlanmıştır.
  • Kasada manuel yazılan döviz bilgisinin düzeltmeye alındığında korunması sağlanmıştır.
  • Sipariş ve Faturada belge kopyalandığında satıcı bilgisinin de kopyalanması sağlanmıştır.
  • Siparişte İrsaliye aktarımında İş Emri No bilgisi aktarımı sağlanmıştır.
  • Sipariş detayını Excel'e Aktar butonuna tıklandığında gelen hata çözülerek Excel'e alınması sağlanmıştır.
  • Siparişte toplu fatura ve toplu irsaliye aktarımlarında satıcı bilgisinin aktarılmaması durumu düzeltilmiştir.
  • Sipariş yazdırıldığın da İş Emri Numarasının gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Stok raporlarda 3 nolu Stok Hareketleri Listesi raporunda stok türü ile filtreleme yapılması sağlanmıştır.
  • Stokta hareketlerin konumlanma sorunu düzeltilmiştir.
  • Stok kartı içerisindeki Özel Kod, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 alanlarına girilen karakter sayısı arttırılmıştır.
  • Stok reçetesinde F1 ile arama yapılması sağlanmıştır.
  • Stokta tür filtrelemesine Müstahsil Makbuzu eklenmiştir.
  • Ticari Ayarlarda Genel Tanımlar sekmesinde bulunan GİB Evrak No ile Evrak No Eşitlemesin işlemi bütün kullanıcılara tanımlanmıştır.
  • Ticari Raporlarda Çek Senet Durumu raporunun eksiksiz getirilmesi sağlanmıştır.
  • Ticari Raporlarda Nakit Akış raporunun excele alındığında oluşan kayma sorunu düzeltilmiştir.
  • AKİS kart, kurulumlarda güncel versiyon gelmesi sağlanmıştır.
  • Firma Bilgileri → e-işlemler→ Dijital vergi dairesine otomatik giriş yapılması sağlanmıştır.
  • Firma Bilgileri →e-işlemler→ e-Tebligat ekranı yenilenmiştir.
  • Firma Bilgileri → e-işlemler→ e-Vergi levhası ekranı yenilenmiştir.
  • Şablon Muavin ekranı yenilenmiştir, Liste ve Şablon butonları düzenlenmiştir.
  • Mükellef Öner formunda mükelleflerin ciro bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
  • Express aktarım(Bizmu) bazı firmaların faturalarının görüntülenememesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Express aktarımda sadece seçili kayıtlar için uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Express aktarım(stoksuz), fatura tipi alanı eklenmiştir.
  • Express aktarım(Mikrogrup), faturaların muhasebeleştirilme işleminde fiş açıklaması düzenlenmiştir.
  • Express aktarım(stoklu), ay filtrelemesi eklenmiştir.
  • Gelir ve Kurum Geçici beyannamelerinde, kuyumcularda beyannameye bilançonun eklemesi sağlandı.
  • KDV1 Beyannamesinde POS kontrol işleminde İVD şifresi boş ise gelen uyarı düzenlenmiştir.
  • KDV1 Beyannamesinde geçmiş yıllar için beyanname verilmek istendiğinde 109 sorumlu sıfatı ile verilen kdv uyarısı validasyonu düzenlenmiştir.
  • KDV4 Beyannamesinde kod tablosundan yüzde 8 ve 18 oranları kaldırılmıştır.
  • KDV4 Beyannamesinde toplam hasılat(kümülatif) hatalı tutar atması sorunu düzeltilmiştir.
  • Müşavir online bankada Ziraat Bankası evrak no bilgisinin yanlış kolona gelmesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Serbest meslek makbuzunda her makbuz için ayrı açıklama girebilme geliştirilmiştir.
  • Kira entegrasyonunda toplu tahakkuk işleminde yıl bilgisi default olarak mevcut yıl gelmesi sağlanmıştır.
  • İşe giriş-çıkış işlemlerinde gelir vergisi istisnası ayırmama sorunu düzeltilmiştir.
  • İşten çıkış nedeni 29 seçilmesi durumunda uyarı eklenmiştir.
  • Puantaj hazırlama ekranında F7 ile izin girişinde oluşan hata düzeltilmiştir.
  • İbranamede işe giriş tarihinin gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Özel sağlık ve hayat sigortası girişinde yazılan tarih aralığını dikkate alarak puantaj hazırlanması sağlanmıştır.
  • Puantaj hazırlarken işveren tarafından yapılan sağlık sigortasının hesaplamasında gelen uyarı düzenlenmiştir.
  • 5746 kanun maddesinden yararlanan emekli personelin terkin tutarının MuhSgk'ya atması sağlanmıştır.
  • Ücret pusulası-2 raporunda ek ödemeler toplamındaki hata düzeltilmiştir.
  • Bordroda raporlu personel sorgulama işleminde ve rapor onaylama işleminde alınan hatalar düzeltilmiştir.
  • Meslek kodlarının SGK güncel meslek kodları listesi ile eşitlenmesi sağlanmıştır.
  • Fiş girişinde demirbaşın modüle eklenmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesinde datasal sorunlar ile karşılaşılmaması için genel iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
  • Demirbaş işlemlerinde fatura no girişinde kısayol eklenmiştir. (ZRV/123 + enter = ZRV2024000000123)
  • Demirbaş işlemlerinde yeni kart oluşturma işleminde mevcut kartlarda bulunan kod girildi ise uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Enflasyon düzeltmesi yapıldıktan sonra Demirbaş Düzeltme Listesi raporunda amortisman tutarlarının gözükmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Bazı datalarda parçalı e-Defter oluşturma işleminde gelen dosya sıra no hatası düzeltilmiştir.
  • e-Defter oluşturma işleminden sonra ilgili ay için fiş girişi engellenmiştir.
  • e-Defter.exe de yeni yıla geçiş ile birlikte girişte veri tabanının güncellenmesi sağlanmıştır.
  • Döviz işlemlerinde hareket görmüş döviz cinsinin silinmesi engellenmiştir.
  • Firma bilgileri, e-Defter işaretli olan firmalarda kapanış tarihi değiştirilmek istendiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Firma bilgileri, e-Defter işaretli olan firmalarda kuruluş tarihi değiştirilmek istendiğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.
  • Yevmiye numarası verme işleminde fiş numarasının sadece 1'den başlaması sağlanmıştır.
  • Fiş silme işleminde oluşan odak sorunu düzeltilmiştir.
  • İşletme defterinde bordro muhasebe kayıtları oluşturulduğunda gelir vergisi tutarının kayıt içinde olması sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde mal alış iadesi girişinde kullanılan 145 nolu stopaj kodunun MuhSgk'ya aktarılması sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde bordro kayıtlarında kıdem tazminatının brüt olarak gelmesi sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde Detay Hesap Muavin raporunun tarih sıralı gelmesi sağlanmıştır.
  • İşletme defterinde hızlı fiş girişinin modül geçişlerinde aktif olması sorunu düzeltilmiştir.
  • İşletme defterinde bazı datalarda hesap planı kopyalamadaki sorun düzeltilmiştir.
  • Kurulum işlemlerinde AKİS kartın güncel versiyon gelmesi sağlanmıştır.
  • Online Hesabım→ Vakıf Katılım bankası eklenmiştir.
  • Online Hesabım,→ Denizbank V2 geliştirmesi yapılmıştır.
  • Online Hesabım→ Garanti Bankası V2 geliştirmesi yapılmıştır.
  • Online Hesabımda Kuveyt Türk Bankası'nda alınan hata düzeltilmiştir.
  • Ticari menü ana ekrana "Arkadaşını Getir" butonu eklenmiştir.
  • Cari raporlarda 2 nolu Cari Hesap Durum raporunun A4 yan ve A4 dik alınması sağlanmıştır.
  • Cari modül işlemlerinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
  • Banka raporlarda 6 nolu Kredi Kartı Tahsilat Kayıtları raporunda durum kolonundaki karakter sayısı arttırılmıştır.
  • Bankada bazı datalardaki şirket kredi kartlarını muhasebeleştirme sorunu düzeltilmiştir.
  • Bankada çekim kaydı boşken kapanmama durumu düzeltilmiştir.
  • Bankada dövizli virman fişleri için kesilen muhasebe fişi içerisinde döviz cinsinin gösterilmesi sağlanmıştır.
  • Cari raporlarda 22 nolu Karşılaştırmalı Cari Durum raporunda filtreleme işleminde donma sorunu düzeltilmiştir.
  • Caride Borç/Alacak dekontu kaydet butonunun pasif olma durumu düzeltilmiştir.
  • Cari evrak türlerinde evrak numarası ve tarih kolonları genişletilmiştir.
  • Cari Hesap Durum raporu excele alındığında sütunların toplanması sağlanmıştır.
  • Caride CxGrid üzerinde VKN/TCKN ile arama yapılması sağlanmıştır.
  • Cari dekont düzeltmeye alındığında cari şube seçiminin gösterilmesi sağlanmıştır.
  • Cari kopyalama işleminde adres detaylarının kopyalanması sağlanmıştır.
  • Çek-Senet Bordro Bul ekranında belgenin mükerrer görülmesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Fatura raporlar 25 nolu Fatura İçerik Listesi raporu excele alındığında oluşan kayma sorunu düzeltilmiştir.
  • Faturada bazı datalarda kesilen fatura silindiğinde Lot numarasının boşa düşmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Faturada e-Arşiv Fatura (İnteraktif) faturasının muhasebe fişi kesilirken "Kabul edildi" hatası düzeltilmiştir.
  • Faturada e-Belgeler de aynı ön ek kullanılması engellenmiştir.
  • Fatura, İrsaliye ve Sipariş modüllerinde yeni belge girişlerinde stok seçimine Ctrl + Enter butonu ile devam edilmesi sağlanmıştır.
  • Faturada stok arama penceresinde kartların güncel olanların gelmesi sağlanmıştır.
  • Faturada tip masraf veya hizmet seçildiğinde satıra odaklanma sorunu giderilmiştir.
  • Fatura/ İrsaliye/Sipariş modüllerinde E.Kod butonuna tıklandığında kodun değişmesi sağlanmıştır.
  • Fatura/ İrsaliye/Sipariş modüllerinde Depo butonuna tıklandığında deponun değişmesi sağlanmıştır.
  • Gelir-Gider raporları 11 nolu Gider Durum raporunda Satıcı ile filtreleme yapılması sağlanmıştır.
  • Gelir-Gider raporları 2 nolu Gider Hareketleri raporunda filtreleme yapıldığında veri gelmeme sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir-Gider raporunda 4 nolu Gelir Hareketleri raporunda filtreleme yapıldığında veri gelmeme sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir-Gider raporları 5 nolu Gider Hareketleri Dökümü raporunda filtreleme yapıldığında veri gelmeme sorunu düzeltilmiştir.
  • İrsaliyede toplu fatura aktarımında satıcı bilgisinin aktarılmaması sorunu düzeltilmiştir.
  • Kasa raporlarda 8 nolu Departman Durum raporunda ent. kodu ile filtreleme yapılması sağlanmıştır.
  • Kasada manuel yazılan döviz bilgisinin düzeltmeye alındığında korunması sağlanmıştır.
  • Sipariş ve Faturada belge kopyalandığında satıcı bilgisinin de kopyalanması sağlanmıştır.
  • Siparişte İrsaliye aktarımında İş Emri No bilgisi aktarımı sağlanmıştır.
  • Sipariş detayını Excel'e Aktar butonuna tıklandığında gelen hata çözülerek Excel'e alınması sağlanmıştır.
  • Siparişte toplu fatura ve toplu irsaliye aktarımlarında satıcı bilgisinin aktarılmaması durumu düzeltilmiştir.
  • Sipariş yazdırıldığın da İş Emri Numarasının gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Stok raporlarda 3 nolu Stok Hareketleri Listesi raporunda stok türü ile filtreleme yapılması sağlanmıştır.
  • Stokta hareketlerin konumlanma sorunu düzeltilmiştir.
  • Stok kartı içerisindeki Özel Kod, Özel Kod 1 ve Özel Kod 2 alanlarına girilen karakter sayısı arttırılmıştır.
  • Stok reçetesinde F1 ile arama yapılması sağlanmıştır.
  • Stokta tür filtrelemesine Müstahsil Makbuzu eklenmiştir.
  • Ticari Ayarlarda Genel Tanımlar sekmesinde bulunan GİB Evrak No ile Evrak No Eşitlemesin işlemi bütün kullanıcılara tanımlanmıştır.
  • Ticari Raporlarda Çek Senet Durumu raporunun eksiksiz getirilmesi sağlanmıştır.
  • Ticari Raporlarda Nakit Akış raporunun excele alındığında oluşan kayma sorunu düzeltilmiştir.
  • AKİS kart, kurulumlarda güncel versiyon gelmesi sağlanmıştır.
  • KDV1 Beyannamesi 39.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi 15.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • GEKAP Beyannamesi tuco depozitolu ürün listesinin düzenlemesi yapılmıştır.
  • VUK Genel Tebliği (Sıra No: 560)'ye göre Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinde düzenleme yapılmıştır.
  • VUK Genel Tebliği (Sıra No: 560)'ye göre demirbaş raporlarına kural eklenmiştir.
  • VUK Genel Tebliği (Sıra No: 560)'ye göre enflasyon muhasebesinde fiş oluşturma işlemine uyarı eklenmiştir.
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, ödenmiş sermaye girişinde oluşan hata düzeltilmiştir.
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, ekler KVK 5/1-b maddesine göre Yurt Dışı İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler tablosuna istisna türleri eklenmiştir.
  • KDV1 Beyannamesi, sorumlu sıfatı ile ödenen kdv girişinde alınan hata düzeltilmiştir.
  • Yeniden değerleme oranları tablosu, 2024 - 3.ay oranı güncellenmiştir.
  • GEKAP Beyannamesi, ürünler listesinde eksik ürün görünmesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Kurumlar vergisi beyannamesinde, bilançodaki alanlarda boş olan değerleri xml'e 0 olarak atmaması sağlandı.
  • Kurumlar vergisi beyannamesinde, ekler, tek düzen hesap planında aktif tablosunda bulunan 6-geçici hesap karşılığında enflasyon düzeltme sonrası tutarın xml'e gelmesi sağlandı.
  • Kurumlar vergisi beyannamesi hazırlamada bazı datalarda gelen tablo7_361 hatası düzeltildi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesinde eklerde bulunan diğer alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Enflasyon düzeltmesinde oranlar güncellenirken varsayılan tarih aralığının başlangıcı 01.01.1970 olarak düzenlendi.
  • Enflasyon düzeltmesinde Alt hesaplarda değerlendirme olmamasına rağmen Ana hesaplarda bakiye gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Demirbaş modülünde enflasyon düzeltmesi yapıldığında bazı datalarda 570'li hesabı çift atma sorunu düzeltildi.
  • Demirbaş modülünde enflasyon düzeltmesi yapıldığında YTL değeri TL değere uyarlamama sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesinde Tam istisna kapsamına giren işlemler kısmında virgülden sonra olan sıfır değerlerin xml'e atılmaması sağlandı.
  • Bordro modülü, bordro yazdırma işleminde Bordro. Puantaj Cet. Ve Ücret Pusulası raporunda mesai saati virgülden sonra yazdırmada gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 27.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Kurum Geçici Beyannamesi, 34.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Gelir Geçici Beyannamesi, 22.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • GEKAP, 7. versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi, kısmi tevkifat tablosuna işlem türü girişi yapılmadan beyanname kaydetme sorunu giderilmiştir.
  • Online Hesabım, Halkbankası başvuru formu güncellenmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, 268 nolu hesap kodunda tutarın doğru gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, 257 nolu hesap kodunda tutarın doğru gelmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir Vergisi Beyannamesi, işyeri bilgileri tablosundan kaynaklı xml sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir Vergisi Beyannamesi, işletme defterlerinde beyanname kaydetme sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, muhasebe fişi oluşturmada gelen hatalar giderilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, dönem sonu stok bilgisine göre hesaplama yapılması düzenlenmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, satır silme işleminde oluşan hata giderilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, oluşturulan muhasebe fişinde fiş türünün 5 olarak gelmesi düzenlenmiştir.
  • Gelir Vergisi Beyannamesi, gayrimenkul sermaye iradında gerçek usulü seçiminde giderler kısmının gelmemesi sorunu giderilmiştir.
  • Gelir Vergisi Beyannamesi, Bilanço tablosunda Sermaye Yedeklerinde değişikliği düzenlenmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, muhasebe fişi silme işleminde takılma sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, muhasebe fişinde borç alacak eşitsizliği sorunu düzeltilmiştir.
  • Gelir Vergisi Beyannamesi, işyeri bilgileri tablosunda mülk sahibi seçiminde tarih girişi istenmesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, muhasebe fişi oluşturmada karşılaşılan sorunlar düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, kullanılan hesap kodları ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, kaydetme sorunları düzeltilmiştir.
  • KDV1 Beyannamesi, sorumlu sıfatı beyanında tahakkuk fişi oluşturamama sorunu düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, hesaplama işlemlerinde iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, bazı datalarda kaydetme işleminde gelen integer value hatası düzeltilmiştir.
  • Enflasyon Düzeltmesi, bazı datalarda TEFE tablosunun güncellenmemesi sorunu düzeltilmiştir.
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, tablolarda oluşan hatalı durumlar düzeltilmiştir.
  • Faaliyet Kodları, faaliyet açıklamalarında güncelleme yapılmıştır.
  • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, 22.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV4 Beyannamesi, 6. versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Enflasyon muhasebesi, hesaplamalarda ve ekranlarda iyileştirme çalışmaları yapıldı.
  • Enflasyon muhasebesi, kanuni değerlerin otomatik güncellenmesi geliştirildi.
  • Zirve Drive, v2 versiyonu geliştirildi.
  • e-Dönüşüm modül açılışlarında kayıtlı kullanıcı listesinin otomatik yenilenmesi geliştirildi.
  • Express aktarım (Stoklu), indirilen faturanın aynı ekranda ön izlemeye alınması geliştirildi.
  • Express aktarım (Stoklu), entegrasyon ayarları ekranları düzenlenmiştir.
  • KDV1, 38. versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV2, 14.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Gelir ve Kurum Geçici, bilanço firmaları için tahakkuk fişi oluşturması geliştirildi.
  • e-Mükellef, firma bilgileri e-İşlemler sekmesine "e-Mükellef'e Firma Gönderimi" butonu eklenmiştir.
  • KDV2, kısmı tevkifat uygulanan işlemler tablosu CxGride çevrildi ve kod tablosu buna uygun düzenlendi.
  • KDV1, kod tablosu kısmı tevkifat işlemler tablosunda kayıt sayısı girişi arttırıldı.
  • KDV1, hesaplamaların anlatıldığı blog sayfasına yönlerime butonu eklendi.
  • KDV1, toplu yazdırmada gelen hata düzeltildi.
  • KDV1, işletme defterlerinde tevkifatlı faturaların beyanname üzerine doğru gelmesi geliştirildi.
  • KDV1, yazdırma işleminde ihraç kayıtlı satışların gelmesi geliştirildi.
  • KDV1, ekler 107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirim validasyonu düzenlenmiştir.
  • KDV1, tam istisna kapsamına giren işlemler (Tablo-8) için validasyon eklenmiştir.
  • KDV1, pos kontrol mesajı güncellenmiştir.
  • KDV1, işletme defterlerinde express aktarımla gelen kayıtlar beyanname üzerine tevkifatlı gelmesi hatası düzeltildi.
  • KDV2, beyanname yazdırmada sıralama düzenlenmiştir.
  • Muhsgk, eklerde bulunan serbest bölgede tablolar arası geçişteki sorun düzenlendi.
  • Muhsgk, sgk bildirimlerinde iptal için harf düzeltmesi yapılmıştır.
  • Muhsgk, muhtasar listesi yazdırmada damga vergisi tutarı güncellenmiştir.
  • Muhsgk, toplu yazdırmada personellerin karışması hatası düzenlendi.
  • Ba-Bs, yazdırma işleminde filtreleme sıralama düzenini algılaması geliştirildi.
  • Ba-Bs, 10.01.2024 tarihli GİB duyurusuna göre beyanname içine validasyon eklenmiştir.
  • Gelir Geçici, şahıs sigorta primi uyarısı güncel tutara göre güncellendi.
  • Gelir Geçici, KKEG açıklaması validasyona eklenmiştir.
  • Kurum Geçici, damga vergisi tutarı güncellenmiştir.
  • Kurumlar Vergisi, hazırlama işleminde bazı datalarda alınan hata düzeltildi.
  • Kurumlar Vergisi, ekler kısmına Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi eklenmiştir.
  • e-Beyanname, kayıt tara butonunun poşet beyanname içinde çalışması geliştirildi.
  • Express Aktarım (Stoklu), CxGrid filtreleme özelliği belirginleştirildi.
  • Express aktarım Zirve (Stoksuz), indirilen sayfa bilgisi eklenmiştir.
  • Express aktarım Bizmu (Stoksuz), telekomünikasyon faturalarındaki OMKDV ve OMOIV başlıkları hesaplamaya dahil edildi.
  • Express aktarım (e-Belge), dövizli faturaların muhasebeleştirilmesinde alınan hata düzenlendi.
  • Express aktarım Mikrogrup (Stoksuz), indirimli faturaların muhasebeleştirilmesinde alınan hata düzenlendi.
  • Express aktarım Paraşüt (Stoksuz), dövizli faturaların muhasebeleştirilmesinde alınan hata düzenlendi.
  • Express aktarım Paraşüt (Stoksuz), sıfır matrah olan kayıtların indirilmesindeki hata düzenlendi.
  • Express aktarım Zirve (Stoksuz), bazı faturaların KDV tutarının gelmemesi hatası düzenlendi.
  • İnternet VD e-Arşiv Fatura Aktarımı, faturaların muhasebeleştirildiğinde fiş listesinde modül adının yazması sağlandı.
  • Banka Excel, e-Defter kullanıcıları için uyarı eklendi.
  • Fiş işlemleri, ödeme şekli ekranına ay seçimi alanı eklendi.
  • Fiş işlemleri, fiş böl ekranına ay seçimi alanı eklendi.
  • Bilanço, sayıştay için alınan Excel uzantısı düzenlenmiştir.
  • Fiş listesi, onaylı fişlerin fatura modülünden kayıt düzeltme ile değiştirilmesi engellenmiştir.
  • Banka kredisi mahsup fişi, evrak numarası vererek fiş oluşturmada gelen hata düzenlendi.
  • Fiş listesi, fiş bölme işleminde fişin onay kontrolu eklenmiştir.
  • Banka Excel, Vakıfbank pdf aktarımındaki sorun giderilmiştir.
  • Banka online, Nasıl Yapabilirim? Butonu eklendi.
  • Fiş listesi, sonradan entegrasyon ile gelen fişlerin açıklaması düzenlenmiştir.
  • Banka Excel, Halkbank pdf aktarımındaki sorun giderilmiştir.
  • Yevmiye defteri, ikinci dil seçeneği ile Excel alınabilmesi geliştirildi.
  • Bordro, personel kartı e-Posta alanına girilen karakter sayısı arttırıldı.
  • Bordro, özel sağlık sigortası için hesap kodlarına sütun açıldı.
  • Bordro, raporlu personel kontrolünde tüm firmaların listeye gelmemesi hatası düzeltildi.
  • Bordro, ayarlara belge türüne 14 nolu kod eklenmiştir.
  • Bordro, Bordro Puantaj Cet. ve Ücret Pusulası raporunda fazla mesai tutarını düzenlendi.
  • Bordro, izin cetvelinde yazdırma hatası düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cetvelinde ayın son gününde toplu değiştirmenin çalışmaması düzenlendi.
  • Bordro, personel kopyalama işleminde sicil no'nun da kopyalanması geliştirildi.
  • Bordro, bildirgeler/raporlar 32 nolu raporda personellerin gelmemesi hatası düzenlendi.
  • Bordro, 6111 kanun türünde hesaplamada düzeltme yapılmıştır.
  • Bordro, izin-ödeme-avans sekmesinde personel listesinin eksik gelmesi düzenlendi.
  • Bordro, özel günlerde giriş çıkışı yapılan personelin puantaj kaydının doğru gelmesi düzenlendi.
  • Bordro, bildirgeler/raporlar 24 nolu ibranamede işten çıkış nedeninin doğru gelmesi düzenlendi.
  • Defter beyan, yansıtma geliri kayıtlarının gönderimi sağlandı.
  • Defter beyan, belge birleştirme kontrolüne evrak tarihide eklenmiştir.
  • Defter beyan, portaldan çekilen belgelerin KDV oranlarının gelmemesi hatası düzenlendi.
  • Demirbaş, binek oto hesaplamasında düzeltme yapılmıştır.
  • e-Defter, hatalı durumlarda gelen uyarı mesajları düzenlendi.
  • e-Defter, servisten xml ile veri çekildiğinde dosya numarasının doğru gelmesi geliştirildi.
  • e-Defter, saklama hizmeti için portal seçimi yapılması geliştirildi.
  • Program içinde bulunana yazım yanlışları düzeltildi.
  • İşletme defteri, firmaya özel ayara göre stopaj kolonundaki hata giderilmiştir.
  • Mizan, hesap ve hesap adlarının sıralanması düzenlendi.
  • Muavin, Excel çıkartılırken filtreleme seçeneklerine göre yapılması geliştirildi.
  • Müşavir stok, Ctrl + F9 kısayol bilgisi eklenmiştir.
  • Müşteri cari takip, firma bilgilerini yenileme işleminde gelen hata düzeltildi.
  • Ofis otomasyonu, beyanname ve tahakkukların sıralanması geliştirildi.
  • Setup kurulum, hızlı kuruluma Access Database kontrolu eklendi.
  • Firma bilgileri, değişiklik sonrası kaydetmeme sorunu giderilmiştir.
  • Faaliyet kodları, sunucudan otomatik güncellenmesi geliştirildi.
  • Ticari raporlar, 15 nolu Nakit Akış raporu eklenmiştir.
  • Stok, bağımsız stok adı seçeneğinin istenilen stoklarda uygulanmaması geliştirildi.
  • KKL, sunucu üzerinde iyileştirme çalışmaları yapıldı.
  • KKL, listenin güncellenme tarih ve saatinin görülmesi geliştirildi.
  • KKL, çevrimiçi sorgulama yapıldığında çevrimdışı güncellenmesi geliştirildi.
  • Online banka servisi, iyileştirme çalışmaları yapıldı.
  • Online banka servisi, KuveytTürk doğrulama kodunun otomatik gelmesi sağlanmıştır.
  • Banka, girilen evrakların yanlış sıralanması hatası düzeltildi.
  • Banka, Alt + V tuşları ile dekont kopyalaması işlemi geliştirildi.
  • Banka, bazı datalarda banka kartların görünmemesi sorunu düzenlendi.
  • Cari, virman fişi kopyalama sonrası cari adı gelmeme hatası düzeltildi.
  • Cari, açılış fişi tarih seçiminde oluşan hata düzeltildi.
  • Cari, ithalat-ihracat dosyası açıldıktan sonra cari modülde belge oluşturma işleminde yanlış cari adını getirmesi hatası düzeltildi.
  • Cari, işlem görmüş cari şube silinemez yapılmıştır.
  • Cari, cari kartı kopyalama işleminde kart içindeki tüm bilgilerin yeni karta alınması geliştirildi.
  • Cari, bakiye tipine göre filtrelemenin çalışması geliştirildi.
  • Cari, modülden fatura kesme işleminden sonra cari arama düzeltildi.
  • Cari, fiş yazdırma sonrası cari hareketlerin kapanması engellenmiştir.
  • Cari, ticari ayarlarda seçili kayıt sıralamanın cari listede doğru çalışması geliştirildi.
  • Cari, risk limiti belirtilmiş cari kartlar için fatura girişinde uyarının çalışması geliştirildi.
  • Fatura, Excel aktarımında eksik veri gelmesi hatası düzeltildi.
  • Fatura, bazı datalarda kapalı kesilen faturalardaki cari bakiye hatası düzeltildi.
  • Fatura, bazı datalarda faturaların sıralı gelmemesi hatası düzeltildi.
  • Fatura, seri no girişi yapılan faturanın düzeltmeye alınmaması hatası düzeltildi.
  • Fatura, perakende satış faturasında cari detaylarının gelmesi geliştirildi.
  • Fatura, yolcu beraber faturasında tanımlanan perakende carisi var ise stoklara birim fiyatın otomatik gelmesi geliştirildi.
  • Fatura/İrsaliye/Sipariş, toplu oluşturma işlemlerinde cari ve stok kartlarında detayı 'H' seçili kartların gelmesi engellenmiştir.
  • Fatura, kamu faturalarında ‘Kamu Faturaları Bilgileri' sekmesinde bulunan unvan bilgileri butonunun çalışması düzeltildi.
  • Fatura, GİB'e iletilen faturaların entegre olmasında yaşanılan sorun düzeltildi.
  • Fatura, toplu entegrasyon yapılmış faturalarda entegrasyon durum bilgisinin değişmesi düzeltildi.
  • e-Arşiv fatura(interaktif), itiraz durumlarının manuel eklenmesi geliştirildi.
  • e-Arşiv faturaların(interaktif), iptal seçeneğinde düzeltme yapılmıştır.
  • Fatura, perakende satış faturasında şubeli girişlerde şube bilgisinin kaybolması durumu düzeltildi.
  • Fatura, kapalı faturaların entegrasyon sorunu giderilmiştir.
  • Fatura, alış iade faturalarında kamu carisi kontrolu yapılmaması geliştirildi.
  • Stok, 7 nolu rapor Excele alındığında oluşan kaymalar düzeltildi.
  • Stok, 4 nolu rapor Excele aktarıldığında oluşan kaymalar düzeltildi.
  • Stok, 29 nolur raporda satıcı filtresinin çalışmaması hatası düzeltidli.
  • Gider, 2 nolu raporda dövzli alındığında gelen hata düzeltildi.
  • Gider, 11 nolu raporun verileri doğru alması geliştirildi.
  • Kasa, 5 nolu rapor tasarımında düzenleme yapıldı
  • Cari, 2 nolu raporda iyileştirme yapılmıştır.
  • Cari, 22 nolu rapor özel kod 2 filtrelemesinin çalışmaması hatası düzeltildi.
  • Banka, 3 nolu rapordaki hata düzenlendi.
  • Program içinde bulunana yazım yanlışları düzeltildi.
  • İrsaliye, ek bilgilere girilen posta kodu eksik olması durumunda gelen uyarı düzeltildi.
  • İrsaliye, konsinye çıkış irsaliyesinde entegrasyon kodu 2 seçiminde asıl alıcı zorunluluğu kaldırıldı.
  • İrsaliye, depo transfer fişi girişinde asıl alıcı bilgilerini sormaması geliştirildi.
  • İrsaliye, fatura aktarımda oluşan hata düzenlendi.
  • Sipariş, toplu irsaliye oluşturamama hatası düzeltildi.
  • Sipariş, irsaliyeye aktarmada entegrasyon kodu hatası düzeltildi.
  • Sipariş, yeni sipariş girişinde stok kartında bulunan tevkifat oranlarının gelmesi geliştirildi.
  • Sipariş, teslim şeklinin gelmemesi hatası düzenlendi.
  • Stok, ithalat- İhracat dosyalarında bağlı evrak var ise dosyaların silinmesi engellenmiştir.
  • Stok, ithalat-ihracat dosyalarının kapama fişindeki KDV hatası düzeltildi.
  • Stok, şube kodu filtrelemesinin çalışması geliştirildi.
  • Stok, stok kartı kopyalama işleminde kart içindeki tüm bilgilerin yeni karta alınması geliştirildi.
  • Stok, ekstre yazdırma sonrası stok hareketlerinin kapanması engellenmiştir.
  • Stok, bazı datalarda barkod girişinde oluşan hata düzenlendi.
  • Ticari ayarlar, yetkilendirme kısmında "Tutar Göremez" kısıtlamasının doğru çalışması sağlandı.
  • Üretim, ticariden girilen alış faturası stoklarının depo/sevk işlemlerine doğru gelmesi geliştirildi.
  • Setup kurulum, hızlı kuruluma Access Database kontrolu eklendi.
  • Firma bilgileri, değişiklik sonrası kaydetmeme sorunu giderilmiştir.
  • Faaliyet kodları, sunucudan otomatik güncellenmesi geliştirildi.
  • Enflasyon muhasebesi, hesaplamalarda iyileştirmeler yapıldı.
  • e-Belge, fatura indirme işlemleri için iyileştirme yapıldı.
  • GEKAP beyannamesi, birim ücretlerin doğru gelmesi sağlandı.
  • 2024 yılı bordro ayar parametreleri güncellendi.
  • 2024 yılı beyanname damga vergisi güncellendi.
  • Vergi dairesi listesine, Başakşehir Vergi Dairesi Müdürlüğü eklendi.
  • Vergi dairesi listesine, 100.Yıl İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü eklendi.
  • İnternet Vergi Dairesi ve İnteraktif Vergi Dairesi sayfalarına otomatik giriş sağlandı.
  • İnternet Vergi Dairesin'den Vergi Levhası indirmeme sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, gelen faturalar için 153 nolu hesapların muhasebeleştirilmesinde düzenleme yapıldı.
  • Express aktarım, (Paraşüt) bazı faturalar indirildiğinde cari ünvanları ve vkn'lerinin gelmemesi düzeltildi.
  • Express aktarım stoksuz,(Mikrogrup) gönderilen faturada indirim kısmı gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım stoksuz, (Zirve) iptal olarak işaretlenen faturaların gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu, 20 karakterden fazla olan stoklar için muhasebeleştirme ekranında uyarı verildi.
  • Poşet Beyannamesinde Diğer Ürünlere İlişkin Gekap Bildirimleri kısmında ürün alanlarında 'İ' harfi yazılamaması düzeltildi.
  • Kurum Geçici Beyannamesi, matrah bildirimi sekmesi içerisinde isim düzeltmesi yapıldı.
  • Banka excel, fiş kesme biçimi "Her Evrak Ayrı Fiş" seçeneği ve aktarımı düzeltildi.
  • Fiş listesinde fiş bölme işlemi yapılmasına gerek olmayan fişler için uyarı verildi.
  • 7194 Kanun Numaralı Araç Kiralama Gider kısıtlaması için tutar güncellemesi yapıldı.
  • KKL listesindeki Türkçe karakter sorunu düzeltildi.
  • Fatura modulünde, kapalı faturaların muhasebeleştirilmesindeki sorun düzeltildi.
  • Fatura girişinde seri no ile fatura oluşturamama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda siparişten fatura aktarımında stok birim fiyatlarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Yeniden değerleme 3.Dönem oranları güncellendi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesinde teknoloji geliştirme bölgelerinde elde edilen kazançlar sekmesine, teknoloji geliştirme bölgesi olarak 189-kırklareli üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi satırı eklendi.
  • Express aktarım paraşüt, ihracat faturalarının indirilmesi sağlandı.
  • Express aktarım bizmu (stoksuz), modülünden yapılan aktarımda bazı faturalarda toplam tutar kısmı, vergiler toplamı kısmında gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım paraşüt (stoklu), modülünde fatura tutarının geldiği alanda düzeltme yapıldı.
  • Express aktarım modüllerinde fatura göster, yazdır yapıldığında ön izlemede fatura görüntüsünün sayfayı kaplaması sağlandı.
  • Express aktarım (stoksuz), mikrogrup portal modülünde dövizli işlemlerin muhasebeleştirme hatası düzeltildi.
  • İnternet vergi dairesi modülünde, şifre alanı boşsa fatura indir yapıldığında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı düzeltildi.
  • Gib e-belge entegrasyonunu modülünde, firma bilgilerindeki vkn değiştirildiğinde faturaları indirememe sorunu düzeltildi.
  • Muhtasar beyanname hazırlamada, firmanın şubesinde 5746 kanun nolu personel varsa ve o şubenin firma bilgilerinde vergi dairesi ve kodu seçili değilse hata verme sorunu ve uyarı düzeltildi.
  • Fiş bölme işleminden sonra oluşan fişte evrak tarih sıralı gelmesi sağlandı.
  • Adat hesaplamada, faiz oranı nokta veya virgül yazıldığında hesaplama yapması sağlandı.
  • Adat hesaplamada, azami bakiye bolümü boş bırakıldığında hesaplama yapması sağlandı.
  • Adat hesaplamada, hesaplanan verinin tarih sıralı gelmesi sağlandı.
  • Online Hesabım modül geliştirmesi yapıldı.
  • Dövizli sipariş oluşturulduğunda uygulanan kur değiştirildiğinde siparişteki stoklara ait fiyatların güncellenmesi sağlandı.
  • Stok modülünde KDV istisna kodu alanına manuel giriş yapılması engellendi.
  • Bazı datalarda, irsaliyenin tamamı faturalandırılmış olsa da irsaliyede kısmi teslim gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, fatura içeriğinde düzeltme yapıldığında kayıt edememe sorunu düzeltildi.
  • KDV2 Beyannamesi, kod tablosunda kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna veri aktarmak için kullanılan eksik satırlar eklendi.
  • GİB e-Belge entegrasyon modülünden işletme defterine entegre edilen kayıtların modülde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesi indirimler tablosunda %20 yazılan KDV nin xml'e yansıması sağlandı.
  • İşletme defterine gelir sayfasında demirbaş satış KDV'si %10 veya %20 girildiğinde işlenen kaydın KDV beyannamesine yansıması sağlandı.
  • Demirbaş modülünde, enflasyon muhasebesi ve yeniden değerleme bilgileri sekmesine yeni alan eklendi. Yeniden değerleme işlemleri kayıt altına alınıp kullanıcının manuel giriş yapılması sağlandı.
  • Demirbaş modülünde bulunan, 7326 Sayılı kanun yeniden değerleme modülündeki rapor hataları düzeltildi.
  • MuhSgk, ekler, SGK Bildirimleri sekmesinde belgenin mahiyeti için bulunan kısa kodlar içindeki İPTAL kısmının 'İ' harfi yerine 'I' olarak değiştirildi.
  • Dijital vergi dairesi bağlantı değişiklikleri yapıldı
  • Banka entegrasyonu modülüne, türkiye finans katılım bankası eklendi.
  • Banka pdf, halkbank güncellendi.
  • Express aktarım, ihracat faturalarında yazan alıcı unvan bilgisinin cari adı olarak gelmesi sağlandı.
  • İvd e-arşiv fatura aktar modülünde excelden yükle alanında hata gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, işletme defteri stoklu satırları birleştirmedeki sorun düzeltildi.
  • Banka excel, banka şablon tanımlarına eklenen veriye göre banka hareketleri alanının güncellenmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv4 beyannamesi yazdırmada 8 ve 18 kdv oranlarının 2023 temmuz sonrası aylarda gelmemesi ve sıralama yapıldı.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi yazdırma işleminde, firma unvan bilgisinin dizaynda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv2 beyannamesi yazdırma işleminde 212 işlem türünün oranının 9/10 olarak gelmesi sağlandı.
  • Mizanda renklendirme geliştirmeleri yapıldı.
  • İşletme defteri gelir sayfasında belge türü e-bilet seçildiği zaman satış türünün gelmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gider kısıtlaması ile fiş işlendiğinde kdv siz işlem mi alanının evet olarak gelmesi sağlandı.
  • İşletme hesap özetine, kayıt türü 7-istisna kapsamındaki serbest meslek gelirleri (gvk 18) seçilen kayıtların hesap özetine yansımaması sağlandı.
  • İşletme defterinde, konaklama vergisi fişi girişinde kdv dahil seçildiğinde hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri veri girişinde hesap kodu alanında f1 ile seçim yapıldığında belge türü alanlarının gelmesi sağlandı.
  • 7338 geçici 32.Madde modülünde seçilen satırları değerlemeyi sil butonuyla toplu silme özelliği eklendi.
  • 7338 ve7326 yeniden değerlendirme raporlarında ilgili demirbaşta yeniden değerleme oranı gelmesi sağlandı.
  • Yeniden değerleme yapılan demirbaş satışı yapıldığında tekrar değerleme yapma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, aylık sigorta primleri bildirgesi yazdırma işleminde eksik gün nedeni eksi gözükme sorunu düzeltildi.
  • İşten çıkış yapıp tekrar işe giriş yapan personellerde çıktığı dönemdeki izin bilgilerini giriş yaptığı dönemin izin cetveline ekleme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, raporlar, bordro,puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda sakatlık derecesi sabit 1 gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro ayarlar, ek ödeme alanına net ücrete eklensin mi? kolonu eklendi.
  • Bordro, e-bildirge damga vergisi tutarını muhasebe fişine iki katı olarak atma sorunu düzeltildi.
  • Bordro eksik gün nedeni alanına geçersiz veri girişi engellendi.
  • Bordro yazdırma izin cetvelinde gelen söz dizim hatası düzeltildi.
  • Bordro, 2024 yılı resmi tatil günleri eklendi
  • Bordro, 27103 konun numarası ile eksik gün olan bordro hazırlandığında işveren sgk istisnasındaki hata düzeltildi.
  • Bordro hazırlamada, ek ödeme istisnası, verilen ek ödeme tutarından yüksekse bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanan firmalarda bordro tahakkuk muhasebeleştirme özelliği geliştirildi.
  • E-defter fiş kontrolü uygulamasında kullanıcıya firmaya giremez yetkisi verildiyse ilgili firmanın fişlerinin gözükmemesi sağlandı.
  • Faturada cari kodu seçilip farklı bir cari ile değiştirilirse tahsilat kaydında ilk seçilen cari adı ile işlem yapması düzeltildi.
  • Fatura veya irsaliye modülünde seri numaralı stok girişinde satılan stokların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Bazı evraklarda irsaliye ile faturayı ilişkilendirememe sorunu düzeltildi.
  • Müstahsil makbuzunda e.Kod 2 seçilmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda, irsaliye modülünde sipariş aktaramama sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye taşıyıcı bilgileri ülke listesi güncellendi.
  • Toplu irsaliye oluşturmada carilerin son irsaliyelerini kopyalayamama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • İrsaliye ile fatura ilişkilendirildiğinde, aynı stok satırlı irsaliyenin 1 satırında kalan miktarın gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • Bazı siparişlerde kopyalama yapıldığında toplam tutarı kopyalanan siparişten farklı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Dövizli sipariş yazdırma işleminde, dövizli tevkifat tutarının yazdırma formuna gelmesi sağlandı.
  • Cari kartta tanımlı risk limiti varsa, limit aşıldığında cari kartın renginin değişmesi sağlandı.
  • Banka kredisi entegrasyon ile oluşan muhasebe fişindeki hata düzeltildi.
  • Dövizli bankaya yatırılan ve çekilen işlemlerde yaşanan dövizli gider tutarı sorunu düzeltildi.
  • Servis, veri aktarımı, fatura aktarımı özelliğinde aktarılacak firmada cari ve stok kayıtlı değilse önce ilgili verinin aktarılması için uyarılar eklendi.
  • Cari hesap ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Geçmiş yıllarda stok ekstresi yazdırma hatası düzeltildi.
  • Stok ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda kullanıcı filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda şube kodu filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif filtreleri seçilirken rapor alınmama sorunu düzeltildi.
  • Kayıtlı Kullanıcı Listesi geliştirmeleri yapıldı.
  • Dijital vergi dairesi bağlantı değişiklikleri yapıldı.
  • Banka entegrasyonu modülüne, türkiye finans katılım bankası eklendi.
  • Banka pdf, halkbank güncellendi.
  • Express aktarım, ihracat faturalarında yazan alıcı unvan bilgisinin cari adı olarak gelmesi sağlandı.
  • İvd e-arşiv fatura aktar modülünde excelden yükle alanında hata gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, işletme defteri stoklu satırları birleştirmedeki sorun düzeltildi.
  • Banka excel, banka şablon tanımlarına eklenen veriye göre banka hareketleri alanının güncellenmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv4 beyannamesi yazdırmada 8 ve 18 kdv oranlarının 2023 temmuz sonrası aylarda gelmemesi ve sıralama yapıldı.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi yazdırma işleminde, firma unvan bilgisinin dizaynda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv2 beyannamesi yazdırma işleminde 212 işlem türünün oranının 9/10 olarak gelmesi sağlandı.
  • Mizanda renklendirme geliştirmeleri yapıldı.
  • İşletme defteri gelir sayfasında belge türü e-bilet seçildiği zaman satış türünün gelmeme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri gider kısıtlaması ile fiş işlendiğinde kdv siz işlem mi alanının evet olarak gelmesi sağlandı.
  • İşletme hesap özetine, kayıt türü 7-istisna kapsamındaki serbest meslek gelirleri (gvk 18) seçilen kayıtların hesap özetine yansımaması sağlandı.
  • İşletme defterinde, konaklama vergisi fişi girişinde kdv dahil seçildiğinde hatalı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri veri girişinde hesap kodu alanında f1 ile seçim yapıldığında belge türü alanlarının gelmesi sağlandı.
  • 7338 geçici 32.Madde modülünde seçilen satırları değerlemeyi sil butonuyla toplu silme özelliği eklendi.
  • 7338 ve7326 yeniden değerlendirme raporlarında ilgili demirbaşta yeniden değerleme oranı gelmesi sağlandı.
  • Yeniden değerleme yapılan demirbaş satışı yapıldığında tekrar değerleme yapma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, aylık sigorta primleri bildirgesi yazdırma işleminde eksik gün nedeni eksi gözükme sorunu düzeltildi.
  • İşten çıkış yapıp tekrar işe giriş yapan personellerde çıktığı dönemdeki izin bilgilerini giriş yaptığı dönemin izin cetveline ekleme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, raporlar, bordro,puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda sakatlık derecesi sabit 1 gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro ayarlar, ek ödeme alanına net ücrete eklensin mi? kolonu eklendi.
  • Bordro eksik gün nedeni alanına geçersiz veri girişi engellendi.
  • Bordro yazdırma izin cetvelinde gelen söz dizim hatası düzeltildi.
  • Bordro, 2024 yılı resmi tatil günleri eklendi
  • Bordro, 27103 konun numarası ile eksik gün olan bordro hazırlandığında işveren sgk istisnasındaki hata düzeltildi.
  • Bordro hazırlamada, ek ödeme istisnası, verilen ek ödeme tutarından yüksekse bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanan firmalarda bordro tahakkuk muhasebeleştirme özelliği geliştirildi.
  • E-defter fiş kontrolü uygulamasında kullanıcıya firmaya giremez yetkisi verildiyse ilgili firmanın fişlerinin gözükmemesi sağlandı.
  • Faturada cari kodu seçilip farklı bir cari ile değiştirilirse tahsilat kaydında ilk seçilen cari adı ile işlem yapması düzeltildi.
  • Fatura veya irsaliye modülünde seri numaralı stok girişinde satılan stokların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Bazı evraklarda irsaliye ile faturayı ilişkilendirememe sorunu düzeltildi.
  • Müstahsil makbuzunda e.Kod 2 seçilmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda, irsaliye modülünde sipariş aktaramama sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye taşıyıcı bilgileri ülke listesi güncellendi.
  • Toplu irsaliye oluşturmada carilerin son irsaliyelerini kopyalayamama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • İrsaliye ile fatura ilişkilendirildiğinde, aynı stok satırlı irsaliyenin 1 satırında kalan miktarın gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş modülünde stok aratırken iki nokta üst üste (:) kullandığında arama yapması sağlandı.
  • Bazı siparişlerde kopyalama yapıldığında toplam tutarı kopyalanan siparişten farklı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Dövizli sipariş yazdırma işleminde, dövizli tevkifat tutarının yazdırma formuna gelmesi sağlandı.
  • Cari kartta tanımlı risk limiti varsa, limit aşıldığında cari kartın renginin değişmesi sağlandı.
  • Banka kredisi entegrasyon ile oluşan muhasebe fişindeki hata düzeltildi.
  • Dövizli bankaya yatırılan ve çekilen işlemlerde yaşanan dövizli gider tutarı sorunu düzeltildi.
  • Servis, veri aktarımı, fatura aktarımı özelliğinde aktarılacak firmada cari ve stok kayıtlı değilse önce ilgili verinin aktarılması için uyarılar eklendi.
  • Cari hesap ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Geçmiş yıllarda stok ekstresi yazdırma hatası düzeltildi.
  • Stok ekstresi, detaylı filtresi yapıldığında jpg dosyası oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda kullanıcı filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 29.Stok sarf listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 5.Bankadaki çekler/senetler listesi raporunda şube kodu filtresinin çalışması sağlandı.
  • Banka, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda departman filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif filtreleri seçilirken rapor alınmama sorunu düzeltildi.
  • Kayıtlı Kullanıcı Listesi geliştirmeleri yapıldı.
  • GİB e-Belge Entegrasyonu modülü hata düzeltmesi ve geliştirilmeleri yapıldı.
  • e-Beyanname gönderme işlemleri uygulaması yenilendi.
  • GİB e-Belge Entegrasyonu modülü geliştirildi.
  • KDV1 beyannamesi, Pos Kontrol işleminin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Birden fazla fiş seçildiğinde, fiş bölmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş bölme işleminde, fiş tarihi aynı kalsın seçildiğinde evrak tarihine göre fiş tarihi atma sorunu düzeltildi.
  • Çalışma günü 0 olan personele ek ödeme girildiğinde sigorta matrahına yansıması sağlandı.
  • Özel sağlık sigortası uygulamada net ücret ve icmal yazdırma işleminin düzeltilmesi sağlandı.
  • GEKAP Beyannamesi 6.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV1 Beyannamesi 37.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi 13.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 33.versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Tam istisna kod tablosuna, 341-Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna kodu eklendi.
  • Express aktarım (Paraşüt), gelen faturalarda KDV tutarlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu (Mikrogrup e-Portal), bazı faturaların USD tutarı TL alanına gelme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım stoklu (Mikrogrup e-Portal), bazı firmalarda aktarım yaparken gelen bilinmeyen vergi tipi hatası düzeltildi.
  • Muhtasar beyannamesinde serbest meslek seçeneğinde al kısmı ile hazırlama yapıldığında serbest meslek modülünde iptal olan makbuzda ve tutarda muhtasara yansıması sorunu düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesinde kod tablosu kopyalama yapıldığında, kısmi tevkifat uygulanan işlemler kod tablosuna verilerin kopyalanması sağlandı.
  • Tam istisna kod tablosuna, 341-Afetzedelere Bağışlanacak Konutların İnşasına İlişkin İstisna kodu eklendi.
  • Fiş arama ekranı açıkken, fiş bölme işlemini yapamama sorunu düzeltildi.
  • Fiş bölme işleminde borç alacak eşit olmadığında, hangi fişlerin eşit olmadığına dair uyarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, vergi tutarı 0 olan faturalarda gelen bilinmeyen vergi türü alanı bulunmamaktadır hatası düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu), indirimli faturaların muhasebe entegrasyon sorunu düzeltildi.
  • SMM modülünde makbuzu düzeltmeye alıp tutar değiştirilip kaydedildiğinde, tutarın değişmeme sorunu düzeltildi.
  • Adat hesaplamada, azami bakiye ve faiz oranı girildiğinde gelen ondalık hatası düzeltildi.
  • Sipariş kopyalamada dip toplama indirim tutarını atmama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda fatura modülünde gönderildi durumu olan faturaların durumlarının boş gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda çek senet modülü durum filtrelemede ciro edilen çeklerin portföyde gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Stok modülünde ana stok kartlarının bakiyelerinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro modülüne, Askerlik / Doğum Borçlanması sekmesi eklendi.
  • Sigortalı meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım (stoklu) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım (stoksuz) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım modüllerine e-Belge sorgulama butonu eklendi.
  • Express aktarım (stoksuz) aktarım modüllerinde indirilen faturaların kapatılacak hesap kodu alanındaki veri ile otomatik aktarılması sağlandı.
  • Express Aktarım (Paraşüt), bazı fatura aktarımlarında cari VKN/TC alanlarının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım e-Arşiv fatura (interaktif)modülünde konaklama vergisi tutarının hesaplamaya dahil edilmesi sağlandı.
  • Express aktarımda hesap kodu tanım tablosunda Tevkifat ve ÖTV için genel tanım yapıldığında faturaları indir işlemi sonrası otomatik ilgili alanların doldurulması sağlandı.
  • e-Arşiv Fatura (interaktif) modülünde indirimleri satırlara dağıt özelliğindeki hata düzeltildi.
  • İşletme Defterinde İnternet V.D. Excel Aktarım Sayfasına Kayıt Alt Türü 186 - Mal Alışı seçeneğinin varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
  • KDV1 Beyannamesi Tevkifat Uygulaması İşlemlerinde yuvarlama hatası sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesi ihraç kaydıyla teslimler ile alakalı hesaplama sorunları düzeltildi.
  • KDV 1 Beyannamesinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim alanındaki VKN/TC Bilgilerinin yazdırmaya gelmesi sağlandı.
  • KDV 1 Beyannamesinde yazdırma alanına Kısmi Tevkifat Kayıtları gelmesi sağlandı.
  • Özel hesap dönemi, KDV2 beyannamesine 2023 yılına 2022 yılındaki 2023 fişlerin bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde Ekler, Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim sekmesi eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim Tablosu yenilendi.
  • MUHSGK, sgk bildirim tablosunda sicil no ve tc no alanında ctrl+v tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • SMS gönderim ekranında MUHSGK damga vergisi tutarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK2 beyannamesini firmaya ait şifreler ile göndermek istediğimizde e-beyanname sayfasına geçmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro modülü izin cetvelinde işe giriş tarihi değiştirildiğinde, bordroda sicil bilgilerindeki işe giriş tarihinin değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi sabit oranlı personellerde asgari ücretli seçili ise ek ödeme verilince gelir vergisi hesaplamama sorunu düzeltildi.
  • Yurt dışı çalışan personelde işveren hisse hesaplamasındaki sorun düzeltildi.
  • Bordro muhasebe fişinde 5746 kanun nodan faydalanan personeldeki damga ve gelir vergi istisnasını yuvarlama farkı hesap koduna atma sorunu düzeltildi.
  • Çalışma günü 30 gün az işaretli olan personellerde, çıkış tarihi varsa ona uygun olarak prim gününü hesaplaması sağlandı.
  • Kısa çalışma ödeneği girildiğinde, aylık sigorta primleri bildirgesi raporunda eksik günün hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 5746 kanun ile bordro hazırlamada damga vergisi ve damga vergi istisnası arasında kuruş farkı çıkma sorunu düzeltildi.
  • Özel sağlık sigortası primi işveren ödemesi durumunda primi hesaplanırken prim tutarı sigorta matrahına ekleme sorunu düzeltildi.
  • Prim günü 0 olan personele ek ödeme verildiğinde sigorta matrahı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Personelde hem özel sağlık sigortası hem engelli indirimi var ise ikisini birden dikkate alması sağlandı.
  • Bordro-Raporlar 27- A Rapora “Yönetim grubu listede görünsün” seçeneği eklendi.
  • 05746 kanun numarasından faydalanan personele özel sağlık sigortası girdiğimizde gelir vergi istisna tutarını hesaplamadaki hata düzeltildi.
  • Hayat sigortası tanımlanan personelde vergi indirimi gelir vergisi matrahından düşmeme sorunu düzeltildi.
  • e-Defter fiş kontrol modülüne, Türkçe Karakter kontrolü eklendi.
  • Müşavir stok, ortalama kar haddine göre dönem sonu stoğu kaydetmedeki hata düzeltildi.
  • Fiş bölme penceresi yenilendi.
  • Hesap Planında hareket olamayan hesapta Virman butonuna tıklayınca uyarı vermesi sağlandı.
  • Fatura excel modülüne fiş kesme seçenekleri eklendi.
  • Genel muhasebe, fiş böl penceresi yenilendi.
  • Yoğun olan fişlerde insert ile satır eklenip yön tuşuyla alt satıra inildiğinde yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde ödeme şekli alanında önceden girilmiş hesap kodlarında ödeme şekli listesinin tamamının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş tarihinde saat varsa yevmiye no ve fiş sıralama yapılamaması sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe fiş işlemlerinde arama yapıldıktan sonra fiş birleştirme işlemi yapılmak istendiğinde arama ekranındaki fişlerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planı kopyalama, hesaptan hesaba kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Mizan excel'e alındığında exceldeki arka planın renksiz gelmesi sağlandı.
  • İşletme Defteri, hesap planı sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • İşletme Defteri, ayarlar sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • Türkiye finans banka pdf aktarama sorunu düzeltildi.
  • Yapıkredi banka pdf aktarımında evrok no alanının gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • Figopara entegrasyon geliştirmeleri tamamlandı.
  • Cari modülde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Stok modülünde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Fatura modülünde bulunan üst tabloda kolon ayarı yapılabilmesi sağlandı.
  • Fatura yazdırmada, yazdırılan görüntüde cari bakiyesi alanının hatalı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasında düzeltmeye alındığında menşei seçimi yapılamama sorunu düzeltildi.
  • e-Dönüşüm uygulamasından fatura ön eki pasife alındıysa faturadaki önek seçimi alanında gözükmemesi sağlandı.
  • Fatura modülün entegrasyon yapılıp sonrasında muhasebe kısmından değiştirilen fişlerde entegrasyon alanında (ED) yazısının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura türü, SMM Makbuzu seçildiğinde, stok satırın da tevkifat yüzdesi alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kapalı kesilen gider pusulasının muhasebe fişinde belge türünü atması sağlandı.
  • Cari kodu uzun olan carilerde fatura yazdırmadaki hata düzeltildi.
  • Vadesi gelmiş faturalar ekranında fatura aç özelliği aktif hale getirildi.
  • İrsaliye modülünden toplu faturalandırılan faturaları göndermede gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda irsaliye girişinde barkod okutulduğunda ekranın donma sorunu düzeltildi.
  • Siparişi düzeltmeye alınca kapat veya esc kullanıldığında kaydedilsin mi uyarısının gelmesi sağlandı.
  • İndirimli kaydedilen siparişleri kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Gider kartı, virman işleminde F2 kısayol tuşu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Toplu dekont girişinden uygulanan kur alanına virgülden sonra girilen 4 hanenin gözükmesi sağlandı.
  • Cari hareketlerde kredi kartı tahsilatı olduğunda bakiye alanının doğru gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari modülü borç / alacak dekontu girişinde girilen saat bilgisi değiştirilip kaydedildiğinde girilen veriyi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura girişinde, cari sorgulama yapıldığında otomatik olarak cari kart içeriğine verilerin aktarılması sağlandı.
  • Cari modülü toplu hazırlanan maaş tahakkuku tek cariden silinirse tüm personel carilerinden tahakkukları silme sorunu düzeltildi.
  • Cari borç dekontu yazdırmada borçlu döviz tutarı yazdırmadaki sorun düzeltildi.
  • Cari modülünde Alt+V kısayol tuşu ile dekont kopyalamak istenildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda portföydeki çekler filtrelendiğinde, portföyde olmayan çeklerin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiyat/Kdv değiştir modülünde satış döviz fiyatı değiştirememe sorunu düzeltildi.
  • Firmalar arası stok kartı kopyalamada grup muhasebe kodu alanının kopyalanması sağlandı.
  • Seri numarası takibi yapılan stokta, satış faturası kesilip durumu satıldı olduktan sonra düzeltmeye alınıp başka stok seçildiğinde durumu depoda gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Seri no takip modülünde, durum değiştirme penceresinin açılmama sorunu düzeltildi.
  • Banka modülü gider fişinde uygulanan kur kısmında uzun değer girildiğinde evrak kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Yeni eklenen döviz cinsinin, banka kartında ve evraklarda gözükmesi sağlandı.
  • Fatura, Raporlar, 9.Fatura Listesi (Grup ve Özel Kod) raporunda departman filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Cari Kartı Özel Kodu 1 Başlangıç ve Bitiş filtresini uyguladığımızda belirsiz sütun adı 'OZELKOD1' hatası düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Kapalı/Açık Fatura filtresi aktif hale getirildi.
  • Fatura, 25.Fatura içerik listesi raporuna tevkifat toplamı ve genel toplam alanları eklendi.
  • Fatura, Raporlar, 25.Fatura İçerik listesi raporunda KDV Dahil/Hariç filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye Raporlar, 1, 2, 3, 4 ve 5. Raporlarda, Cari Özel Kod 1 filtresinde başlangıç ve bitiş parametreleri aynı olduğunda raporun boş gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş Raporlar, 2. ve 3. raporda Satır Özel Kodu filtresine girilen değerler Fiş Özel Koduna yazılma sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, raporlar, 7.Teslim edilmemiş siparişler listesi ve 8.Teslim alınmamış siparişler listelerinde, teslim edilmiş siparişlerin gözükme sorunu düzeltildi.
  • Gider, raporlar, 2.Gider Hareketleri - Kartlara Göre raporunda KDV'ler bakiyelere dahil olsun filtresinin çalışması sağlandı.
  • Gelir, raporlar, 4.Gelir Hareketleri-Kartlara Göre raporunda evrak numarası alanının tam gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 1.Cari Hesap Ekstresi raporunda detaylı rapor alındığında bazı stokların birim miktarlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, raporlar, 21.Cari Liste/Ekstre raporunda bulunan grup 1,2,3 filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 23.Borç Yaşlandırma listesi raporunda liste temizleme sonrası rapor görüntülemek istediğimizde gelen hata düzeltildi.
  • Banka hesap ekstresi raporuna, dekont türleri filtresi eklendi.
  • Banka modülü raporlarında excel'e alındığında ilgili dosya konumuna jpg dosyaları atma sorunu düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 5.Stok durum raporunda Liste temizleme işleminden sonrası kalite kodu alanında gelen hata düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 37.Cari Hesap Satış (Haftalık Gruplu) raporunda depo seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Ticari raporlar, Cari durum raporunda cari açılış fişi 1TL den az olan bakiyeli carilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Ticari raporlar, 15.Nakit Hareketleri raporu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlarda 'Satış Faturasında Reçete Takip Et'' seçeneği seçildiğinde irsaliye modülüne mamul için üretimden giriş fişi , hammaddeler için sarf fişi oluşturması sağlandı.
  • Üretim kayıtları sekmesinden reçete yazdırma işleminde miktar kısmı boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlar, Excel aktarım Ayarları sekmesinde bulunan tür tanımlarına tüm fatura türleri eklendi.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • Bordro modülüne, Askerlik / Doğum Borçlanması sekmesi eklendi.
  • Sigortalı meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım (stoklu) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım (stoksuz) pencerelerinde fiş kesme biçimi alanları aktif hale getirildi.
  • Express aktarım modüllerine e-Belge sorgulama butonu eklendi.
  • Express aktarım (stoksuz) aktarım modüllerinde indirilen faturaların kapatılacak hesap kodu alanındaki veri ile otomatik aktarılması sağlandı.
  • Express Aktarım (Paraşüt), bazı fatura aktarımlarında cari VKN/TC alanlarının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım e-Arşiv fatura (interaktif)modülünde konaklama vergisi tutarının hesaplamaya dahil edilmesi sağlandı.
  • Express aktarımda hesap kodu tanım tablosunda Tevkifat ve ÖTV için genel tanım yapıldığında faturaları indir işlemi sonrası otomatik ilgili alanların doldurulması sağlandı.
  • e-Arşiv Fatura (interaktif) modülünde indirimleri satırlara dağıt özelliğindeki hata düzeltildi.
  • İşletme Defterinde İnternet V.D. Excel Aktarım Sayfasına Kayıt Alt Türü 186 - Mal Alışı seçeneğinin varsayılan olarak gelmesi sağlandı.
  • KDV1 Beyannamesi Tevkifat Uygulaması İşlemlerinde yuvarlama hatası sorunu düzeltildi.
  • KDV1 beyannamesi ihraç kaydıyla teslimler ile alakalı hesaplama sorunları düzeltildi.
  • KDV 1 Beyannamesinde Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim alanındaki VKN/TC Bilgilerinin yazdırmaya gelmesi sağlandı.
  • KDV 1 Beyannamesinde yazdırma alanına Kısmi Tevkifat Kayıtları gelmesi sağlandı.
  • Özel hesap dönemi, KDV2 beyannamesine 2023 yılına 2022 yılındaki 2023 fişlerin bilgilerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde Ekler, Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim sekmesi eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi Tevkifata Tabi Ödemelere Ait Bildirim Tablosu yenilendi.
  • MUHSGK, sgk bildirim tablosunda sicil no ve tc no alanında ctrl+v tuşunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • SMS gönderim ekranında MUHSGK damga vergisi tutarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK2 beyannamesini firmaya ait şifreler ile göndermek istediğimizde e-beyanname sayfasına geçmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro modülü izin cetvelinde işe giriş tarihi değiştirildiğinde, bordroda sicil bilgilerindeki işe giriş tarihinin değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi sabit oranlı personellerde asgari ücretli seçili ise ek ödeme verilince gelir vergisi hesaplamama sorunu düzeltildi.
  • Yurt dışı çalışan personelde işveren hisse hesaplamasındaki sorun düzeltildi.
  • Bordro muhasebe fişinde 5746 kanun nodan faydalanan personeldeki damga ve gelir vergi istisnasını yuvarlama farkı hesap koduna atma sorunu düzeltildi.
  • Çalışma günü 30 gün az işaretli olan personellerde, çıkış tarihi varsa ona uygun olarak prim gününü hesaplaması sağlandı.
  • Kısa çalışma ödeneği girildiğinde, aylık sigorta primleri bildirgesi raporunda eksik günün hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 5746 kanun ile bordro hazırlamada damga vergisi ve damga vergi istisnası arasında kuruş farkı çıkma sorunu düzeltildi.
  • Özel sağlık sigortası primi işveren ödemesi durumunda primi hesaplanırken prim tutarı sigorta matrahına ekleme sorunu düzeltildi.
  • Prim günü 0 olan personele ek ödeme verildiğinde sigorta matrahı hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Personelde hem özel sağlık sigortası hem engelli indirimi var ise ikisini birden dikkate alması sağlandı.
  • Bordro-Raporlar 27- A Rapora “Yönetim grubu listede görünsün” seçeneği eklendi.
  • 05746 kanun numarasından faydalanan personele özel sağlık sigortası girdiğimizde gelir vergi istisna tutarını hesaplamadaki hata düzeltildi.
  • Hayat sigortası tanımlanan personelde vergi indirimi gelir vergisi matrahından düşmeme sorunu düzeltildi.
  • e-Defter fiş kontrol modülüne, Türkçe Karakter kontrolü eklendi.
  • Müşavir stok, ortalama kar haddine göre dönem sonu stoğu kaydetmedeki hata düzeltildi.
  • Fiş bölme penceresi yenilendi.
  • Hesap Planında hareket olamayan hesapta Virman butonuna tıklayınca uyarı vermesi sağlandı.
  • Fatura excel modülüne fiş kesme seçenekleri eklendi.
  • Genel muhasebe, fiş böl penceresi yenilendi.
  • Yoğun olan fişlerde insert ile satır eklenip yön tuşuyla alt satıra inildiğinde yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde ödeme şekli alanında önceden girilmiş hesap kodlarında ödeme şekli listesinin tamamının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş tarihinde saat varsa yevmiye no ve fiş sıralama yapılamaması sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe fiş işlemlerinde arama yapıldıktan sonra fiş birleştirme işlemi yapılmak istendiğinde arama ekranındaki fişlerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planı kopyalama, hesaptan hesaba kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Mizan excel'e alındığında exceldeki arka planın renksiz gelmesi sağlandı.
  • İşletme Defteri, hesap planı sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • İşletme Defteri, ayarlar sekmesi ayrı pencereye taşındı.
  • Türkiye finans banka pdf aktarama sorunu düzeltildi.
  • Yapıkredi banka pdf aktarımında evrok no alanının gelmesi sağlandı.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • Figopara entegrasyon geliştirmeleri tamamlandı.
  • Cari modülde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Stok modülünde hızlandırma çalışmaları yapıldı.
  • Fatura modülünde bulunan üst tabloda kolon ayarı yapılabilmesi sağlandı.
  • Fatura yazdırmada, yazdırılan görüntüde cari bakiyesi alanının hatalı gözükme sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasında düzeltmeye alındığında menşei seçimi yapılamama sorunu düzeltildi.
  • e-Dönüşüm uygulamasından fatura ön eki pasife alındıysa faturadaki önek seçimi alanında gözükmemesi sağlandı.
  • Fatura modülün entegrasyon yapılıp sonrasında muhasebe kısmından değiştirilen fişlerde entegrasyon alanında (ED) yazısının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura türü, SMM Makbuzu seçildiğinde, stok satırın da tevkifat yüzdesi alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kapalı kesilen gider pusulasının muhasebe fişinde belge türünü atması sağlandı.
  • Cari kodu uzun olan carilerde fatura yazdırmadaki hata düzeltildi.
  • Vadesi gelmiş faturalar ekranında fatura aç özelliği aktif hale getirildi.
  • İrsaliye modülünden toplu faturalandırılan faturaları göndermede gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda irsaliye girişinde barkod okutulduğunda ekranın donma sorunu düzeltildi.
  • Siparişi düzeltmeye alınca kapat veya esc kullanıldığında kaydedilsin mi uyarısının gelmesi sağlandı.
  • İndirimli kaydedilen siparişleri kopyalamadaki hata düzeltildi.
  • Gider kartı, virman işleminde F2 kısayol tuşu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Toplu dekont girişinden uygulanan kur alanına virgülden sonra girilen 4 hanenin gözükmesi sağlandı.
  • Cari hareketlerde kredi kartı tahsilatı olduğunda bakiye alanının doğru gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari modülü borç / alacak dekontu girişinde girilen saat bilgisi değiştirilip kaydedildiğinde girilen veriyi kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Fatura girişinde, cari sorgulama yapıldığında otomatik olarak cari kart içeriğine verilerin aktarılması sağlandı.
  • Cari modülü toplu hazırlanan maaş tahakkuku tek cariden silinirse tüm personel carilerinden tahakkukları silme sorunu düzeltildi.
  • Cari borç dekontu yazdırmada borçlu döviz tutarı yazdırmadaki sorun düzeltildi.
  • Cari modülünde Alt+V kısayol tuşu ile dekont kopyalamak istenildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda portföydeki çekler filtrelendiğinde, portföyde olmayan çeklerin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiyat/Kdv değiştir modülünde satış döviz fiyatı değiştirememe sorunu düzeltildi.
  • Firmalar arası stok kartı kopyalamada grup muhasebe kodu alanının kopyalanması sağlandı.
  • Seri numarası takibi yapılan stokta, satış faturası kesilip durumu satıldı olduktan sonra düzeltmeye alınıp başka stok seçildiğinde durumu depoda gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Seri no takip modülünde, durum değiştirme penceresinin açılmama sorunu düzeltildi.
  • Banka modülü gider fişinde uygulanan kur kısmında uzun değer girildiğinde evrak kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Yeni eklenen döviz cinsinin, banka kartında ve evraklarda gözükmesi sağlandı.
  • Fatura, Raporlar, 9.Fatura Listesi (Grup ve Özel Kod) raporunda departman filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Cari Kartı Özel Kodu 1 Başlangıç ve Bitiş filtresini uyguladığımızda belirsiz sütun adı 'OZELKOD1' hatası düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 22. Karşılaştırmalı Cari Hesap Durum Raporunda Kapalı/Açık Fatura filtresi aktif hale getirildi.
  • Fatura, 25.Fatura içerik listesi raporuna tevkifat toplamı ve genel toplam alanları eklendi.
  • Fatura, Raporlar, 25.Fatura İçerik listesi raporunda KDV Dahil/Hariç filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye Raporlar, 1, 2, 3, 4 ve 5. Raporlarda, Cari Özel Kod 1 filtresinde başlangıç ve bitiş parametreleri aynı olduğunda raporun boş gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş Raporlar, 2. ve 3. raporda Satır Özel Kodu filtresine girilen değerler Fiş Özel Koduna yazılma sorunu düzeltildi.
  • Sipariş, raporlar, 7.Teslim edilmemiş siparişler listesi ve 8.Teslim alınmamış siparişler listelerinde, teslim edilmiş siparişlerin gözükme sorunu düzeltildi.
  • Gider, raporlar, 2.Gider Hareketleri - Kartlara Göre raporunda KDV'ler bakiyelere dahil olsun filtresinin çalışması sağlandı.
  • Gelir, raporlar, 4.Gelir Hareketleri-Kartlara Göre raporunda evrak numarası alanının tam gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 1.Cari Hesap Ekstresi raporunda detaylı rapor alındığında bazı stokların birim miktarlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Cari, raporlar, 21.Cari Liste/Ekstre raporunda bulunan grup 1,2,3 filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari, Raporlar, 23.Borç Yaşlandırma listesi raporunda liste temizleme sonrası rapor görüntülemek istediğimizde gelen hata düzeltildi.
  • Banka hesap ekstresi raporuna, dekont türleri filtresi eklendi.
  • Banka modülü raporlarında excel'e alındığında ilgili dosya konumuna jpg dosyaları atma sorunu düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 5.Stok durum raporunda Liste temizleme işleminden sonrası kalite kodu alanında gelen hata düzeltildi.
  • Stok, raporlar, 37.Cari Hesap Satış (Haftalık Gruplu) raporunda depo seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • Ticari raporlar, Cari durum raporunda cari açılış fişi 1TL den az olan bakiyeli carilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Ticari raporlar, 15.Nakit Hareketleri raporu çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlarda 'Satış Faturasında Reçete Takip Et'' seçeneği seçildiğinde irsaliye modülüne mamul için üretimden giriş fişi , hammaddeler için sarf fişi oluşturması sağlandı.
  • Üretim kayıtları sekmesinden reçete yazdırma işleminde miktar kısmı boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Ticari ayarlar, Excel aktarım Ayarları sekmesinde bulunan tür tanımlarına tüm fatura türleri eklendi.
  • Firma bilgilerinde, şubeye bilgi girişi yapılıp kaydedildiğinde Merkez'e geçme sorunu düzeltildi.
  • Döviz Cinsi ekleme alanına 10'dan fazla tanım yapılabilmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi 15.versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • MUHSGK 2 Beyannamesi 7.versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Defter Beyan kod tablosu güncellendi.
  • KDV1 Beyannamesinde ihracatın gerçekleştiği dönemde iade edilecek KDV oranındaki hata düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesinde KDV Kanununun 13/f Maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlere ait liste tablosunda bulunan, İstisna belgesini düzenleyen ulusal güvenlik kuruluşu alanına Adalet Bakanlığı seçeneği eklendi.
  • KDV1 Beyannamesinde, tam ve kısmi istisnalara ilişkin bildirim tablosundaki bölge alanına İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü eklendi.
  • Gelir tablosunda kanunen kabul edilmeyen gider varsa geçici beyannameye yapıştırma işleminde gelen hata düzeltildi.
  • MUHSGK ve MUHSGK 2 beyannamelerinde ekler sekmesinde bulunan 4691 sayılı kanun kapsamında bildirim sekmesinde bulunan işyerinin bulunduğu bölge kolonuna 177 Hasan Kalyoncu Üniversitesi TGB seçeneği eklendi.
  • KDV 1 beyannamesi, kod tablosuna İhraç Kayıtlı Teslimler İçin %10 ve %20 KDV Oranları için satır eklendi.
  • KDV 1 beyannamesi yazdırma işleminde %10 ve %20 lik KDV alanlarının rapora gelememe sorunu düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV4 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • Express Aktarım, Paraşütten indirilen faturalar içerisinde reddedilen fatura varsa listeye gelmemesi sağlandı.
  • 2023 2.vergi dönemi oranı güncellendi.
  • İşten çıkış nedenleri güncellendi.
  • Vergi dairesi listesi güncellendi.
  • Yeni Gider - Gelir kartı açmada varsayılan KDV oranı değeri 20 olarak değiştirildi.
  • Ticari Raporlar, Muhasebe Kontrol, Kasa Kartı <-> Muhasebe raporunda filtrelerden kasa kartı seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • KDV1 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV2 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • KDV4 Beyannamesi, KDV oran değişiklikleri yapıldı.
  • Express Aktarım, Paraşütten indirilen faturalar içerisinde reddedilen fatura varsa listeye gelmemesi sağlandı.
  • 2023 2.vergi dönemi oranı güncellendi.
  • İşten çıkış nedenleri güncellendi.
  • Vergi dairesi listesi güncellendi.
  • Yeni Gider - Gelir kartı açmada varsayılan KDV oranı değeri 20 olarak değiştirildi.
  • Ticari Raporlar, Muhasebe Kontrol, Kasa Kartı <-> Muhasebe raporunda filtrelerden kasa kartı seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • İşten çıkış nedeni, 26.Disiplin Kurulu Kararı ile Fesih olarak güncellendi.
  • Express Aktarım Stoklu ve e-Arşiv fatura (interaktif) modüllerinde bulunan entegrasyon ayarlarına %10 ve %20'li KDV'li ürünler tanım tabloları eklendi.
  • Express Aktarım stoksuz ve İnternet vergi dairesi e-Arşiv fatura aktar modüllerine %10 KDV ve %20 KDV kolonları eklendi.
  • Express Aktarım stoksuz ve İnternet vergi dairesi e-Arşiv fatura aktar modüllerinde, entegrasyon ayarlarına %10 KDV ve %20 KDV satırları eklendi.
  • İşletme defteri, KDV Özeti Raporuna %10 KDV Oranı ve %20 KDV Oranı satırları eklendi.
  • İşletme defteri, ayarlar, 14.seçeneğe %10 KDV ve %20 KDV oran kontrolü eklendi.
  • İşletme defteri, KDV Kontrol penceresinde bulunan KDV Kayıt Giriş Kontrol sekmesine %10 KDV ve %20 KDV kolonları eklendi.
  • Zirve Hesap planına geç özelliğindeki sabit hesap planı tanımlarına, 600.10 - %10 KDV’li SATIŞLAR, 600.20 - %20 KDV’li SATIŞLAR ve 391.10 - %10 HESAPLANAN KDV 391.20 - %20 HESAPLANAN KDV hesap kodları eklendi.
  • Genel muhasebe, KDV Özeti penceresine %10 KDV ve %20 KDV satırları eklendi.
  • Defter beyan modülü açılısında gelen internet server bağlantısı kurulamıyor hatası düzeltildi.
  • GEKAP beyannamesi 6 aylık dönem seçildiğinde paket oluşturamama hatası düzeltildi.
  • Genel muhasebe gider kısıtlamasında yeni KDV oranlarına göre gider ayırma sağlandı.
  • Yeni demirbaş kartı açıldığında, KDV oranı varsayılan tanım %20 olarak gelmesi sağlandı.
  • Gider / Gelir modül penceresine toplu muhasebe kodu değiştir özelliği eklendi.
  • Stok, Fiyat/KDV değiştir penceresi toplu muhasebe kodu değiştir özelliği eklendi
  • 10.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak yeni KDV oranlarını stok kartlarındaki KDV oranlarını güncellemek için stok modülünde bulunan Fiyat/KDV değiştir modülünün içerisine Hızlı KDV Değiştir uygulaması eklendi.
  • 10.07.2023 tarihinden itibaren uygulanacak yeni KDV oranlarını gelir/gider kartlarındaki KDV oranlarını güncellemek için gelir/gider modülüne Hızlı KDV Değiştir uygulaması eklendi.
  • Aynı evrak numarasına ait alış faturası kaydedeme sorunu düzeltildi.
  • Yeni stok kartı açmada KDV oranı default %20 olarak gelmesi sağlandı.
  • Yeni gelir/gider kartı açmada KDV oranı default %20 olarak gelmesi sağlandı.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik fatura, irsaliye, sipariş evrakları girilirse bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik toplu fatura, toplu irsaliye ve toplu sipariş oluşturma modülünden evrak girişi yapıldığında bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik sipariş ve irsaliye modüllerinden kayıtları toplu olarak faturaya aktarmak istediğimizde bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 10.07.2023 tarihi itibariyle %8 ve %18'lik sipariş kayıtlarını toplu olarak irsaliyeye aktarmak istediğimizde bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • Fatura, Raporlar, 8.Aylık KDV özeti raporuna %10 ve %20 satırları eklendi.
  • Ticari Ayarlar, İstisna Tanımları sekmesinde bulunan Fatura İstisna Tanım Tablosundaki KDV (%) alanına 10 ve 20 seçenekleri eklendi.
  • Mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki vergi dairelerine bağlı mükellefler için, 2023 yılı GEKAP beyan dönemleri altı aylık seçeneği eklendi.
  • KDV1 beyannamesi, matrah sekmesine VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV alanı eklendi.
  • 2023 Temmuz Asgari Ücret değerleri güncellendi.
  • Temmuz ayı bordro hazırlamada Dini bayramın 1 gün olarak gelmesi sağlandı.
  • Vergi dairesi listesinde bulunan Mut Mal Müdürlüğü, Mut Vergi Dairesi olarak güncellendi.
  • Personelin işten çıkış tarihi varsa önceki aylara bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım fatura içeriğinde KDV'siz ürün varsa hatalı muhasebe entegrasyonu sorunu düzeltildi.
  • KDV beyannamesinde; Kısmi Tevkifat Tablosunda girilen tutar ile Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim tablosundaki aynı işlem türüne ait kayıtların toplam tutarı eşit değildir uyarısındaki sorun düzeltildi.
  • Müşavir stok modülünde stok adına çift tıklayıp güncelleme işleminde gelen hata düzeltildi.
  • e-İrsaliye şubeli seçim ekranının açılmama sorunu düzeltildi.
  • Yeniden değerleme 7338 kanunun 32.madde geliştirmeleri yapıldı.

  • KDV-1 Beyannamesi, kısmi tevkifat uygulanan işlemler tablosu yenilendi.

  • 36322 kanun numarası eklendi.

  • Faaliyet (Nace) kodu listesi güncellendi.

  • Mut Vergi Dairesi kodu güncellendi.

  • Express Aktarım pencerelerine fatura göster alanı eklendi.

  • Express aktarım, yevmiye kayıtlarındaki fiş açıklamaları düzeltildi.

  • Express aktarım modülünde KDV bilgilerinin genel muhasebedeki tanımlara göre otomatik doldurulması sağlandı.

  • Express aktarım fiş kesme biçimi on günlük seçilip modül kapatılıp açıldığında 31.gün son fişe eklensin seçeneğinin gözükmeme sorunu düzeltildi.

  • Express aktarım, Zirve ve Mikrogrup seçeneklerinde fatura göster yapıldığında ön izleme ekranında genişliğe sığdır ve gerçek boyut seçeneklerinin işaretlemesinin hafızada tutulması sağlandı.

  • Express aktarım, fiş türü alanının gelen ve gönderilen seçeneklerine göre ayrı olarak hafızada kalması sağlandı.

  • e-Arşiv Portal (İnteraktif) aktarımında ve Express Aktarım fatura (stoklu) modüllerindeki entegrasyon ayarlarında bulunan hesap kodu uzunluğunun değiştirememe sorunu düzeltildi.

  • Express Aktarım modülündeki yuvarlama hesabı girilmelidir uyarıları düzenlendi.

  • Express Aktarım, Cari Unvanını Açıklamaya Aktar butonu eklendi.

  • e-Arşiv Portal (İnteraktif) modülüne, e-Arşiv Portal Sitesine giriş butonu eklendi.

  • Firmalar arası geçiş işleminde Express aktarım menüsündeki seçeneklerin pasif gözükmesi sorunu düzeltildi.

  • Express aktarımlarda Tamamı seçeneğinde yer alan fiş tarihi alanında ilgili yıl dışında başka bir yılın seçilmesi engellendi.

  • Express aktarım stoksuzdan genel muhasebeye entegre edilen KDV'siz faturaların muhasebe kayıtlarını yanlış atma sorunu düzeltildi.

  • Express aktarım (stoklu) pencerelerinde düzenlemeler (başlık düzeltmeleri, kolon genişlik optimizasyonları) yapıldı.

  • Express aktarım pencerelerinde düzenlemeler (başlık düzeltmeleri, kolon genişlik optimizasyonları, hata açıklamaları) yapıldı.

  • Zirve Drive fatura aktarımı pencerelerinde düzenlemeler (başlık düzeltmeleri, kolon genişlik optimizasyonları) yapıldı.

  • Express aktarım pencerelerinde, ilgili firma e-defter firmasıysa fiş kesme seçenekleri pasif hale getirildi her evrak ayrı fiş olarak entegre edilmesi sağlandı.

  • İnteraktif vergi dairesi e-Arşiv fatura aktarma ekranında indirilen faturaların tarihleri küçükten büyüğe doğru gösterilecek şekilde ayarlandı.

  • Yeni e-beyanname paket sayfasındaki beyanname kontrol ekranına, Kontrol edilen beyanname PDF dosyalarını indir seçeneği eklendi.

  • e-beyanname paket sayfasında kayıtları tara butonuna tıklandığında gelen hata düzeltildi.

  • Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde düzenleyene ait telefon numarasını SMM ayarlarından alması sağlandı.

  • Beyanname kontrol alanına MUHSGK ve MUHSGK-2 seçenekleri eklendi.

  • KDV1 beyannamesinde scroll ile gezildiğinde beyannamede bazı alanlarda otomatik seçim yapması sorunu düzeltildi.

  • MUHSGK beyannamesinde bulunan Ticaret Sicil Müdürlüğü alanında açılan kutudan seçim yapılması sağlandı.

  • MUHSGK ve MUHSGK2 SGK Bildirimlerine SGK Sicil No ve TC Kimlik No alanına harf ve noktalama işaretli veri aktarılması engellendi.

  • Mizan tablosu CxGrid'e çevrilerek yenilendi.

  • Dövizli Mizan alma seçeneğinde tarih aralığı dışında kalan günlerde kur girilmemişse, döviz kuru uyarısını verme sorunu düzeltildi.

  • Hesap planında bulunan ilişkili KDV Kodu alanının tıklayınca gözükmesi sorunu düzeltildi.

  • Bazı datalarda silinen fişi geri alma işleminde geri alma işlemi yapılamama sorunu düzeltildi.

  • Bazı datalarda seçilen evraklara evrak no vermeme sorunu düzeltildi.

  • Genel muhasebe seri no alanında F5 yapıldığında diğer satırlara ilk satırdaki seri no'yu atması sağlandı.

  • Hesap planı bilgi girişinde KDV işlem türü kod kısmına 339 ve 340 kodları eklendi.

  • Satışların maliyeti raporunda, Mali tablo tarihini dikkate alması sağlandı.

  • Banka Excel penceresine nasıl yapılır butonu eklendi.

  • Fatura Excel penceresine nasıl yapılır butonu eklendi.

  • Garanti Bankası PDF aktarımında açıklamanın eksik aktarılma sorunu düzeltildi.

  • Yapı Kredi banka pdf aktaramama sorunu düzeltildi.

  • Finansbank pdf aktaramama sorunu düzeltildi.

  • İşletme defteri, indirilecek KDV listesi raporunda yanlış tarih girildiğinde uyarı vermesi sağlandı.

  • İşletme defterinde hesap planından satır silindiğinde yaşanan donma sorunu düzeltildi.

  • Konaklama hizmeti gelir kayıt alt türü eklendi.

  • Defter beyan, 190- Diğer (7440 Sayılı Kanun) gelir kayıt alt türü eklendi.

  • Defter beyan, 194- Varlık Barışı gelir kayıt alt türü eklendi.

  • Defter beyan, 507- Mal Alışı (7440 Sayılı Kanun) gider kayıt alt türü eklendi.

  • Defter beyan, 508, 509, 510 ,511- Diğer (7440 Sayılı Kanun) gider kayıt alt türü eklendi.

  • Defter beyan, 512- Sabit Kıymet Alışı (7440 Sayılı Kanun) gider kayıt alt türü eklendi.

  • İşletme defteri mal alış iadesini defter beyan'a göndermedeki hata düzeltildi.

  • SMM modülüne hangi firmadan giriş yapıldı ise ilgili firmaya konumlanması sağlandı.

  • Standart bordro raporlarına, döküm tarihi yazılsın filtresi eklendi.

  • Bordro, Puantaj Cet.ve Ücret Pusulası Tüm Şubeler seçilip yazdırıldığında bazı sayfaların boş oluşma sorunu düzeltildi.

  • Mesai cetveli raporuna yıl alanı eklendi.

  • Raporlu personel kontrol ekranında, raporu onaylanmış personellerin listesinin alınacağı modül geliştirildi.

  • Ziraat bankası maaş Excel formatı güncellendi.

  • Bes Excel, Fiba Emeklilik seçeneği eklendi.

  • Bordro, Puantaj cet ve Ücret pusulası tüm firmaları yazdırma işleminde firma seçimi yapıldıktan sonra gelen hata düzeltildi.

  • BES online modülü açılmama sorunu düzeltildi.

  • Yıllık izin cetvelinde personel 50 yaşın üstünde ve giriş yılı 2017 ve öncesi ise hak edilen iznin yanlış hesaplanması sorunu düzeltildi.

  • Fazla mesai hesaplamasının brüte göre hesaplanması için, bordro hazırla ekranına seçenek eklendi.

  • Bordro, raporlar, puantaj cet.ve ücret pusulası yazdırma kısmında filtrelemeler çalışmama sorunu düzeltildi.

  • İhbar ve Fesih Bildirimi Tebligatı raporunda, seçilen personel filtresi seçeneği eklendi.

  • Amortisman ve yeniden değerleme raporunda birikmiş amortisman tutarını hesaplamadaki hata düzeltildi.

  • Müşavir stok, stok ekstresi raporunda, virgülden sonra iki haneye yuvarlama sorunu düzeltildi.

  • Firma bilgileri penceresine toplam defter sayıları bilgilendirme kısmı eklendi.

  • Döviz işlemleri modülüne, manuel veri girişi yapılması sağlandı.

  • İmzager kurulumu güncellendi.

  • Mail ayarlarında hotmail tanımlaması yapıldığında hostname alanının otomatik olarak smtp.office365.com gelmesi sağlandı.

  • İnternet vergi dairesi sayfasındaki borç durumu yazdırmama sorunu düzeltildi.

  • Gayrimenkul koduna göre kira listesi yazdırma seçeneği eklendi.

  • Firma listesi yazdırmada, Aktif firmalar ve Firma Şubeleri Yazılmasın aynı anda seçildiği zaman gelen hata düzeltildi.

  • e-Arşiv fatura (4400/500) başlıkları, e-Arşiv Fatura (İnteraktif) olarak düzenlendi.

  • Ajanda modülünde, etkinlikler ve görevler için aktif yıl gösterme seçeneği eklendi.

  • Ajanda modülünde, haftalık gösterime geçildiğinde sağ taraftaki takvimin 2022 yılına geçmesi sorunu düzeltildi.

  • Ana menüye Zirve Drive planlayıcı butonu eklendi.

  • Zirve Drive şimdi yedek al butonu aktif hale getirildi.

  • Zirve Drive planlayıcı ile yedek alındığında bazı datalarda şirket bilgileri dosyasının yedek alınmama sorunu düzeltildi.

  • Zirve Drive planlayıcı üzerinden yedeklerin tekrar yüklenmeme sorunu düzeltildi.

  • GİB evrak no, Yerel Evrak no otomatik eşitleme yapmak için geliştirme yapıldı.

  • Gönderilmemiş e-belgelerde aradan herhangi bir evrak silindiğinde, evrak numaralarının sıralanması için geliştirme yapıldı.

  • Gelir ve gider kartlarının adı 255 karaktere artırıldı.

  • Faaliyet (Nace) kodu listesi güncellendi.

  • Mut Vergi Dairesi kodu güncellendi.

  • Fatura girişinde tevkifat oranı veya tevkifat tutarı silindiğinde ilgili tevkifat alanlarının silinmesi sağlandı.

  • Fatura Excel aktarımına konaklama vergisi alanı eklendi.

  • Fatura bul ekranında, fatura no filtresinde arama yapmak için geliştirme yapıldı.

  • Farklı makinelerle aynı evrak numarası ile fatura kaydetme işlemi yapıldığında uyarı vermesi sağlandı.

  • Fatura numaralarının sıralı gelmeme sorunu düzeltildi.

  • Fatura modülünde fatura içerisindeki stok satırına çift click yapıldıktan sonra faturalar listesinin ekranda gözükmeme sorunu düzeltildi.

  • e-Arşiv faturada şube değişikliği yapıldığında ön ek değişikliği otomatik olarak yapılması sağlandı.

  • e-Arşiv Fatura (İnteraktif) iade faturaları için iade evrak bilgileri tablosunun doldurulması zorunlu hale getirildi.

  • Birden fazla irsaliye faturayla ilişkilendirildiğinde ilk irsaliyenin faturayla bağlantısının iptal olma sorunu düzeltildi.

  • Gönderilmemiş e-İrsaliyelerde evrak numarasının düzeltilebilmesi sağlandı.

  • e-İrsaliye teslimat adresinin cari karttan otomatik getirilmesi sağlandı.

  • Hatalı-Sistem durumundaki irsaliyede düzelt-kaydet işlemi yapılınca, durumu kısmında irsaliye durumun silinmesi sorunu düzeltildi.

  • e-İrsaliye kopyalama işleminde zorunlu olan alanların kopyalanması sağlandı.

  • İrsaliyede stok seçildiğinde kartta tanımlı olan tevkifat oranın otomatik gelmesi sağlandı.

  • Bazı datalarda stok kart hareketlerinin tarih sıralı gelmeme sorunu düzeltildi.

  • Stok Kartında, Sarf Maliyeti hesaplama yönteminin kart bazlı kaydedilmesi sağlandı.

  • İhracat dosyasına bağlı evrakların toplam bakiyelerini dip toplamda göstermesi sağlandı.

  • Cari sorgulama yapılıp, cari karta bilgiler aktarıldığında mükellef türünü otomatik atması sağlandı.

  • Excel ile Toplu Dekonttan aktarılan evraklar düzeltmeye alındığında kaydedilememe sorunu düzeltildi.

  • Cari sorgulama işleminde, adresin yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.

  • Cari modül hareket tablosunda tablo başlıklarında sıralama yapıldığında çık gir işlemi sonrası varsayılan değerlere dönmesi sağlandı.

  • Cari modülde, kart incele düzelt veya yeni cari kart içinde F1 alanından cari seçilmeme sorunu düzeltildi.

  • Cari tablosunda kolon ayarı kaydetmeme sorunu düzeltildi.

  • Bazı datalarda görülen Stok ve Cari kartlarının düzelt kaydet yapılmama sorunu düzeltildi.

  • Bazı datalarda cari bakiye alanının hatalı gözükmesi sorunu düzeltildi.

  • Cari ekstreyi mail gönderme ekranına ilgili carinin kartta bulunan mail adresinin otomatik gelmesi sağlandı.

  • Banka kredisi silindiğinde entegre olan muhasebe fişinin silinmesi sağlandı.

  • Devir işlemi yapıldıktan sonra yeni yılda şirket kredi kartları penceresindeki bakiye sorunu düzeltildi.

  • Banka kredisini silme işleminde, genel muhasebe fiş işlemlerinde fiş onayı veya fiş kilit işlemi varsa uyarı vermesi sağlandı.

  • Banka kredileri modülündeki, genel muhasebe entegrasyonunda ana para tutarının faizli tutar olarak entegre edilmesi sorunu düzeltildi.

  • Fatura, Raporlar, İndirilecek KDV listesi ve Hesaplanan KDV listesi raporlarında evrak numarasının tam gözükmeme sorunu düzeltildi.

  • Fatura, Raporlar, 1.Fatura listesi raporunda kapalı açık filtresi yapıldığında filtreleri temizle butonunda ilgili alanın filtresinin temizlenmeme sorunu düzeltildi.

  • Fatura, Raporlar, 2.Detaylı fatura listesi raporunda kapalı açık filtresi yapıldığında filtreleri temizle butonunda ilgili alanın filtresinin temizlenmeme sorunu düzeltildi.

  • Fatura, Raporlar, 1.Fatura Listesi ve 2.Detaylı Fatura Listesi raporunda KDV Dahil / Hariç seçenekleri filtresi yapıldığında filtreleri temizle butonunda ilgili alanın filtresinin temizlenmeme sorunu düzeltildi.

  • Fatura, Raporlar, 22.ÖTV'li satış listesi raporunda, satıcı filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Sipariş, Raporlar, 7.Teslim Edilmemiş Siparişler Listesi raporunda tamamı teslim edilen siparişlerin gözükmesi sorunu düzeltildi.

  • Sipariş, Raporlar, 2.stok kartlarına göre siparişler raporunda başlangıç ve bitiş stok kodu girilmediğinde gelen hata düzeltildi.

  • Sipariş, Raporlar, 2.stok kartlarına göre siparişler raporunda alınan teklif ve verilen teklif aynı anda işaretlendiğinde stokların listeye gelmeme sorunu düzeltildi.

  • Sipariş, Raporlar, 3.Cari hesap kartlarına göre siparişler raporunda kısmi teslimler filtresi seçildiğinde Kalan Miktarı olan stoklar gösterilsin seçeneği eklendi.

  • Sipariş, Raporlar, 4.Sipariş durum raporunda şube kodu seçilirse, ent kodu ve kullanıcı filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Cari, Raporlar, 18.Cari hesap durum listesi raporunda Sadece Cari kartın Takip Para Birimi kutucuğu seçilip rapor alınmama sorunu düzeltildi.

  • Kasa, Raporlar, 10.Kasa- Gelir raporunda başlangıç ve bitiş filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Banka, Raporlar, 2.Banka hesapları toplam hareket raporunda şube kodu filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Banka, Raporlar, 4.Kayıtlı bankalar listesi raporuna İBAN alanı eklendi.

  • Stok, Raporlar, 1.Stok ekstresi raporunda irsaliye özel kodu 2 başlangıç ve bitiş filtresi kullanıldığında gelen hata düzeltildi.

  • Stok,Raporlar,3.Stok hareketleri listesi raporunda sevk tarihi filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Stok, Raporlar, 10.Cari Hesap / Mal Dağılımı (Satış) raporunda depo seçimi yapılarak rapor alınamama sorunu düzeltildi.

  • Stok, Raporlar, 29.Stok Sarf Listesi raporunda şube kodu filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Stok, Raporlar, 29.Stok Sarf Listesi raporunda, özel kod 1 ve özel kod 2 filtrelerinin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • Gelir/Gider raporları, 2.Gider hareketleri - Kartlara göre ve 4.Gelir hareketleri - Kartlara göre raporlarında döviz cinsi filtresi alanına hepsi seçeneği eklendi.

  • Ticari Raporlar, 8.Stoklara göre Satışlar raporunda bazı stokların toplamlarının gözükmeme sorunu düzeltildi.

  • Üretim yapıldığında aynı zamanda yan ürün üretimide varsa ham madde için mükerrer kayıt atması sorunu düzeltildi.

  • Bazı datalarda toplu üretim kısmından yapılan üretim reçetesinde birim fiyatlarının yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.

  • Toplu üretim kısmından yapılan toplu fiyat güncelleme işleminde tümünü güncelle işleminin çalışmama sorunu düzeltildi.

  • İş emrinden toplu reçete üretildiğinde, üretim kayıtları yazdırma raporunda sarf edilen miktarların raporda yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.

  • Bir mamule ait birden fazla reçete varsa iş emrinde reçete kodu değişikli yapıldığı halde sarf edilen ürünleri güncellememe sorunu düzeltildi.

  • Bazı datalarda stok açılış fişlerinin devri yapıldığında programın kitlenmesi sorunu düzeltildi.

  • Mail ayarlarında hotmail tanımlaması yapıldığında hostname alanının otomatik olarak smtp.office365.com gelmesi sağlandı.

  • Firma listesi yazdırmada, Aktif firmalar ve Firma Şubeleri Yazılmasın aynı anda seçildiği zaman gelen hata düzeltildi.

  • e-Arşiv fatura (4400/500) başlıkları, e-Arşiv Fatura (İnteraktif) olarak düzenlendi.

  • Ajanda modülünde, etkinlikler ve görevler için aktif yıl gösterme seçeneği eklendi.

  • Ajanda modülünde, haftalık gösterime geçildiğinde sağ taraftaki takvimin 2022 yılına geçmesi sorunu düzeltildi.

  • Ana menüye Zirve Drive planlayıcı butonu eklendi.

  • Zirve Drive şimdi yedek al butonu aktif hale getirildi.

  • Zirve Drive planlayıcı üzerinden yedeklerin tekrar yüklenmeme sorunu düzeltildi.

  • Express Aktarım, Bizmu'dan fatura aktarım seçeneği eklendi.
  • Kurum geçici vergi beyannamesi KVK 32/7 ve KVK 32/8 geçici oranlarının yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Gider faturasında konaklama vergisi girildiğinde, genel muhasebe fiş entegrasyonundaki hata düzeltildi.
  • Fatura modülünde stok satırlarında girilen konaklama vergisi oranı alanında satırlarda farklı oranlar seçilmesi sağlandı.
  • Cari kart tipi üye seçildiğinde, cari modül penceresinde cari tipi alanının boş gözükme sorunu düzeltildi.
  • GEKAP beyannamesi 5.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • SMM Modülünde, firma tanıtıcı adı penceresinde giriş yapılan firmaya konumlanmama sorunu düzeltildi.
  • Firma Bilgileri, şahıs ortak bilgileri penceresinde bazı datalarda unvanı alanındaki verilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde bulunan il alanında bazı illerin gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • e-fatura, e-Arşiv kapsamında gönderilmiş olan faturaların entegrasyonu yapıldıktan sonra, Bu evrak e-Fatura/e-Arşiv Fatura kapsamındadır yazısının kalkmaması sağlandı.
  • Ticari raporlar, faaliyet raporları, 8.Stoklara göre satışlar raporunda bazı stokların toplamlarının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma Bilgileri, şahıs ortak bilgileri penceresinde bazı datalarda unvanı alanındaki verilerin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde bulunan il alanında bazı illerin gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • 15510 kanun numarası eklendi.
  • Beyanname xml adında eksik dosya adı sorunu düzeltildi.
  • Şubeli muhtasar hazırlamada tek xml oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Kamu fatura bilgisi alanında unvan seçimi yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasını düzeltmeye alıp tekrar unvan ve vergi no alanına tıklandığında oluşan hata düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanılan firmalarda cari üst tablo ve alt tablo arasındaki bakiye uyuşmama sorunu düzeltildi.
  • 15510 kanun numarası eklendi.
  • Beyanname xml adında eksik dosya adı sorunu düzeltildi.
  • Şubeli muhtasar hazırlamada tek xml oluşturma sorunu düzeltildi.
  • Kamu fatura bilgisi alanında unvan seçimi yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Kamu faturasını düzeltmeye alıp tekrar unvan ve vergi no alanına tıklandığında oluşan hata düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi kullanılan firmalarda cari üst tablo ve alt tablo arasındaki bakiye uyuşmama sorunu düzeltildi.
  • Kurum Geçici Vergi Beyannamesi 32.versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Demirbaş modülü yeniden değerleme penceresi 2023 birinci vergi dönemi yeniden değerleme oranı %8.77 olarak güncellendi.
  • GEKAP beyannamesinde girilen poşet miktarına göre tutarın olduğu alandaki kuruş hatası düzeltildi.
  • Bordroda, net ücretli personele özel sağlık sigortası tanımladığımızda sigorta matrahında yapılan indirimin eklenmesi sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar Vergisi beyannamesi, ek vergi bildirimi sekmesine GİB'in yapmış olduğu değişiklikler eklendi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesi, toplam ek vergi bildirimi alanının kuruş kısmının xml'e 2 hane olarak aktarılması sağlandı.
  • Bazı datalarda görülen Kira Modülündeki yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Virman fişinde ikinci bir işlem yapıldığında tarihin aktif gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Virman fişinde ikinci bir işlem girildiğinde virman yapılan carinin otomatik seçilmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura girişinde cari seçim alanında, cari bakiyelerin farklı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, cari modülden fatura işlemleri butonuna tıklandığında işlem yapmama sorunu düzeltildi.
  • Cari Maaş tahakkuku, tüm personellere uygula seçeneğinde, tahakkuk fişi kesilen ikinci personelden itibaren tarihin aktif gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Bordro yazdırma ->Excel'e aktarma penceresinde tüm alan bilgileri kısmına cinsiyet alanı eklendi.
  • Bordro, ek ödemdeki gelir vergi istisnasını düşmemesi sorunu düzeltildi.
  • Bordro hazırlama şekli izin, fazla mesai ve avans kayıtlarını kullan seçilip hazırlama ekranında ek ödeme veya ek kesinti manuel girildiğinde bordro hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar Vergisi Beyannamesinde, Kazanç ve İlaveler Kısmında zarar olduğunda tutar kısmını xml'e atmama sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesinde, mahsup edilecek vergiler alanına veri girşi yapılması sağlandı
  • Kdv-1 Beyannamesinde kısmi tevkifat uygulanan işlemleri xml'e atmama sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye kesmede kolon ayarı kullanan kullanıcılardaki satırlar arası işlem yapamama sorunu düzeltildi.
  • Faturada kolon ayarları kullanan kullanıcılarda stok seçimi yapamama sorunu düzeltildi.
  • Cari kartlarda yapılan yetki kısıtlamasının çalışması sağlandı.
  • Bazı datalarda cari genel ve cari detay tablolarındaki bakiyelerin farklı gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • İrsaliyeden faturaya aktarım yapıldığında irsaliyede bulunan tevkifat oranının faturaya aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Kurumlar vergisi beyannamesi 26.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Matrah artırımı (7440), 2022 yılı asgari matrah tutarı 500000 olarak düzeltildi.
  • Bazı datalarda smm modülündeki makbuzların görüntülenmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgilerinde bulunana işaretlenen sayfalar görünsün sekmesinde bordro seçeneğinin işaretsiz gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Vergi levhası indirmedeki sorun düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda yazdırma ayarlarındaki filtrelerin çalışması sağlandı.
  • Cari arama kısmında * ile arama yapamama sorunu düzeltildi.
  • Gider faturası cari seçimi yapmadan kaydedildikten sonra düzeltme yapılamama sorunu düzeltildi.
  • Gelen fatura aktarımıyla kaydedilen faturalarda muhasebe fişi kesmeme sorunu düzeltildi.
  • Alış faturasında konaklama vergisi varsa entegrasyon işleminde konaklama bedelini borç ve alacağa atma sorunu düzeltildi.
  • Serbest döviz kullanılsın seçildiğinde, faturada birim fiyat döviz alanının gözükmeme sorunu düzeltildi
  • Caride faturaya çift tıklandığında ilgili faturaya konumlanması sağlandı.
  • Maaş tahakkunda cari kartın içerisine yazılan maaş tutarı gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek senet modülü yazdırma ayarlarında çek senet bordro dizaynı varsa çek senet işlemlerinde yazdırma yapamama sorunu düzeltildi.
  • Cari aramada bazı datalarda yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Matrah arttırımı (7440) firma bilgileri modülüne eklendi.
  • Firma bilgileri modülü yenilendi.
  • Ajanda modülü yenilendi.
  • E-defter gönderim tarihleri ile ilgili uyarı sistemi geliştirildi.
  • Gib tarafından yayınlanan gelir vergisi beyannamesi değişiklikleri yapıldı.
  • Kdv1 beyannamesi 36.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Kdv4 beyannamesi 5.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Gelir geçici vergi beyannamesi 21.Versiyon değişiklikleri yapıldı.
  • Form ba için fiş içerisinde vergi kimlik numarası alanına “3333333333” yazıldığında, “soyadı/adı veya unvanı” bölümünde otomatik olarak “muhtelif satıcılar (7440 sayılı kanun madde 6/1)” ibaresinin gelmesi sağlandı.
  • Form bs için fiş içerisinde vergi kimlik numarası alanına “4444444444” yazıldığında, “soyadı/adı veya unvanı” bölümünde otomatik olarak “muhtelif alıcılar (7440 sayılı kanun madde 6/2)” ibaresinin gelmesi sağlandı.
  • Tcmb internet sitesi tls protokolüne ilişkin değişiklik yapıldı.
  • E-beyanname paket modülünde kayıtları tarama işleminden sonra paket oluşturmama sorunu düzeltildi.
  • Turizm beyannamesi, seyahat acentaları işletmeleri bildirimde hesaplanan turizm payının hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesi yazdırma işleminde 4/10 tevkifat uygulanan işlemlerin yazdırma formunda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesi, kod tablosunda bulunan hesap kodu alanında f1 yapıldığında yazılan hesap koduna göre, hesap planında konumlanması sağlandı.
  • Kdv2 beyannamesinde 3 aylık seçildiğinde tevkifat tablosunu otomatik doldurmama sorunu düzeltildi.
  • Yeraltında çalışan emekli personelleri, muhtasara 016 koduyla otomatik gelmesi sağlandı.
  • 4691 kanuna tabi olan personel huzur hakkından faydalandığında muhtasar beyannamede 014 olarak aktarılması sağlandı.
  • Kdv1 beyannamesinde, kdv kontrol kısmındaki alanların küçük ekranda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Kdv1 beyannamesinde isteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemlere ait bildirim tablosunda excel tanım tablosu ile aktarım sağlandı.
  • Muhsgk beyannamesi, sgk bildirimleri sekmesinde bulunan şube personel sayıları penceresi başka bir sayfaya geçildiğinde açık kalma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamede sgk bildirimleri kısmında ctrl+shift+l yapıldığında tc kimlik numarasını hatalı atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesinde bulunan ödemeler tablosu excel aktarımında, excel dosyasına tarih alanı boş ise veri aktarmaması sağlandı.
  • Express aktarım, zirve portaldan tevkifatlı fatura aktarımı yapıldığında yuvarlama hesabına tutar atma sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, mikrogrup portaldan tevkifatlı fatura aktarımı yapıldığında yuvarlama hesabına tutar atma sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım ve internet vergi dairesi fatura aktarımında fiş türü alanı açılan kutuya çevrildi bu alana farklı değer yazamama sağlandı.
  • Express aktarım dövizli fatura muhasebe fişi aktarımındaki hatalar düzeltildi.
  • 4400/5000 portalından fatura aktarımında fiş açıklamasının ilk harfi büyük olacak şekilde yazılabilmesi sağlandı.
  • Express aktarım fiş açıklamaları düzenlendi.
  • Express aktarımdan aktarılan fişlerde hesap kodunu boş atma sorunu düzeltildi.
  • Sigortalı meslek kodları güncellendi.
  • Bordro, toplu kıdem hazırlamada aylık hesap seçildiğinde yılı 360 gün olarak hesaplaması sağlandı.
  • 30 günden az çalışan personellerin ilk işe girişinde ücretsiz izin günü hatalı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Bordro personel modülü - bildirgeler/raporlar kısmında bulunan 20. Ve 21. Raporun ücret kısmındaki değeri personel kartında seçilen ücrete göre getirmesi sağlandı.
  • Firmalar arası personel kopyalama işleminde, icra bilgilerinin de kopyalanması için seçenek eklendi.
  • Personel kartında, sağlık sigortası işveren tarafından yapılan ve hesaplama ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro hazırlanan ayda, bordro ayar bilgileri yoksa arka planda otomatik kopyalama yapıldığının bilgi notu eklendi.
  • Bordro, maaş excel listesi alındığında, icrası olan personellerde tutar kısmının hatalı aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Bordro kartında bulunan cinsiyet alanı açılır menüye çevrilerek seçim yapılması sağlandı.
  • Bordroda aylık sigorta primleri bildirgesi raporunu 07 belge türüne göre alınabilmesi sağlandı.
  • Eksik gün nedeni 28 ve 29 kodları eklendi.
  • 35.6495 sk nedeniyle devlet memurluğuna geçenler\ işten ayrılış açıklaması \35-devlet memurluğuna geçiş yapma\ olarak güncellendi.
  • Personel kartında, personel durumu alanına açılan menü haricinde başka bir değer girilmemesi sağlandı.
  • İşe giriş ve işten çıkış yapılan personellerde meslek kodlarının otomatik aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe -> mizan -> sayıştay csv butonuna tıklandığında bazı datalarda yaşanan kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda kur farkı fişi modülünde başlangıç bitiş tarihinin firmanın dönem bilgisine göre girmesi sağlandı.
  • Üstad fiş tanım tablosuna insert ile satır ekleme sağlandı.
  • Karşıt inceleme tutanağına, bu dönem indirilecek kdv alanına değer gelmesi sağlandı.
  • Fiş işlemlerinde fiş içeriğinde geçişleri scroll ile yapıldığında satırlardaki atlama sorunu düzeltildi.
  • Seri fiş girişinde hesap kodu alanında f1 yapıldığında yazılan hesap koduna göre, hesap planında konumlanması sağlandı.
  • Ödeme şekli alanında f1 ile hesap planına geçiş yapılıp, hesap planı kapatıldığında ödeme şekli penceresinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerinde bazı fişlerde bakiyeler eşit olmasına rağmen kırmızı renkte görünme sorunu düzeltildi.
  • Kayıt aktar ile oluşturulan muhasebe kayıtlarında kullanıcı adı server, entegre modül adı aktarım yapılan program adının yazacağı şekilde güncellendi.
  • Hesap planında geçersiz bir hesap kodu olduğunda otomatik dönem sonu işlemlerinde kur farkı fişinin bitiş tarihinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Hesap planında hesap kodu yazılıp aratıldığında seçilen hesabın sayfanın ortasında konumlanması sağlandı.
  • Evrak numarasına göre fiş bölme özelliğine fiş içerisinde bulunan vkn alanının kontrolü eklendi.
  • Fiş düzeltmeye alındığında, yoğun fişlerde fişi kaydetme süresi optimize edilerek hızlandırıldı.
  • Yevmiye defteri, windows seçeneği yazdırma formuna dil seçeneği eklendi.
  • Seri fiş girişinde belge türü alanı boş bırakıldığında eksik veri uyarısı vermesi sağlandı.
  • Fiş işlemlerinde bir fişe tıklanıp scroll ile aşağıdaki fişlere inildiğinde fiş tutarlarının değişmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin excel alınırken yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Binek otomobil demirbaş gider kısıtlamasındaki tutarlar güncellendi.
  • İşletme defterinde ilk kayıt gider sayfasına girildiğinde kdv dahil hariç kısayolunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defterinde, belge türü 8 e-arşiv fatura seçildiğinde faaliyet kodunu otomatik atması sağlandı.
  • Taşıt kiralama gider kısıtlaması tutarları güncellendi.
  • İşletme defterinde hesap kodu seçilip, alt satıra geçildiğinde farklı hesap kodu girilse de önceki kayıttaki bilgileri getirme sorunu düzeltildi.
  • Serbest meslek makbuzu gelir kaydında stopaj kodunun, gelir kaydına aktarılması sağlandı.
  • İşletme defterinde, zirve hesap makinesinden kredi kartı tutarı kısmına yapıştır işlemindeki hata düzeltildi.
  • İşletme defteri excel aktarımında kdv siz işlem mi? (evet / hayır) seçeneğinin aktarılması sağlandı.
   Banka excek, türk ekonomi bankası (teb) html aktarımındaki hata düzeltildi.
  • Banka excel modülüne vakıf katılım pdf seçeneği eklendi.
  • Firma bilgileri e-defter gönderim şekli (aylık / üç aylık) seçeneği eklendi.
  • Firma bilgileri, defter tasdik işlemlerinde bulunan noter bilgileri alanında satır sayısı 200 satır olarak artırıldı.
  • Windows11 kullanıcılarında scroll barların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri modülü yenilendi.
  • Ajanda modülü yenilendi.
  • Ticari sekmesine mevzuattr butonu eklendi.
  • Fatura modülü için optimizasyon çalışmaları ve cxgrid çevrimi yapıldı.
  • Cari modülü için optimizasyon çalışmaları ve cxgrid çevrimi yapıldı.
  • Fatura satırında bulunan mal kabul no alanı, fatura genel bilgilerinin girildiği alana taşındı.
  • Stok adı bağımsız seçeneği seçildiğinde, siparişten faturaya aktarılan stoğun adının değiştirilememesi sorunu düzeltildi.
  • Faturada bulunan satır açıklaması alanı 500 karaktere yükseltildi.
  • İrsaliyede tevkifat alanları eklendi.
  • Şube alanı boş olarak irsaliye kaydedilmek istendiğinde ilgili alanının doldurulması ile ilgili uyarı eklendi.
  • Bazı datalarda, irsaliye modülünden sipariş aktar yapıldığında kısmı teslim alanının gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda siparişin tamamı faturalandırıldığında, siparişin kısmi gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Sipariş'e tevkifat alanları eklendi.
  • Bazı datalarda gider kartına tıklandığında gelen hata düzeltildi.
  • Cari kartta bulunan posta kodu alanına veri giriş kontrolü eklendi.
  • Cari maaş tahakkuku, tüm personellere uygula seçeneğinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari kartta bulunan, şube bilgileri sekmesindeki posta kutusu başlığı gib posta kutusu etiketi olarak değiştirildi.
  • Stok reçetesinde miktar alanındaki kuruş haneleri, virgülden sonra rakam girildiğinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka gider dekontunda ithalat / ihracat dosyası seçili olmasına rağmen stok kısmında bulunan ithalat / ihracat dosyasına gider ödemesi olarak aktarımı sağlandı.
  • Firmalar arası stok kartı kopyalamada varsa stok reçetesinin de aktarılması sağlandı.
  • İş emrinde kullanılan özellik alanının üretim kaydına aktarılması sağlandı.
  • Cari kart üzerinde sağ klik detaylı ekstre yazdır seçeneği eklendi.
  • Cari hesap ekstresine, bakiyeli, bakiyesiz hesapları göster filtresi eklendi.
  • Cari hesap ekstresi raporunda bakiye alt sınır, üst sınır filtresinin çalışması sağlandı.
  • Cari -> çek / senet işlemleri-> tutar göremez yetkisi verildi ise cariye ait bakiye gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Cari -> raporlar -> 27.Aylık tahsilat/ödeme raporunda filtreleri temizle butonunun çalışması sağlandı.
  • Fatura->raporlar->22.Ötv'li satış listesi raporunda iptal edilen faturaların rapora gelmemesi sağlandı.
  • Stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda stok türü filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda özel kod filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok->raporlar->4.Mevcut stok değeri raporunda stok kartı özel kodu 2 başlangıç ve bitiş filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda stok grup filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok->raporlar->4.Mevcut stok değeri raporunda stok kartı görünsün filtresinin çalışması sağlandı.
  • Stok -> raporlar -> 28.Satışların maliyeti raporunda şube kodu/departman/kullanıcı filtresi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Kasa->raporlar ->10.Kasa gelir raporunda, rapor göster(f2) > esc (kapat) işleminden sonra yer işareti geçersiz hatası düzeltildi.
  • Çek senet raporlarına filtreleri temizle butonu eklendi.
  • Sipariş-> raporlar-> 7.Teslim edilmemiş siparişler listesi ve 8.Teslim alınmamış siparişler listesi raporunda gelen veri sipariş durumuna göre düzenledi.
  • Windows11 kullanıcılarında scroll barların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Yoğun datalarda cari listesi açılırken oluşan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye teslimat adresi alanındaki ülke seçeneklerine 'karadağ' eklendi.
  • Gelir vergisi beyannamesi 21.Versiyon geliştirmeleri yapıldı.
  • Beyanname kontrol'e tarih aralığı eklendi.
  • İşe giriş ve işten çıkış yapılan personellerde meslek kodlarının otomatik aktarılmama sorunu düzeltildi.
  • Gelir vergisi beyannamesinde, kazanç bildirim detayı, ücretlere ilişkin bildirim tablosuna İnd. / Kanunla Kur. Emkli Snd. ile 506.Say. Sos.Sig.Kan. Gec.20.Mad. Blrtlen Sndk. Ödenen Diğer Aidat ve Primler alanı eklendi.
  • Müşavir banka entegrasyonu, banka eklememe ve eklenmiş bankalarda sorgulama yapılmama sorunu düzeltildi.
  • Ba/bs formaları 8.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Turizm beyannamesi 2.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • İrsaliyeden, faturaya evrak aktaramama sorunu düzeltildi.
  • BA/BS Formaları 8.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Turizm Beyannamesi 2.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • İvedik vergi dairesi eklendi.
  • Meslek kodları listesi güncellendi.
  • Express aktarım, Mikrogrup özel entegratörlüğünden indirilen faturalarda reddedilen ticari faturaları ve iptal edilen e-Arşiv faturaların listeye gelmemesi sağlandı.
  • Konaklama hizmeti ve birlikte sunulan diğer hizmetler için verginin faturalandırılması hakkında fatura tablosuna ilgili alanlar eklendi. (Not: Ticari ayarlar -> Fatura Ayarları - > Konaklama Vergisi kullanılsın)
  • 2.2000/5000TL e-Arşiv fatura değerleri, 4400/5000TL e-arşiv olarak güncellendi.