Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Müşavir Paketi SQL

Zirve Müşavir Paketi SQL

Son Versiyon: 03.09.2021 tarihli ve 03092021-07.1 numaralı versiyondur.

  • Personel kartına sabit gelir vergisi seçeneği eklendi. (sporculara özel olarak sabit oranlı gelir vergisi ile bordro hesaplama)
  • Express aktarım modülünde hesap adına göre arama seçeneği eklendi.
  • Express aktarım stoksuz (paraşüt), tevkifat oranlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 5000/30000 tl e-arşiv fatura aktarım modülünde bulunan faaliyet (nace) kodu alanına 'ctrl+f5' ile alt satırlara ilgili kodu otomatik yazma ve 'ctrl+enter' üst satırdaki veriyi bulunduğu satıra yazma fonksiyonları eklendi.
  • Banka Excel modülünde vergi/ TC no tahmin et ile eşleşen satırları, fişi aktarırken VKN/TC no alanına ilgili değeri otomatik olarak atması sağlandı.
  • Ziraat banka PDF -> PDF-2 seçeneğinde bazı PDF’leri aktaramama sorunu düzeltildi.
  • Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • Bordro -> puantaj bilgilerini dosyadan doldur -> Excel'den seçeneğinde ücret gününün yanlış aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Hızlı menü aktifken, işe giriş yapıldığında programın kapanma sorunu düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cet. Ve ücret pusulası raporuna; hesap pusulasındaki ibare filtresi eklendi.
  • Değer çarpan kullanılarak hazırlanmış bordrolarda; hazırlanmış bordroyu düzeltme/yenileme yapıldığında hatalı hesaplama yapma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk beyannamesi puantajların birleştir seçeneği ile beyanname hazırlama işleminde gelen bordrosu hazırlanmamış personeller var uyarısı düzeltildi, sgk bildirimleri sekmesine ilgili personelleri atması sağlandı.
  • Bordro, puantaj ct. Ve ücret pusulası raporunda çalışma günü, kanun numarası görsel formatları düzenlendi ve departman filtresi aktif hale getirildi.
  • Maaş excel modülünde, firmalara dair bilgilerin girileceği ek alanlar eklendi.
  • Eksik gün nedeni 28 ve 29 bordro hazırlama ekranından kaldırıldı, muhsgk beyannamelerinde ilgili kodlara uyarı eklendi.
  • Kapalı fatura genel muhasebe entegrasyonu sonrası, fatura silindiğinde fiş kayıtlarından ödeme fişinin silinmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda otomatik evrak numarası vermede gelen hata düzeltildi.
  • E-smm entegrasyon fişinde mükellefin giderine 13.E-serbest meslek makbuzu olarak atması sağlandı.
  • Fiş girişinde verg/tc no alanına kopyala yapıştır ile girilen veride, vkn/tc cari kayıtlarında bulunamadı. Cari kayıtlarına eklensin mi? uyarısına evet denildiğinde açılan cariler tablosuna ilgili vkn/tc nin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
  • Müşavir stok modülünde küçük harf stok açma, ayarlarda bulunan 5.Büyük harf duyarlı yazılsın seçeneğine bağlandı.
  • Hesap planında bulunan hesap adı kısmında 'ctrl' ile düzeltme yapılabilmesi sağlandı.
  • Modüller simge durumunda küçültüldüğünde, mouse ile ilgili modülün üstüne gelindiğinde modül açıklaması gözükmesi eklendi.
  • Program kurulumlarına, imzager uygulaması eklendi.
  • Zirve Drive planlayıcı exesinin logo ve icon'u yenilendi.
  • e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu modüllerine "İtiraz Et" seçeneği eklendi.
  • e-Fatura ve e-Arşiv fatura modüllerinde ön ek tanımlama alanında bulunan "Diğer entegratörde kesilen son fatura no" alanındaki hata giderildi.
  • Bazı kullanıcılarımızda modüllerin açılışında gelen "Web Servis Hatası" giderildi.
  • e-Fatura ve e-İrsaliye modüllerinde, gelen evrakı programa aktarırken daha önceden seçilen stoğun değiştirilememesi durumu düzeltildi.
  • e-İrsaliye modülüne beton sektöründe faaliyet gösteren kullanıcılarımız için "Ebis Qr kod" oluşturma seçeneği eklendi.
  • e-İrsaliye keserken girilen sevk saatinde saniyenin yanlış gelmesi durumu düzeltildi.
  • Cari şube seçilerek kesilen e-irsaliyede cari şube adresinin irsalite görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Fatura modülünde "e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi" sekmesinde iyileştirmeler yapıldı.
  • e-Arşiv Fatura modülünde kalan kontör bilgisi sekmesi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı kullanıcılarımızda e-Fatura modülünde, gelen faturayı Zirve programına aktarma ekranında alt kısımda bulunan kaydet butonunun görünmemesi durumu düzeltildi.
  • Matrah artırımı modülünde, KDV Matrah artırımı sekmesinde bulunan dönemlerin Hesaplanan KDV alanına; KDV Beyannamesi-> Hesaplanan KDV alanındaki değerler getirildi.
  • 7103-17103-27103 kanun maddesi ile hazırlanan bordroların, MUHSGK beyannamesi->Ekler-> İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim tablosunda personellerin, hesaplanan gelir vergisi tutarını yanlış atması sorunu düzeltildi.
  • BA hazırlama formunda VKN alanında 3333333333 yazıyorsa; cari adı alanına Muhtelif Satıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/1), BS hazırlama formunda VKN alanında 4444444444 yazıyorsa; cari adı alanına Muhtelif Alıcılar (7326 sayılı Kanun Madde 6/2) verisinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defteri tutan firmalarda, bordro personelde şubede çalışan personel varsa muhasebe fişi kesmede yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Ba/bs formu 7.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Ba/bs hazırlama modülü yenilendi. (e-belge sayısı, e-belge tutarı, kağıt belge sayısı, kağıt belge tutarı, toplam belge sayısı ve toplam belge tutarı alanları eklendi)
  • Ba hazırlama formunda vkn alanında 3333333333 yazıyorsa; cari adı alanına muhtelif satıcılar (7326 sayılı kanun madde 6/2), bs hazırlama formunda vkn alanında 4444444444 yazıyorsa; cari adı alanına muhtelif alıcılar (7326 sayılı kanun madde 6/2) verisinin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Ba/bs formuna e-belge toplamı alanı eklendi. (not: eklenen alan bilgi amaçlı toplam e-belge tutarını göstermektedir.)
  • İnternet vergi dairesi e-arşiv fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • 2021 asgari geçim indirimi ekleme geliştirmeleri yapıldı.
  • Bordro -> maaş excel modülüne denizbank excel seçeneği eklendi.
  • Online banka entegrasyonu (ziraat bankası) kayıt sorgulamada "banka servisinden bilgi alınamadı" hatası düzeltildi.
  • Express aktarım (stoklu) modülü -> entegrasyon ayarları -> diğer ayarlar sekmesine, enerji ve haberleşme faturalarının muhasebeleştirmesi için kdv ve diğer vergiler hesap kodu alanları eklendi.
  • Express aktarım (paraşüt), bazı firmalarda kdv rakamlarının gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım (zirve), bazı firmalarda gelen faturaları indirmede yaşanan access hatası düzeltildi.
  • Express aktarım modülüne masraf merkezi kolunu eklendi.
  • Gelir geçici vergi beyannamesinde sonraki döneme devreden hesaplanan geçici vergi alanı eklendi.
  • Muhsgk beyannamesinde ekler bölümünde 80.Madde kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki tablosuna kanun numarası 16322 olan personellerin gelmesi geliştirmesi yapıldı.
  • Şubeli muhtasar ayrı seçeneği ile muhsgk beyannamesi hazırlamada, istihdam teşvikine ilişkin bildirim tablosunda personel ücretlerinin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, puantaj cet.Ve ücret pusulası raporunda işten çıkış tarihinin raporda görünmesi sağlandı.
  • Bordro personel modülünde 7103-17103-27103 kanun maddesi ile bordro hazırlamada, gelir vergisi istisnası bulunduğu ayı dikkate al seçeneğine göre bordro hazırlamadaki hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırmada, 2 prim günü işveren tarafından karşılansın seçeneği ile hazırlanan bordrolarda ücret gününü hatalı getirmesi sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda hesap planından muavine geçişte kayıtların gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı yoğun datalarda fiş birleştirmede yaşanan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • Kebir defteri yazdırmada, evrak numarası 16 hane olan evrakların eksik numara gösterme sorunu düzeltildi.
  • Mizan modülünde, mutabakat mektubu yazdırma işleminde geliştirmeler yapıldı. (detay e olan hesap seçili ise sadece ilgili hesabın dökümü, detay h olan hesap seçili ise ana hesaba bağlı tüm hesapların rapor olarak alınması sağlandı.)
  • Fiş işlemlerinde bulunan kullanıcı adı kolonu karakter sayısı 50 karaktere yükseltildi.
  • Yevmiye defteri sayıştay csv formatı güncellendi.
  • İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarma modülünde, fatura indirememe sorunu düzeltildi.
  • Şahıs firmasına e-Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde alıcı TCKN bilgisinin makbuz görüntüsünde çıkmaması durumu düzeltildi.
  • İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv fatura aktarma modülünde muhasebe entegrasyonunda, bazı faturalarda yaşanan fiş açıklamalarındaki satır kayma sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Zirve portal seçeneğinde bazı kullanıcılarda yaşanan fatura indirememe sorunu düzeltildi.
  • İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarma modülünde indirilemeyen kullanıcılar için geliştirme yapıldı.
  • Express Aktarım, Zirve portal seçeneğinde eksik fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • KDV-1 Beyannamesi, sonuç hesapları sekmesinde bulunan sonraki döneme devreden katma değer vergisi alanının farklı aya geçiş yapıp tekrar ilgili aya geçildiğinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Sigortalı Meslek Kodu 2654.23 Sahne Uzmanı olarak güncellendi.
  • Stoklu Express Aktarım modülü geliştirildi.
  • KDV-1 Beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 Beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap Beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Express aktarım Paraşüt'ten gelen faturaları indirme sorunları giderildi.
  • 5.000/30.000 TL e-Arşiv fatura kolon ayarları için özelleştirme seçenekleri eklendi.
  • 5.000/30.000 TL e-Arşiv fatura dövizli fiş kaydetme geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30.000 TL e-Arşiv faturaların PDF'e çevrilmesi ve PDF'in gösterilmesi özelliği eklendi.
  • Bordro yazdır -> bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası seçeneğinde sıralama tipi menüsü aktif hale getirildi.
  • Raporlu personel kontrolü modülünde, web servisten kontrol seçenekleri eklendi.
  • Personel kartına 6322 gelir vergisi istisnası 1-bulunduğu ayı dikkate al ve 2-ocak ayını dikkate al seçenekleri eklendi.
  • Bordro, personel kartında kısmi süreli çalışma evet ve gün sayısı seçildi ise bordro hazırlama ekranına eksik gün sayısı ve eksik gün nedenini otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • Bordro modülünde personel grubunda belge türü 29 seçili olan personelde 30 gün ücretsiz izinli şekilde bordro hazırladığında işveren SGK istisnasının hatalı gelmesi düzeltildi.
  • Belge türü alanlarına 56-geçici 20 işs. Hariç ve 57-geçici 20 işs.Har emekli türleri eklendi.
  • 2021 kurum geçici 2.Dönemden itibaren geçici vergi oranı %25 olarak güncellendi.
  • Ba-bs modülleri içinden firma değiştirip yazdır işlemi yapıldığında bir önceki firma verilerini gösterme sorunu düzeltildi.
  • Ba-bs yazdırma seçeneklerine kuruşları göster seçeneği eklendi.
  • Muhtasar beyannamede, ödeme türü alanında 301-302-303 manuel giriliyor ise tevkifata ilişkin damga vergisi tutarına yansımama sorunu düzeltildi
  • KDV-1 beyannamesi -> ekler -> KDV kanunu 13/f maddesi kapsamında yüklenici firmalara yapılan teslim ve hizmetlere ait liste sekmesinde bulunan fatura no alanı 16 karaktere yükseltildi.
  • Genel muhasebe -> mali tablolar -> enflasyon düzeltmesinde muhasebe fişi kesilmeme sorunu düzeltildi.
  • Genel muhasebe -> muavin -> ba-bs modülünden fiş işlemlerine geçildiğinde, fişi düzelt kaydet işlemindeki kayıt yapmama sorunu düzeltildi.
  • Firma bilgileri -> faaliyet bilgileri kısmında "listeyi güncelle" butonuna basıldığında tehlike sınıflarının silinmesi düzeltildi.
  • e-SMM makbuzu kesme işleminde, ön ek takibi ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Online banka entegrasyonu Vakıfbank’ta hareketlerin gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Online banka entegrasyonu Türkiye İş Bankası bilgilerini kaydetme sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel -> Akbank PDF aktarımında açıklama alanlarının eksik aktarılması sorunu düzeltildi.
  • KDV-1 beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV Matrah Artırımı 2020 değerini hesaplama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK beyannamesi hazırlamada personellerin tümü ücretsiz izine ayrıldı ise xml hazırlamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK 12.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 4.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının sağ click fatura indir ve göster özelliği ile faturaların gösterilmesi ve indirilmesi sağlandı. (zirvenet/zirvedata/firma adı/5000_30000_EArsiv)
  • BES Excel listesine Türkiye Hayat Emeklilik BES başvuru formu eklendi.
  • Bordro → Personel kartında bulunan Çalışma 30 günden az evet ise gün sayısı seçim alanı eklendi.
  • Raporlu Personel Kontrolü modülü web servise bağlanarak stabil hale getirildi.
  • Bordro personel → Bildirge ve Raporlar → 24.İbraname raporunda bulunan işten çıkış nedenleri alanı güncellendi.
  • Belge türü 29 olan personellerin işveren SGK hissesi hesaplamasının; belge türü 29'a tabi olan günlerin işveren SGK hissesi 21,5'ten, belge türü 01'e tabi olan günlerde işveren SGK hissesi 20,5'den hesaplanması sağlandı.
  • Bordro→5746 takip sayfasında bulunan teknokent bölgeleri güncellendi.
  • Ücret pusulası-2 raporunda 12 taneden fazla ek ödeme varsa ödeme adlarının rapora gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, Puantaj cetveli ve Ücret pusulası raporunda bulunan fazla mesai alanlarına net ve brüt alanları eklendi.
  • MUHSGK hazırlamada, personel 5746 kanuna tabi, prim günü ve ücret alanı sıfır ise beyanname hazırlayamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde; bordrosu hazır olmayan personel varsa uyarı gelmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi vergi üç aylık seçeneğinde, mayıs ayında vergilerin gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Personel bordrosunda sıhhi izin var ise MUHSGK→SGK Bildirimleri sekmesine Raporlu Olduğu Günlerde Çalışmadı (E) kolonuna veri atması sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar, işletme defterine kaydedildikten sonra otomatik arşivlenmesi sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar işletme entegrasyon ayarlarında firmalar arası kopyalama geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv, Express aktarım Mükelleften Aktarım, genel muhasebe entegrasyon ayarlarında bulunan tevkifata ait matrah hesap kodlarının tanımlanabileceği alanlar eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi, istihdam edilen hizmet erbabının ücreti tablosunda asgari ücret üzerinden gelir vergisi hesaplamada gün sayısına göre hesaplama yapması sağlandı.
  • KDV-1 beyannamesi → Yazdır → Yeni Görünüm raporunda 650 işlem türünün raporda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka serviste, hesapların ters gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin kısmında hesap kodları arasında yön tuşları geçişinde yaşanan kitlenme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • İşletme defteri KDV özeti raporuna tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • Ctrl + Shift + F9-F10-F11'de gelen araç kiralama ve gider ayrımı uyarılarının sırası değiştirildi.
  • Kira listesi yazdırma raporu yenilendi.
  • Banka Excel VKN Tahmin et butonu aktif hale getirildi.
  • Kur farkı modülünde, hesaba göre kur değerleri tablosunu kullan seçeneğindeki hesaplamalar düzeltildi.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Demirbaş, binek oto amortisman işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
  • Defter Beyan exesi güncellendi.
  • e-Defter exesi güncellendi.
  • 5.000/30.000 tTL e-Arşiv Fatura entegrasyonunda açıklama kısmında bulunan cari adını diğer fişlere atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk personel sayıları tablosunda düzeltme yapıldı.
  • KDV-2 Beyannamesi tevkifat tablosunda matrah rakamlarının gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Beyannamelerde xml oluştur butonunda gelen hata düzeltildi.
  • Programın hızlandırılması için geliştirmeler yapıldı.
  • 03294 Sosyal Yardım Alanların İstihdamı bordro kanun numarası eklendi.
  • 07316 (4447 Sayılı Kanun Geçici 30.madde) Faaliyetine Ara Verilen Sektörler bordro kanun numarası eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv faturalarının indirilmesi ve işletme defterine aktarım modülü geliştirildi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, arşivle seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, 10 günlük fiş kesme seçeneğine 31.gün son fişe dahil edilsin seçeneği eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura modülüne, önceden aktarılanları kontrol et butonu eklendi.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarmada bulunan fiş kesme biçimi seçenekleri düzenlendi.
  • İnternet V.D e-Arşiv fatura aktarma modülünde, matrah hesap kodu alanında bulunan KDV %0 alanına tanımlanan hesap kodunun satırlara eklememe sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda iptal edilen faturaların listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda indirim tutarının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım, Zirve Entegratörden aktarılan faturalarda tevkifat oranının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express Aktarım, Paraşütten aktarılan faturalarda indirim tutarının listeye gelmemesi sorunu düzeltildi.
  • Express aktarım modülünde tevkifat oranı alanına 4/10 seçeneği eklendi.
  • Express aktarım modülünde indirim hesabını, muhasebe fişine ters atması sorunu düzeltildi.
  • Banka Excel modülünde aktarım yapılan alanda ctrl+enter yapıldığında gelen uyarı düzeltildi.
  • İNG banka pdf seçeneği güncellendi.
  • KDV-4 Beyannamesinde bazı datalarda görülen Toplam Hasılat (Kümülatif) alanındaki rakamın yanlış gelmesi sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK ve MUHSGK2 beyannameleri, SGK bildirimleri sekmesinde Excele gönder butonu ile excel hazırlandığında, ücret kısmında bazı satırların kuruş hanelerinde görülen sorun düzeltildi.
  • KDV 2 beyannamesi tevkifat bölümünde yer alan matrahlardaki kuruş farkı sorunu düzeltildi.
  • Yeni e-paket sayfasında beyanname indirmede gelen "Unable to create directory" hatası düzeltildi
  • İşletme Defterine, "Kayıt tarihi" ve "Kullanıcı" alanları eklendi
  • İhbar tazminatı hesaplama alanında 4.vergi dilimine göre hesaplama yapmama sorunu düzeltildi.
  • Avivasa, Bes Başvuru Excelinde içerik kısmında oluşan, sütunlardaki kayma sorunu düzeltildi.
  • Bordro-Personel → Bordro Yazdır →Ücret Pusulası-2 çizgili seçeneğindeki rapora Meslek Adı ve Meslek Kodu alanları eklendi.
  • Bordro-Personel → Personel kartı → Muhasebe (Hesap Kodu) Bilgileri sekmesine İcra Kesintisi alanı eklendi.
  • Ücretsiz izin bildirimi (covid-19) tablosuna bazı personellerin listeye çift gelmesi ve işten çıkış yapan personellerin ilgili listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • e-SMM evraklarının, GİB evrak numarası üzerinden entegre edilmesi sağlandı.
  • Ofis Otomasyonu "Dosya Yapıştır (e-Mail)" işleminde gelen access hatası düzeltildi.
  • Hesap Planı → Hesap kodu bilgi girişi → KDV işlem türü kısmına 624 ve 625 tür kodları eklendi.
  • Genel Muhasebe → Mizan → Mutabakat Mektubu raporu alındığında raporun döngüye girmesi sorunu düzeltildi.
  • Fiş girişinde, "Ctrl+Shift+N" seçeneği ile vergi numarasından cari sorgulatıp kaydetme işlemini arka arkaya yapıldığında görülen kitlenme sorunu düzeltildi.
  • Şablon Mizan yazdırma düzeltildi.
  • Hesap kodu bilgi girişi kısmında bulunan KDV işlem türü tevkifat oranları güncellendi.
  • Yevmiye defteri yazdırmada, fişte girildiği gibi filtresi seçilip excel'aktar yapıldığında borç-alacak sütunlarının kayma sorunu düzeltildi.
  • Ba-Bs Formu fast report'a çevrilerek yenilendi.
  • Firma bilgilerine, 5000/30000 listede görünsün seçeneği eklendi.
  • Ekranların DPI ayarlarına göre, programda bulunan pencerelerin geliştirmesi yapıldı.
  • İşten çıkış nedeni seçenekleri güncellendi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 Beyannamelerinde 4691 ve arge bildirim tablolarında otomatik hesaplama geliştirmeleri yapıldı.
  • 5000/30000 TL e-Arşiv fatura aktarım modülünde geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda içerik kısmında gelmeyen bazı alanlarda düzeltmeler yapıldı ve ilgili rapor geliştirildi.
  • Kdv2 Beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna 224, 225 ve 226 işlem türleri eklendi.
  • İşten çıkış nedeni seçenekleri güncellendi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde 4691 ve Arge bildirim tablolarında otomatik hesaplama geliştirmeleri yapıldı.
  • 5.000/30.000tl e-Arşiv fatura aktarım modülünde geliştirmeler yapıldı.
  • Bordro, puantaj cetveli ve ücret pusulası raporunda içerik kısmında gelmeyen bazı alanlarda düzeltmeler yapıldı ve ilgili rapor geliştirildi.
  • KDV-2 beyannamesi kısmi tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirim tablosuna 224, 225 ve 226 işlem türleri eklendi.
  • Yıllık Kurumlar vergisi beyannamesi 23.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • KDV 1 beyannamesi 32.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • KDV 2 beyannamesi 10.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • MUHSGK beyannamesi 11.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • MUHSGK 2 beyannamesi 3.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • GEKAP beyannamesi 3.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Gelir Geçici beyannamesi 19.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Kurum Geçici beyannamesi 29.versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının indirilmesi ve genel muhasebe fiş işlemlerine entegresi için otomatik aktarım modülü geliştirildi. (Genel Muhasebe → Express Aktarım → e-Arşiv 5000/30000 Aktar)
  • Geçici vergi oranı (Kurumlar) 2021 yılı için %20 olarak güncellendi.
  • Kurum geçici beyannamesi ''KVK'nın 32/A Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçiciye) Tabi Matrah'' satırına bir değer girilmiş ise ekler sekmesinde yer alan ''İndirimli Kurumlar Vergisi'' sekmesinin de doldurulması ile ilgili uyarı eklendi.
  • KDV-1 beyannamesi yazdırmada, veri dairesi bilgisinin dolu ise faaliyet bilgilerindeki KDV1 ve KDV2 Beyannamesi için Vergi Dairesi Kodu alanından getirilmesi sağlandı.
  • Yeni e paket sayfasında yazdır ve e posta gönder butonundaki çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Vedop işlemleri (Ctrl+Shift+V) modülü, İnternet vergi dairesi sayfasına otomatik giriş işlemi sağlandı.
  • İnteraktif Vergi Dairesi e-Arşiv aktarımında kapatılacak hesap kodunu otomatik getirme işleminde ilgili carinin hem 120 hem 320 hesabı var ise 320 li hesabı otomatik olarak getirme geliştirmesi yapıldı.
  • Genel muhasebe araç kira gideri ayırma işleminde KDV dahil olarak girilen matrahlardaki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Genel muhasebe KKEG ayırma işleminde KDV dahil olarak girilen matrahlardaki hesaplama hatası düzeltildi.
  • Fiş işlemleri detayı açıkken, hesap makinesi açıldığında fiş içeriğinin gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 19.Fiş arama modülünde evrak numarası alanına GIB/25 yazıldığında otomatik evrak numarası (GIB2021000000025) tamamlama seçeneği eklendi
  • Hesap kodu bilgi girişi ekranına tevkifat oranları ve güncel kodlar eklendi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda bazı datalarda yaşanan günlük olarak fiş bölme seçeneğinde gelen hata düzeltildi.
  • Bordro yazdırma seçeneklerine; Bordro, Puantaj Cetveli ve Ücret pusulası raporlarını tek sayfada alınabilecek yeni rapor seçeneği eklendi.
  • 2021 yılı resmî tatil günleri bordroya entegre edildi.
  • Yıllık izin cetveli modülüne 1 yılı doldurmayan personele izin yansıtması sorunu düzeltildi.
  • Maaş Excel’de bulunan Vakıfbank ve Garanti bankası raporlarında, toplam ödenecek tutar alanının '0.00' gelmesi sorunu düzeltildi.
  • SGK meslek kodları güncellendi.
  • Kur farkı işlemleri modülü yenilendi, Hesaba göre kur değerleme ve Merkez bankası döviz kuru değerleri tablosu eklendi.
  • Hesap kapatma fiş bilgileri modülüne evrak numarası ve belge türü alanı eklendi
  • Serbest Meslek Makbuzu Aracılık Sözleşmesi sayı No alanı 30 karaktere çıkartıldı.
  • Ofis otomasyonunda tahakkuk/tahsilat ödeme ve iş planları sekmelerindeki kilitlenme sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesi indirmede şubeli olan firmalarda beyanname indirme çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Müşavir stok → Sonraki yıla devir yap işlemi için filtre alanına tüm stokları devret seçeneği eklendi.
  • Genel Muhasebe → Hesap planında bulunan ana hesaplardan muavin geçişi yapıldığında ana hesap muavini alma işlemi geliştirildi.
  • Kira modülü entegrasyonunda bazı datalarda karşılaşılan "Firma SMD türü tespit edilemedi" hatası düzeltildi.
  • Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi için olan, Yevmiye ve Kebir defterleri CSV raporları yenilendi.
  • 36.Sayıştay Birleşik Veri Aktarım Sistemi için olan, Bilanço, Gelir tablosu ve Mizan CSV formatı eklendi.
  • Bilanço, Gelir tablosu ve Mizan raporlarını, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • Puantaj cetveli raporu, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • Bordro, Puantaj Cetveli ve Ücret pusulası raporunu, Irgat'a Gönder seçeneği eklendi.
  • 40.İşletme defterinde gider ayırma işlemleri, işletme defteri modülünde bulunan firma değiştir işlemi yapılıp ilgili firmaya geçtiğinde gider ayırmama sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat oranı seçeneklerine 2/10 ve 4/10 seçenekleri eklendi.
  • Defter beyan modülünün, firma bilgilerinde VKN alanına 11 hane yazıldığında arka planda açılma sorunu düzeltildi.
  • e-Arşiv fatura aktarım modülü, fiş kesme biçimi on günlük seçildiğinde 31.gün son fişe ekle seçeneği eklendi.
  • Express Aktarım Fatura modülüne 2/10 ve 4/10 tevkifat seçenekleri eklendi
  • Express aktarımda e-Fatura ve e-Arşiv Faturaların ayrı ayrı indirilebilmesi için seçenek eklendi.
  • Express aktarımda bazı kullanıcılarda yaşanan gelen ve gönderilen faturaları indirememe sorunu düzeltildi.
  • 202015, 202016, 561022 ve 561023 faaliyet kodları eklendi. 452008 faaliyet kodu açıklaması güncellendi.
  • Banka servis modülüne sağ click 'Kayıtları Kontrol et' seçeneği eklendi.
  • Banka entegrasyonunda gelen uyarı mesajları düzenlendi.
  • Banka Excel modülü, fiş kesme biçimi on günlük seçildiğinde 31.günü son fişe ekle seçeneği eklendi.
  • Yapı kredi banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Finansbank banka PDF seçeneği güncellendi.
  • Denizbank banka PDF seçeneği güncellendi.
  • TEB banka html seçeneği güncellendi.
  • Enpara banka PDF seçeneği güncellendi.
  • 4691 sayılı teknoloji geliştirme bölgeleri kanunu ve 5746 sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında kanunda yapılan değişikliklere istinaden MUHSGK Beyannamesinde düzenlemeler yapılmıştır.
  • Bazı kullanıcılarda yeni e-paket sayfasında MUHSGK Bbeyannamesi indirmede gelen access hatası düzeltildi. Yıllık gelir vergisi beyannamesi 19. versiyon düzenlemeleri yapıldı.
  • Bordro modülünde teknoloji geliştirme bölgelerinde istihdam edilen personellerin maaş hesabına ilişkin düzenlemeler yapıldı.
  • Ayın 15 inden bir sonraki ayın 14 arası bordro hazırlama seçeneğinde yıl geçişlerinde ek kesintileri puantaj 1 de toplamama sorunu düzeltildi.
  • Bordro izin cetveli modülünde işten ayrılanlar seçeneği işaretlendiğinde raporun boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Kilitli olan bordrolar silmek istenildiğinde gelen uyarılar düzenlendi.
  • MUHSGKbeyannamesi › SGK bildirimleri sekmesine personelleri topluca silmek için "SGK bildirimlerini sil" butonu eklendi.
  • KDV-1 beyannamesi kod tablosunda 84t,86t ve 88t de girilen verilerde, 10'dan fazla hesap kodu giriş kısmındaki girilen hesapları dikkate alması sağlandı.
  • Kurum geçici beyannamesi › vergi bildirimi sekmesi › geçici dönemi içerisinde faaliyet kodu itibariyle brüt kazanç dağılımı alanındaki kod tablosunda detay olmayan hesapların bakiyesini getirmesi sağlandı.
  • Gekap beyannamesi yazdırma raporunda dönem tipi alanı aylık yazma sorunu düzeltildi, firma bilgilerinde seçili olan seçeneğe göre dönem tipinin rapora getirilmesi sağlandı.
  • Gekap beyannamesi › istisna ve mahsup › gekap tahsil edilmeyecek ürünler sekmesinde gekap yönetmeliği madde 5/12 kapsamında olan 6 adet dayanak maddelerinin birim tutar ve toplam tutar alanlarının sıfır gelmesi sağlandı.
  • Beyanname kontrol seçeneklerine, 6 aylık gekap beyannamesi kontrol seçeneği eklendi.
  • Banka excel aktarımı yapıldıktan sonra, aktarılan alanda mouse ile sağ tıklamada borç / alacak yer değiştir seçeneği eklendi.
  • İnternet hizmetleri başvuru formu tüzel ek-3 formu düzeltildi.
  • Fiş işlemlerine hızlı geçiş (ctrl+f) yapıldığında bazı datalarda oluşan fiş bölmeme sorunu düzeltildi.
  • Otomatik/dönem sonu işlemleri› otomatik poliçe mahsup fişi alanında muavin (yevmiye) açıklaması alanına 'ö' harfi yazamama sorunu düzeltildi.
  • Otomatik dönem sonu işlemleri › hesap kapatma fişleri modülüne belge türü filtresi eklendi.
  • Özel hesap dönemi olan firmalarda kdv tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
  • Şifre işlemleri penceresi, lisans bilgileri olarak değiştirildi. Modüllerinizi, aboneliklerinizi ve ygd listenizi ilgili pencereden takip edebilmeniz sağlandı.
  • Müşavir stok modülünde, yoğun datalarda yaşanan yavaşlık sorunları giderildi.
  • 1.TÜRMOB kart ekstresi için Ayarlar › SM, SMMM, YMM bilgileri alanında TÜRMOB Kart bilgileri / şifresi butonu eklendi.
  • 2.TÜRMOB kart ekstresi dökümünü görmek için serbest meslek makbuzu modülüne TÜRMOB ekstre butonu eklendi.
  • 3.Irgat programına veri gönderimi için ayarlar › SM, SMMM, YMM bilgileri alanında Irgat bilgileri / şifresi butonu eklendi.
  • 4.Irgat programına veri (standart bordro, ücret pusulası, ücret pusulası-2 ve gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bordro yazdır kısmına Irgat'a gönder butonu eklendi.
  • 5.Irgat programına veri (gelir tablosu ve bilanço) gönderme seçenekleri için bilanço ve gelir tablosu ekranlarına Irgat'a gönder butonu eklendi.
  • 6.İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv Fatura indirme sorunu düzeltildi.
  • 7.İşletme defteri, e-Arşiv aktarım ekranında bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonu aktif hale getirildi.
  • 8.İnternet Vergi Dairesi e-Arşiv Fatura indirme modülüne fiş türü alanı eklendi.
  • 9.Express Aktarım'da bazı kullanıcılarda gelen yoğunluk uyarısı ile ilgili geliştirme yapılarak sorun giderildi.
  • 10.Express Aktarım (Zirve) tevkifat tutarlarının indirilen listede gelmesi sağlandı.
  • 11.Express Aktarım'da, red edildi durumunda olan faturaları indirilmemesi sağlandı.
  • 12.Defter beyan, amortisman gider türü: meslek mensubunun kendi mülkü olan işyeri amortisman gideri ( gvk 68/1) seçeneği eklendi.
  • 13.Defter beyan, e-bilet belge türü seçeneği eklendi.
  • 14.Defter beyan, mal satış iadesi gider kayıt türü seçeneği eklendi.
  • 15.Muhsgk beyanname indirmelerinde, hizmet listesi indirememe sorunu düzeltildi.
  • 16.Ba-bs formları hazırlama ekranında bazı firmalarda oluşan donma sorunu giderildi.
  • 17.Muhsgk beyannamesi tür kodları alanına, 148 "esnaf muaflığından yararlananlara internet ve benzeri ortamlar üzerinden yapılan satışlar karşılığı yapılan ödemeler (gvk md. 9/10)" kodu eklendi
  • 18.Muhsgk › SGK bildirimleri sekmesinde bazı firmalarda görülen boş satır oluşma sorunu düzeltildi.
  • 19.Kurum geçici beyannamesi › ekler › kanunen kabul edilmeyen giderler tablosundaki, g.V.K 40. Mad. Gereği binek otomobil gider, amortisman ve kiraların gider yazılmasına ilişkin sınırlama kapsamında oluşan kkeg yazısı güncellendi.
  • 20.Puantaj bilgilerini dosyadan doldur tablosuna eksik gün nedeni alanı eklendi.
  • 21.Raporlu personel kontrolünde, kontrolde gelen personelin diğer firmalarda da gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 22.Kıdem tazminatı hesaplanırken ek ödeme tutarları yazıldığında, hesaplanan kıdem tazminatı alanına girilen ek ödemeleri dahil etmeme sorunu giderildi.
  • 23.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış modülleri cxgrid'e çevrilerek seçilen kolonlarda filtreleme ve sıralama özellikleri eklendi.
  • 24.Kıdem tazminatı hesaplama alanına ücretsiz izinleri toplam çalıştığı süre kısmından düşmesi için buton eklendi.
  • 25.6486 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
  • 26.6645 sayılı teşvikteki hesaplama hatası düzeltildi.
  • 27.Standart bordro raporunda, prim günü 0 olan personellerde ek ödemelerin sair ödeme kısmında gözükmesi sağlandı.
  • 28.Bordro-personel › bordro yazdır› ücret pusulası-2 › çizgisiz seçilen raporda; işveren SGK hissesi, içs. Sigorta kesintisi (işv.), görevi ve sıra no alanları eklendi.
  • 29.Özel hesap dönemi olan firmalarda bordro tahakkuk fişini dönemine uygun yıla atması sağlandı.
  • 30.Özel hesap dönemi olan firmalarda evrak tarihinde yıl kısmında yaşanan sorun düzeltildi.
  • 31.Yeniden değerleme oranları güncellendi.
  • 32.Banka servis aktarımında bulunan banka hesap kodu alanının f1 ile hesap planına geçişi sağlandı.
  • 33.Muavin alırken bakiyeli hesapları göster seçeneği işaretli olmadan muavin alındığında, yoğun datalarda oluşan donma sorunu giderildi.
  • 34.İndirilecek KDV listesi GİB formatına uygun hale getirildi.
  • Zirve Yazılım müşavir masaüstü programları v7 11.01.2021-01.4 güncelleme içeriği
  • 1.07252 (4447sayılı kanun geçici 26. madde) süre uzatılması için 07252 için Ay ve Gün penceresine yeni aylar eklendi.
  • 2.17256 (4447 sayılı kanun geçici 27.Md.) kanun numarası eklendi.
  • 3.27256 (4447 sayılı kanun geçici 28.Md.) kanun numarası eklendi.
  • 4.İşletme defteri, binek otomobil gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı.
  • 5.İşletme defteri, araç kira gider kısıtlaması geliştirmesi yapıldı.
  • 6.Yevmiye ve Kebir defterlerini .CSV formatında alma seçeneği eklendi.
  • 7.İnternet V.D.'ne giriş yapılan işlemler sonrasında programdan başka bir alandan internet V.D. İşlemi yapılırsa güvenli çıkış yapılamadı sorunu düzeltildi.
  • 8.Banka Excel Aktarım modülünde fiş oluşturma şekli her evrak için ayrı fiş özelliği eklendi.
  • 9.Muavinde çoklu fiş seçerek hesap kodu değiştirmek istenildiğinde, ekranda oluşan kayma sorunu düzeltildi.
  • 10.Ofis Otomasyonu → Tahakkuk / Tahsilat / Ödeme sekmesindeki yazdırma dizayn yenilendi.
  • 11.İnternet V.D. e-Arşiv Fatura Aktar modülünde bulunan önceden aktarılan kayıtları kontrol et butonunda bazı firmalarda gelen hata düzeltildi.
  • 12.Bordro Personel → İzin, Ödeme, Avans tablosunda; 3-Ücretsiz izin seçildiğinde, eksik gün nedeni 26 seçince gelen hata düzeltildi.
  • 13.Express Aktarımda fatura satırına masraf merkezi alanı eklendi.
  • 14.Maaş excel → İş Bankası excel raporunda bulunan toplam tutar alanının "0,00" gelme sorunu düzeltildi.
  • 15.Firma Bilgileri → Defter tasdik bilgileri → defter teslim tutanağı butonuna tıklayınca yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • 16.Express aktarımda bulunan muhasebe fişi kesme seçenekleri hafızada tutularak bir sonraki girişinizde de aynı değerlerin otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • 17.Defter beyan sistemine, gider pusulası göndermede gelen hata düzeltildi.
  • 18.Defter beyan sistemine, e-Arşiv Fatura göndermede gelen hata düzeltildi.
  • 19.Express aktarımda, 1/8/18 Kdv oranlarına göre verilerin ayrı ayrı getirilmesi sağlandı.
  • 20.İşe giriş ve çıkış kontrollerinde, bilgisayara kaydet seçeneği işaretliyken olan kontrol hatası düzeltildi.
  • 21.Kdv Beyannamesi → Kod tablosunda No84t, No86t, No88t alanlarına detay olmayan hesap kodlarını tanımlama ve Tablo-10 İhraç Kaydıyla Teslimler tablosuna rakamların otomatik olarak getirilmesi sağlandı.
  • 22.Anadolu Hayat BES başvuru ve tahsilat excel formatları yenilendi.
  • 23.MuhSgk beyannamesindeki SGK bildirimleri tablosunda oranlama ile ilgili gelen hatalar düzeltildi.
  • 24.Fiş yazdırma seçeneklerine, yeni şablon eklendi. Fiş Şekli; Detaylı (Sıralı)
  • 25.e-Devlet'e giriş sorunu düzeltildi.
  • 26.Geçici Vergi Beyannamesi damga vergisi güncellendi.
  • 27.Binek oto demirbaş değerleri 2021 yılına göre güncellendi.
  • 28.Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Sigorta Sicil No alanına Ctrl + V ile yapıştırma özelliği eklendi.
  • 29.İnternet vergi dairesi e-Arşiv Fatura aktarım modülünde, bazı faturaların mükerrer gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 30.Fiş İşlemleri → Otomatik Evrak Numaralandırma işleminde, belge türü 9 seçilmiş ise evrak numarası atma sorunu düzeltildi.
  • 31.İzin cetveli modülünde yıllık izin hesaplamadaki sorunlar giderildi.
  • 32.Bordro-Personel→ Sicil Bilgileri → Adı alanı 50 karaktere yükseltildi.
  • 1.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış ekranlarında sgk şifrelerinin otomatik olarak gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 2.Muavin, hesap adı ve hesap kodu arama kısmı geliştirildi.
  • 3.Raporlu personel kontrolünde bazı kullanıcılarda yaşanan kontrol etmeme sorunu düzeltildi.
  • 4.Muhsgk beyannamesi → ekler → ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tablosunda, terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler (5746) tablosu cxgrid'e -çevrilerek yenilendi.
  • 5.Yardım butonu aktif hale getirildi.
  • 6.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.
  • 7.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.
  • 8.E-smm'deki muhasebe fişi kesme uyarıları yenilendi. "gib''e iletilmemiş evraklar muhasebeleştirilemez. Belgenin başarılı (döküman imzalandı) durumundan sonra muhasebe fişi kes diyerek muhasebe fişinizi oluşturabilirsiniz."
  • 9.Bordro-personel → izin cetveli → raporlar → izin ve fazla mesai cetveli raporunda, izin kaydında listelenen tüm ayların rapora getirilmesi sağlandı.
  • 10.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosuna 52, 53, 54 ve 55 belge türleri eklendi.
  • 11.Bordro - personel modülünde bazı firmalarda gelen "per_bil_query: field 'sayilikanun7161kapsamında' not found" hatası giderildi.
  • 12.Fiş açıklama satırında altgr tuşu ile "₺€£$" işaretlerinin yazılabilmesi sağlandı.
  • 13.Banka excel → akbank txt formatı aktarım seçeneğinde yaşanan aktarılamama sorunu düzeltildi.
  • 14.İşletme defterinde tek satır olarak girilen bazı kayıtların defter beyan modülünde çift satır gelme sorunu düzeltildi.
  • 15.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.
  • 16.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri tahakkuk fişi ve hizmet listesi indirme ve ofis otomasyonunda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 17.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda beyannameleri tekrar hazırladıktan sonra, bazı personellerde yaşanan g.V. Kesintisi alanın eksi gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Demirbaş modülü → demirbaş satış fişi kestikten sonra demirbaş listesindeki yenileme sorunu düzeltildi.
  • 19.2020 yılı üçüncü dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı ve tefe oranları eklendi.
  • 20.Express aktarımda dövizli faturaların, döviz tutarları kur değeri ile muhasebe fişine entegre edilmesi sağlandı.
  • 21.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda s.Sicil numarası ve t.C. Kimlik no alanlarına harf girişi engellendi, sadece sayı girişi yapılması sağlandı.
  • 22.Bordro - personel → bildirgeler/raporlar → 20. Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda farklı şubenin sgk numarası gelme sorunu düzeltildi.
  • 23.Serbest meslek makbuzu entegrasyonunda stopaj oranının işletme defteri gider sekmesinde ilgili evrak satırındaki stopaj alanına otomatik getirilmesi sağlandı.
  • 24.Muavinde "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" butonundan işlem yapıldığında farklı bir hesabın hareketlerinin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 25.Muavin ekranında fişleri toplu olarak seçip "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" işlemi yapıldığında ekranda oluşan donma ve bazı kolonlardaki beyaz görünme sorunu düzeltildi.
  • 26.Muhsgk ve muhsgk-2 beyanname sil işlemi yapıldığında sgk bildirimleri ek tablosunun silinmeme sorunu düzeltildi.
  • 27.Firma bilgileri → sayfa numaralandırma işlemindeki yazıcıdan çıktı alamama sorunu düzeltildi.
  • 28.Bordro → izin, ödeme, avans → personel izin cetveli kısmında ücretsiz izin girildiğinde eksik gün nedeni 26 seçilememe sorunu düzeltildi.
  • 29.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.
  • 30.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.
  • 31.Sgk işe giriş ve işten çıkış sayfalarına erişim sorunu düzeltildi.
  • 1.Demirbaş maliyet bedeli artırımı raporu aktif hale getirildi.
  • 2.Bordro tahakkuk fişinde, personel ücreti 0 ise boş fiş kaydetme ve diğer şubelere geçememe sorunu düzeltildi.
  • 3.E-smm firmasında yapılan tahakkukta mükellef giderine belge türü alanına 13- e-serbest meslek makbuzu, müşavirin gelir kaydına 10 - e-serbest meslek makbuzu olarak otomatik getirmesi sağlandı.
  • 4.Firmalar arası demirbaş kopyalama modülünde, kopyala ve değişiklikleri güncelle geliştirmesi yapıldı.
  • 5.Banka maaş excel listesine ziraat bankası eklendi.
  • 6.Kdv beyannamesinin "istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler" kulakçığının "tam istisna kapsamına giren işlemler" tablosuna 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" satırı eklendi.
  • 7.Nafaka ve icra takibi modüllerinde dosya açılış tarihine bugünden farklı bir tarih girildiğin de bilgisayar tarihine çevirme sorunu giderildi.
  • 8.Gelir kayıt alt türü; "yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedeli" seçeneği eklendi.
  • 9.Gider kayıt alt türü; "motorlu taşıtlar vergisi (gvk/40/5)" seçeneği eklendi.
  • 10.Muhsgk beyannamesi hazırlarken, bordrosu hazır olmayan personel var ise uyarı vermesi eklendi.
  • 11.Demirbaş kopyalama da kopyalanan demirbaşta; sabit kıymet kodu, sabit kıymet adı, birikmiş amortismanın tutarı ve yılı, satılan firma, satılan firma vergi/tc no alanları demirbaş kopyalama özelliğine eklendi.
  • 12.Firmalar arası demirbaş kopyalamada "kopyala (f2)" ve "vazgeç (esc)" klavye kısa yolları eklendi.
  • 13.Müşavir stok hareketlerinde evrak tarihi aynı olan kayıtlarda, enflasyon kaydının evrak kaydından sonra getirilmesi sağlandı.
  • 14.Kurum geçici, kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenen kod tablosunun firmalar arası kopyalama özelliği eklendi.
  • 15.Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda, rapora gelen tarihin belge tarihi alanından alınması sağlandı.
  • 16.E-defter lisansı olan programlarda yeni açılan kullanıcılarda, kullanıcı adı soyadı kısmı zorunlu doldurulacak alan haline getirildi.
  • 17.Bordro hazırlama ekranı personel satırındaki puantaj cetvelinde tüm günleri x: sayılmayan gün olarak giriş yapıldığında prim gününde 1 gün gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Kdv-1 beyannamesi → ekler →107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler tablosunda vergi/tc no alanında yazılanı silmek için klavyenin "backspace" tuşu ile silmesi sağlandı.
  • 19.Bordro-personel → personel izin cetvelinde izin baş. Tar.(f1)" klavyeden f1 yapılıp izin gün sayısını girip enter'a basınca; izin bitiş tarihine 30.12.1899 atma sorunu düzeltildi.
  • 20.Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde sgk bildirimleri sekmesinde ilk soyadı alanı kaldırıldı.
  • 21.Bordo paketine muhsgk2 beyannamesi eklendi.
  • 22.Genel muhasebe → fiş işlemleri → fiş arama bilgileri ekranına evrak numarası mükerrer olan fişleri listeleme özelliği eklendi.
  • 23.İşletme defteri tam istisna kodu alanına 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" seçeneği eklendi.
  • 24.Express aktarımda ctrl+enter özelliği eklenerek boş olan satıra üstteki kaydın kopyalanması sağlandı.
  • 25.İşletme defteri, belge türü: 20-e-müstahsil makbuzu seçeneğinde; alış türü: normal alım, gider kayıt türü: indirilecek giderler, gider kayıt alt türü: çalışan tedavi ve ilaç gideri (gvk 40/2), diğer (gvk 40/1), diğer sarf malzeme giderleri ( gvk 40/1), ofis giderleri(çay, kahve, şeker, temizlik vb.) (gvk 40/1), hal komisyoncusu alımı seçenekleri eklendi.
  • 26.Defter beyan uygulamasına kısmi istisna kodları eklendi.
  • 27.İşletme defteri, belge türü: z raporu seçildiğinde, tam istisna kodu alanı eklendi.
  • 28.Bordro personel meslek kodları güncellendi.
  • 29.Binek otomobil amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalara dair demirbaş modülünde amortisman ve alış kaydında düzenleme yapıldı.
  • 30.Kdv-2 beyannamesi kod tablosuna 10'dan fazla hesap kodu tanımlama alanı eklendi.
  • 31.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosunda bulunan personelleri düzenle modülüne ctrl+enter tuşları ile üstteki veriyi bulunduğu kolona kopyalama özelliği eklendi.
  • 32.Fiş girişinde; açıklama, stok kodu, şube, masraf merkezi alanlarına ctrl + f5 tuşları ile alt satırlara kopyalama özelliği eklendi.
  • 31.Kıdem tazminatı modülüne, ek ödemeler ile ilgili alanlar eklendi ve ilgili modül geliştirildi.
  • 32.Yeni e-paket sayfası beyanname kontrol bölümünde, renklendirme ve evet hayır seçeneklerinde geliştirme yapıldı.
  • 33.Fiş bölme seçeneği geliştirilerek fiş içerisindeki, farklı evrak tarihlerine göre fiş tarihi oluşacak şekilde; fiş tarihini evrak tarihinden al seçeneği eklendi.
  • 34.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosu geliştirilerek tüm alanlarda filtreleme yapma özelliği eklendi.
  • 35.Bordro → bildirgeler/raporlar → 35.Firma personel listesi (belirtilen ay) ve 36.Firma personel listesi (genel) raporlarındaki, filtre seçeneklerine 07252 kanun numarası eklendi.
  • 36.Hesap planı cash sistemi değiştirildi. Bazı firmalarda yaşanan hesap bakiyesi gelmeme sorunu düzeltildi.

  Müşavir bölüm

  • İşletme ve Serbest Meslek defterinde evrak numarası tamamlama seçeneği eklendi. (ZRV/17 enter tuşuna bastığınızda otomatik evrak numarasını tamamlayacak ZRV2020000000017)
  • Demirbaş satış muhasebe fişi kesme işleminde, aratma ile seçilen demirbaştaki kaydın konumlandığı demirbaş kısmında düzeltme yapıldı.
  • Smm Modülünde e-smm kullanıcıları için Gib evrak numarası alanı eklendi ve entegresi gib evrak no üzerinden sağlandı.
  • Express aktarımda, kapatılacak hesap kodunu boş satırlara ekleme seçeneği düzeltildi.
  • Banka maaş excel'de ücreti 0 olan personellerden dolayı gelen hata düzeltildi.
  • Ücretsiz İzin bildirimi XML (Covid-19) formunda, bazı datalarda firma unvan ve adres bilgilerinin xml içeriğine eksik gelme sorunu düzeltildi.
  • işten çıkış nedeni, 35-6495SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş ve 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma maddelerinin eklenmesi sağlandı.
  • MUHSGK ve MUHSGK-2 beyannamelerinde ekler kısmında bulunan G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim tablosunda teknopark bölge adlarına; 158-Zonguldak Teknopark-Zonguldak, 159-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokent-İstanbul, 160-Niğde Teknopark-Niğde, 161-Balıkesir Teknokent-Balıkesir, 162-Kapadokya TGB-Nevşehir, 163-Sıtkı Koçman Üniversitesi TGB -Muğla, 164-Kastomonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçenekleri eklendi.
  • Express aktarımda, seçilen ay harici kayıt getirme sorunu ve bazı ayların gönderilen kısmında veri gelmeme sorunu düzeltildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • GEKAP Beyannamesi için 6 aylık dönem tipi seçeneği eklendi.
  • Gelir Geçici Beyannamesi beyannamesi 18.sürüm güncellemesi yapıldı.
  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.