Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Genel Muhasebe Paketi SQL

Zirve Genel Muhasebe Paketi SQL

Son Versiyon: 02.07.2021 tarihli ve 02072021-03.4 numaralı versiyondur.

  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında "Ödenecek Tutar(TL)" alanına KDV dahil tutar getirmesi durumu düzeltildi.
  • Hatalı durumda olan faturalara ETTN eşitleme işlemi yapıldığında hatalı durumu getirmemesi sorunu düzeltildi.
  • e-Belge dizaynlarının portala otomatik yüklenmesi ve portal üzerinden programa otomatik çekilmesi sağlandı.
  • Tüzel kişilere kesilen e-irsaliyelerde alıcı unvanının çıkmaması durumu düzeltildi.
  • İhracat faturasında navlun tutarı hariç olarak hesaplanacak şekilde düzenlendi. (GTB'nin istediği formata uygun)
  • Bazı kullanıcılarda e-arşiv maillerinin boş gitmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen depo transfer fişinde, alıcı olan deponun adresinin çıkmaması durumu düzeltildi.
  • Bazı kullanıcılarda e-dönüşüm paketi otomatik indirilirken eski versiyon inmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında KDV TL tutarının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen e-irsaliyedeki "Teslimat Adresi" bilgilerinin irsaliye görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Belgelerin Zirve Drive portalına yüklemesi esnasında oluşan hatalar düzeltildi.
  • Onay bekleyenler sekmesinde bulunan ve cevap gelmiş bazı e-irsaliyelerde durum kontrolünde gelen hata düzeltildi.
  • e-Fatura gönderiminde gelen para birimi hatası düzeltildi.
  • Gelen ve gönderilen bedelsiz e-faturaların durum kontrolünde gelen "Giriş dizesi doğru biçimde değildi" hatası düzeltildi.
  • Gelen faturayı cevaplayıp ardından durum kontrolü yapıldığında gelen "Tutarlılık ihlali" hatası düzeltildi.
  • e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye keserken doldurulan "ÇB.Kat, Ç.Miktarı ve Ç.Birimi" alanları xml içerisine eklendi.
  • Şahıs firmalarında e-Faturada satıcı unvanının görüntüde iki defa çıkması durumu düzeltildi.
  • Gelen faturalara verilen cevaplara zirve tarafında ekstra kontroller eklendi.
  • Gelen faturaları zirveye aktarma ekranına "Satış İade Faturası" seçeneği eklendi.
  • Şahıs firmasına e-Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde alıcı TCKN bilgisinin makbuz görüntüsünde çıkmaması durumu düzeltildi.
  • e-Müstahsil makbuzunda makbuz görüntüsüne açıklama alanının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Modüllerde kontör bilgisi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • KDV-1 beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK 12.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 4.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının sağ click fatura indir ve göster özelliği ile faturaların gösterilmesi ve indirilmesi sağlandı. (zirvenet/zirvedata/firma adı/5000_30000_EArsiv)
  • BES Excel listesine Türkiye Hayat Emeklilik BES başvuru formu eklendi.
  • Bordro → Personel kartında bulunan Çalışma 30 günden az evet ise gün sayısı seçim alanı eklendi.
  • Raporlu Personel Kontrolü modülü web servise bağlanarak stabil hale getirildi.
  • Bordro personel → Bildirge ve Raporlar → 24.İbraname raporunda bulunan işten çıkış nedenleri alanı güncellendi.
  • Belge türü 29 olan personellerin işveren SGK hissesi hesaplamasının; belge türü 29'a tabi olan günlerin işveren SGK hissesi 21,5'ten, belge türü 01'e tabi olan günlerde işveren SGK hissesi 20,5'den hesaplanması sağlandı.
  • Bordro→5746 takip sayfasında bulunan teknokent bölgeleri güncellendi.
  • Ücret pusulası-2 raporunda 12 taneden fazla ek ödeme varsa ödeme adlarının rapora gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, Puantaj cetveli ve Ücret pusulası raporunda bulunan fazla mesai alanlarına net ve brüt alanları eklendi.
  • MUHSGK hazırlamada, personel 5746 kanuna tabi, prim günü ve ücret alanı sıfır ise beyanname hazırlayamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde; bordrosu hazır olmayan personel varsa uyarı gelmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi vergi üç aylık seçeneğinde, mayıs ayında vergilerin gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Personel bordrosunda sıhhi izin var ise MUHSGK→SGK Bildirimleri sekmesine Raporlu Olduğu Günlerde Çalışmadı (E) kolonuna veri atması sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar, işletme defterine kaydedildikten sonra otomatik arşivlenmesi sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar işletme entegrasyon ayarlarında firmalar arası kopyalama geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv, Express aktarım Mükelleften Aktarım, genel muhasebe entegrasyon ayarlarında bulunan tevkifata ait matrah hesap kodlarının tanımlanabileceği alanlar eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi, istihdam edilen hizmet erbabının ücreti tablosunda asgari ücret üzerinden gelir vergisi hesaplamada gün sayısına göre hesaplama yapması sağlandı.
  • KDV-1 beyannamesi → Yazdır → Yeni Görünüm raporunda 650 işlem türünün raporda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka serviste, hesapların ters gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin kısmında hesap kodları arasında yön tuşları geçişinde yaşanan kitlenme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • İşletme defteri KDV özeti raporuna tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • Ctrl + Shift + F9-F10-F11'de gelen araç kiralama ve gider ayrımı uyarılarının sırası değiştirildi.
  • Kira listesi yazdırma raporu yenilendi.
  • Banka Excel VKN Tahmin et butonu aktif hale getirildi.
  • Kur farkı modülünde, hesaba göre kur değerleri tablosunu kullan seçeneğindeki hesaplamalar düzeltildi.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Demirbaş, binek oto amortisman işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.