Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Üretim Paketi SQL

Zirve Üretim Paketi SQL

Son Versiyon: 02.07.2021 tarihli ve 02072021-03.4 numaralı versiyondur.

  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında "Ödenecek Tutar(TL)" alanına KDV dahil tutar getirmesi durumu düzeltildi.
  • Hatalı durumda olan faturalara ETTN eşitleme işlemi yapıldığında hatalı durumu getirmemesi sorunu düzeltildi.
  • e-Belge dizaynlarının portala otomatik yüklenmesi ve portal üzerinden programa otomatik çekilmesi sağlandı.
  • Tüzel kişilere kesilen e-irsaliyelerde alıcı unvanının çıkmaması durumu düzeltildi.
  • İhracat faturasında navlun tutarı hariç olarak hesaplanacak şekilde düzenlendi. (GTB'nin istediği formata uygun)
  • Bazı kullanıcılarda e-arşiv maillerinin boş gitmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen depo transfer fişinde, alıcı olan deponun adresinin çıkmaması durumu düzeltildi.
  • Bazı kullanıcılarda e-dönüşüm paketi otomatik indirilirken eski versiyon inmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında KDV TL tutarının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen e-irsaliyedeki "Teslimat Adresi" bilgilerinin irsaliye görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Belgelerin Zirve Drive portalına yüklemesi esnasında oluşan hatalar düzeltildi.
  • Onay bekleyenler sekmesinde bulunan ve cevap gelmiş bazı e-irsaliyelerde durum kontrolünde gelen hata düzeltildi.
  • e-Fatura gönderiminde gelen para birimi hatası düzeltildi.
  • Gelen ve gönderilen bedelsiz e-faturaların durum kontrolünde gelen "Giriş dizesi doğru biçimde değildi" hatası düzeltildi.
  • Gelen faturayı cevaplayıp ardından durum kontrolü yapıldığında gelen "Tutarlılık ihlali" hatası düzeltildi.
  • e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye keserken doldurulan "ÇB.Kat, Ç.Miktarı ve Ç.Birimi" alanları xml içerisine eklendi.
  • Şahıs firmalarında e-Faturada satıcı unvanının görüntüde iki defa çıkması durumu düzeltildi.
  • Gelen faturalara verilen cevaplara zirve tarafında ekstra kontroller eklendi.
  • Gelen faturaları zirveye aktarma ekranına "Satış İade Faturası" seçeneği eklendi.
  • Şahıs firmasına e-Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde alıcı TCKN bilgisinin makbuz görüntüsünde çıkmaması durumu düzeltildi.
  • e-Müstahsil makbuzunda makbuz görüntüsüne açıklama alanının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Modüllerde kontör bilgisi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • KDV-1 beyannamesi 33.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • KDV-4 beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • Gekap beyannamesi 3.Versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK 12.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • MUHSGK2 4.versiyon güncellemesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalarının sağ click fatura indir ve göster özelliği ile faturaların gösterilmesi ve indirilmesi sağlandı. (zirvenet/zirvedata/firma adı/5000_30000_EArsiv)
  • BES Excel listesine Türkiye Hayat Emeklilik BES başvuru formu eklendi.
  • Bordro → Personel kartında bulunan Çalışma 30 günden az evet ise gün sayısı seçim alanı eklendi.
  • Raporlu Personel Kontrolü modülü web servise bağlanarak stabil hale getirildi.
  • Bordro personel → Bildirge ve Raporlar → 24.İbraname raporunda bulunan işten çıkış nedenleri alanı güncellendi.
  • Belge türü 29 olan personellerin işveren SGK hissesi hesaplamasının; belge türü 29'a tabi olan günlerin işveren SGK hissesi 21,5'ten, belge türü 01'e tabi olan günlerde işveren SGK hissesi 20,5'den hesaplanması sağlandı.
  • Bordro→5746 takip sayfasında bulunan teknokent bölgeleri güncellendi.
  • Ücret pusulası-2 raporunda 12 taneden fazla ek ödeme varsa ödeme adlarının rapora gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bordro, Puantaj cetveli ve Ücret pusulası raporunda bulunan fazla mesai alanlarına net ve brüt alanları eklendi.
  • MUHSGK hazırlamada, personel 5746 kanuna tabi, prim günü ve ücret alanı sıfır ise beyanname hazırlayamama sorunu düzeltildi.
  • MUHSGK Beyannamesinde; bordrosu hazır olmayan personel varsa uyarı gelmesi sağlandı.
  • MUHSGK Beyannamesi vergi üç aylık seçeneğinde, mayıs ayında vergilerin gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Personel bordrosunda sıhhi izin var ise MUHSGK→SGK Bildirimleri sekmesine Raporlu Olduğu Günlerde Çalışmadı (E) kolonuna veri atması sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar, işletme defterine kaydedildikten sonra otomatik arşivlenmesi sağlandı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv faturalar işletme entegrasyon ayarlarında firmalar arası kopyalama geliştirmesi yapıldı.
  • 5000/30000TL e-Arşiv, Express aktarım Mükelleften Aktarım, genel muhasebe entegrasyon ayarlarında bulunan tevkifata ait matrah hesap kodlarının tanımlanabileceği alanlar eklendi.
  • MUHSGK Beyannamesi, istihdam edilen hizmet erbabının ücreti tablosunda asgari ücret üzerinden gelir vergisi hesaplamada gün sayısına göre hesaplama yapması sağlandı.
  • KDV-1 beyannamesi → Yazdır → Yeni Görünüm raporunda 650 işlem türünün raporda gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka serviste, hesapların ters gelme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda, muavin kısmında hesap kodları arasında yön tuşları geçişinde yaşanan kitlenme sorunu düzeltildi.
  • İşletme defteri tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • İşletme defteri KDV özeti raporuna tevkifat tutarı alanı eklendi.
  • Ctrl + Shift + F9-F10-F11'de gelen araç kiralama ve gider ayrımı uyarılarının sırası değiştirildi.
  • Kira listesi yazdırma raporu yenilendi.
  • Banka Excel VKN Tahmin et butonu aktif hale getirildi.
  • Kur farkı modülünde, hesaba göre kur değerleri tablosunu kullan seçeneğindeki hesaplamalar düzeltildi.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Demirbaş, binek oto amortisman işlemlerinde geliştirmeler yapıldı.
  • Banka işlemlerinde evrakı kaydedip ekran kapandıktan sonra hareketler kısmının otomatik güncellenmesi sağlandı.
  • Banka→Faiz gelir fişinde gelir kodu alanında f1 ile gelir modülünün açılması sağlandı.
  • Banka modülünden girilen dekontların evrak numarası alanı 16 karaktere yükseltildi.
  • Üretim modülünde dövizli reçete muhasebeye entegre edildiğinde; genel muhasebeye döviz rakamları entegre etmesi sağlandı.
  • Üretim siparişleri modülünde, iş emrine aynı kayıt tekrar aktarıldığında uyarı gelmesi sağlandı.
  • Servis → 2-Veri aktarımı →Diğer programlar →Program adı Excel →A.Modül: Stok Kartları →aktarım ayarları kısmına; Satış İade (YD) Muh.Kodu, Satış İade (YD) KDV Muh.Kodu, İhraç Kayıtlı Satış KDV Muh.Kodu, İhraç Kayıtlı Alış KDV Muh.Kodu, Per. Satış KDV Muh.Kodu, Per. Satış İade KDV Muh.Kodu alanları eklendi.
  • Faturadaki cari adı karakter sayısı 102 karakterden fazla ise gelen hata düzeltildi.
  • Sipariş dizaynında bulunan SipStoklar_/KALANMIKTAR data field'ın çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Banka → Raporlar → 2.Banka Hesapları Toplam Hareket Raporunda bulunan tarih filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Kasa fiş işlemlerinde düzeltmeye alıp tarih değiştirme yapıldığında hareketler kısmında tarihin otomatik güncellenmesi sağlandı.
  • Cari Hesap Kilitli=Evet seçili ise ilgili cariye fatura ve irsaliye kesilmesi engellendi.
  • Sipariş girişinde parametre ile miktar girişi yapıldığında ilgili sipariş düzeltmeye alındığında girilen miktarların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka→ Banka Kredileri→ İncele/Düzelt yapıldığında hareketler tablosundaki tarihin güncellenmesi sağlandı.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Müşavir Bölüm

  • 1.Toplu işe giriş ve toplu işten çıkış ekranlarında sgk şifrelerinin otomatik olarak gelmeme sorunu düzeltildi.

  • 2.Muavin, hesap adı ve hesap kodu arama kısmı geliştirildi.

  • 3.Raporlu personel kontrolünde bazı kullanıcılarda yaşanan kontrol etmeme sorunu düzeltildi.

  • 4.Muhsgk beyannamesi → ekler → ar-ge kapsamında gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin bildirim tablosunda, terkin edilecek tutara ilişkin bilgiler (5746) tablosu cxgrid'e çevrilerek yenilendi.

  • 5.Yardım butonu aktif hale getirildi.

  • 6.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.

  • 7.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.

  • 8.E-smm'deki muhasebe fişi kesme uyarıları yenilendi. "gib''e iletilmemiş evraklar muhasebeleştirilemez. Belgenin başarılı (döküman imzalandı) durumundan sonra muhasebe fişi kes diyerek muhasebe fişinizi oluşturabilirsiniz."

  • 9.Bordro-personel → izin cetveli → raporlar → izin ve fazla mesai cetveli raporunda, izin kaydında listelenen tüm ayların rapora getirilmesi sağlandı.

  • 10.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosuna 52, 53, 54 ve 55 belge türleri eklendi.

  • 11.Bordro - personel modülünde bazı firmalarda gelen "per_bil_query: field 'sayilikanun7161kapsamında' not found" hatası giderildi.

  • 12.Fiş açıklama satırında altgr tuşu ile "₺€£$" işaretlerinin yazılabilmesi sağlandı.

  • 13.Banka excel → akbank txt formatı aktarım seçeneğinde yaşanan aktarılamama sorunu düzeltildi.

  • 14.İşletme defterinde tek satır olarak girilen bazı kayıtların defter beyan modülünde çift satır gelme sorunu düzeltildi.

  • 15.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.

  • 16.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri tahakkuk fişi ve hizmet listesi indirme ve ofis otomasyonunda gözükmeme sorunu düzeltildi.

  • 17.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda beyannameleri tekrar hazırladıktan sonra, bazı personellerde yaşanan g.V. Kesintisi alanın eksi gelme sorunu düzeltildi.

  • 18.Demirbaş modülü → demirbaş satış fişi kestikten sonra demirbaş listesindeki yenileme sorunu düzeltildi.

  • 19.2020 yılı üçüncü dönemde uygulanacak yeniden değerleme oranı ve tefe oranları eklendi.

  • 20.Express aktarımda dövizli faturaların, döviz tutarları kur değeri ile muhasebe fişine entegre edilmesi sağlandı.

  • 21.Muhsgk ve muhsgk-2 beyannameleri sgk bildirimleri tablosunda s.Sicil numarası ve t.C. Kimlik no alanlarına harf girişi engellendi, sadece sayı girişi yapılması sağlandı.

  • 22.Bordro - personel → bildirgeler/raporlar → 20. Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda farklı şubenin sgk numarası gelme sorunu düzeltildi.

  • 23.Serbest meslek makbuzu entegrasyonunda stopaj oranının işletme defteri gider sekmesinde ilgili evrak satırındaki stopaj alanına otomatik getirilmesi sağlandı.

  • 24.Muavinde "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" butonundan işlem yapıldığında farklı bir hesabın hareketlerinin listeye gelmesi sorunu düzeltildi.

  • 25.Muavin ekranında fişleri toplu olarak seçip "fiş satırındaki hesap kodunu değiştir" işlemi yapıldığında ekranda oluşan donma ve bazı kolonlardaki beyaz görünme sorunu düzeltildi.

  • 26.Muhsgk ve muhsgk-2 beyanname sil işlemi yapıldığında sgk bildirimleri ek tablosunun silinmeme sorunu düzeltildi.

  • 27.Firma bilgileri → sayfa numaralandırma işlemindeki yazıcıdan çıktı alamama sorunu düzeltildi.

  • 28.Bordro → izin, ödeme, avans → personel izin cetveli kısmında ücretsiz izin girildiğinde eksik gün nedeni 26 seçilememe sorunu düzeltildi.

  • 29.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.

  • 30.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.

  • 31.Sgk işe giriş ve işten çıkış sayfalarına erişim sorunu düzeltildi.

  • Ticari Bölüm

  • 1.Üretim işlemleri → makina takip modülüne, makina kodu ve makina adına göre arama filtreleri eklendi.

  • 2.Üretim işlemleri → üretim kaydı modülünde, ''sarf açıklamalarına üretilen adı yazılsın'' seçeneği işaretli olarak kayıt girdikten sonra bir sonraki üretim kayıtlarında ilgili seçeneğin otomatik işaretli olarak gelmesi sağlandı.

  • 3.Üretim işlemleri → üretim siparişleri modülü → raporlar → 2-stok kartlarına göre üretim siparişleri raporunda, sipariş durumu bekleyenler filtresi aktif hale getirildi.

  • 4.Yardım butonu aktif hale getirildi.

  • 5.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.

  • 6.E-fatura ve e-arşiv fatura girişlerinde kdv istisna kodlarının manuel girişi engellendi, listeden seçilecek hale getirildi.

  • 7.E-fatura ve e-arşiv fatura girişlerinde tevkifat kodlarının manuel girişi engellendi, listeden seçilecek hale getirildi.

  • 8.İrsaliyede stok satırında girilen özel kod (1) ve özel kod (2) alanlarının stok kartının hareketlerinde görünmeme sorunu düzeltildi.

  • 9.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.

  • 10.Banka modülü → raporlar → 8- banka kredileri detaylı raporunda tarih filtresi aktif hale getirildi.

  • 11.Bazı datalarda yaşanan cari şube bakiyeleri tablosunun açılmama sorunu düzeltildi.

  • 12.Cari modülü → dekont işlemleri → borç/alacak makbuzu dizaynı yenilendi.

  • 13.Cari kart içerisindeki cari kodu ve cari adı alanındaki f1 ile cari kartlar tablosunun açılması sağlandı.

  • 14.Devir işlemleri; stok →detaylar(f10) ekranında bulunan stok kartı değerleri alanı bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 15.Devir işlemleri; stok → diğer(f10) ekranında bulunan stok ölçüleri alanı bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 16.Devir işlemleri; ötv(%), ötv(tl),s. Birim, s. Miktar, ana miktar, ana br. Fiyat(tl), ana br. Fiyat(dvz), parti kodu, son k. Tarihi, dvz. Cinsi ve indirim(tl) girilmiş siparişlerin, bir sonraki yıla ilgili alanların devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 17.Devir işlemleri; banka → kredi kartı bilgileri ekranında bulunan komisyon, promosyon ve hizmet gider kodu alanların bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 18.Devir işlemleri; çek-senet ekranında önceki yılda tanımlanmış gerekli pul, kefil(2,3,4,5,6) ve açıklama alanlarının bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 19.Devir işlemleri; banka → döviz cinsi usd veya euro seçilen banka kartlarının bakiyelerini bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.

  • 20.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.

  • 21.E-fatura, e-irsaliye kayıtlı kullanıcı listesi yenilemede gelen sorunlar düzeltildi.

  • 22.Fatura → raporlar → 10 - müstahsil listesi raporunda makbuz no alanı 16 karakter sığacak şekilde genişletildi.

  • 23.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.

  • 24.İrsaliye modülünden toplu faturalandırma ile fatura modülüne aktarım yapılan faturalarda, e-fatura ve e-arşiv kontrolü sağlanarak öneklerin doğru olarak aktarılması sağlandı.

  • 25.İrsaliye modülünde, konsinye çıkış irsaliyesi kesince evrak numarası takibinde yaşanan sorun düzeltildi.

  • 26.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.

  • 27.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.

  • Demirbaş maliyet bedeli artırımı raporu aktif hale getirildi.
  • Bordro tahakkuk fişinde, personel ücreti 0 ise boş fiş kaydetme ve diğer şubelere geçememe sorunu düzeltildi.
  • E-smm firmasında yapılan tahakkukta mükellef giderine belge türü alanına 13- e-serbest meslek makbuzu, müşavirin gelir kaydına 10 - e-serbest meslek makbuzu olarak otomatik getirmesi sağlandı.
  • Firmalar arası demirbaş kopyalama modülünde, kopyala ve değişiklikleri güncelle geliştirmesi yapıldı.
  • Banka maaş excel listesine ziraat bankası eklendi.
  • Kdv beyannamesinin "istisnalar - diğer iade hakkı doğuran işlemler" kulakçığının "tam istisna kapsamına giren işlemler" tablosuna 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" satırı eklendi.
  • Nafaka ve icra takibi modüllerinde dosya açılış tarihine bugünden farklı bir tarih girildiğin de bilgisayar tarihine çevirme sorunu giderildi.
  • Gelir kayıt alt türü; "yıllara yaygın inşaat ve onarım hakediş bedeli" seçeneği eklendi.
  • Gider kayıt alt türü; "motorlu taşıtlar vergisi (gvk/40/5)" seçeneği eklendi.
  • Muhsgk beyannamesi hazırlarken, bordrosu hazır olmayan personel var ise uyarı vermesi eklendi.
  • Demirbaş kopyalama da kopyalanan demirbaşta; sabit kıymet kodu, sabit kıymet adı, birikmiş amortismanın tutarı ve yılı, satılan firma, satılan firma vergi/tc no alanları demirbaş kopyalama özelliğine eklendi.
  • Firmalar arası demirbaş kopyalamada "kopyala (f2)" ve "vazgeç (esc)" klavye kısa yolları eklendi.
  • Müşavir stok hareketlerinde evrak tarihi aynı olan kayıtlarda, enflasyon kaydının evrak kaydından sonra getirilmesi sağlandı.
  • Kurum geçici, kanunen kabul edilmeyen giderlere eklenen kod tablosunun firmalar arası kopyalama özelliği eklendi.
  • Belirsiz süreli iş sözleşmesi raporunda, rapora gelen tarihin belge tarihi alanından alınması sağlandı.
  • E-defter lisansı olan programlarda yeni açılan kullanıcılarda, kullanıcı adı soyadı kısmı zorunlu doldurulacak alan haline getirildi.
  • Bordro hazırlama ekranı personel satırındaki puantaj cetvelinde tüm günleri x: sayılmayan gün olarak giriş yapıldığında prim gününde 1 gün gelme sorunu düzeltildi.
  • Kdv-1 beyannamesi → ekler →107 ve 111 kodlu indirim türleri için bildirimler tablosunda vergi/tc no alanında yazılanı silmek için klavyenin "backspace" tuşu ile silmesi sağlandı.
  • Bordro-personel → personel izin cetvelinde izin baş. Tar.(f1)" klavyeden f1 yapılıp izin gün sayısını girip enter'a basınca; izin bitiş tarihine 30.12.1899 atma sorunu düzeltildi.
  • Muhsgk ve muhsgk2 beyannamelerinde sgk bildirimleri sekmesinde ilk soyadı alanı kaldırıldı.
  • Bordo paketine muhsgk2 beyannamesi eklendi.
  • Genel muhasebe → fiş işlemleri → fiş arama bilgileri ekranına evrak numarası mükerrer olan fişleri listeleme özelliği eklendi.
  • İşletme defteri tam istisna kodu alanına 337 numaralı "türkakım gaz boru hattı projesine ilişkin anlaşmanın (9/h) maddesi kapsamındaki gaz taşıma hizmetleri" seçeneği eklendi.
  • Express aktarımda ctrl+enter özelliği eklenerek boş olan satıra üstteki kaydın kopyalanması sağlandı.
  • İşletme defteri, belge türü: 20-e-müstahsil makbuzu seçeneğinde; alış türü: normal alım, gider kayıt türü: indirilecek giderler, gider kayıt alt türü: çalışan tedavi ve ilaç gideri (gvk 40/2), diğer (gvk 40/1), diğer sarf malzeme giderleri ( gvk 40/1), ofis giderleri(çay, kahve, şeker, temizlik vb.) (gvk 40/1), hal komisyoncusu alımı seçenekleri eklendi.
  • Defter beyan uygulamasına kısmi istisna kodları eklendi.
  • İşletme defteri, belge türü: z raporu seçildiğinde, tam istisna kodu alanı eklendi.
  • Bordro personel meslek kodları güncellendi.
  • Binek otomobil amortisman ve giderlerine getirilen sınırlamalara dair demirbaş modülünde amortisman ve alış kaydında düzenleme yapıldı.
  • Kdv-2 beyannamesi kod tablosuna 10'dan fazla hesap kodu tanımlama alanı eklendi.
  • Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosunda bulunan personelleri düzenle modülüne ctrl+enter tuşları ile üstteki veriyi bulunduğu kolona kopyalama özelliği eklendi.
  • Fiş girişinde; açıklama, stok kodu, şube, masraf merkezi alanlarına ctrl + f5 tuşları ile alt satırlara kopyalama özelliği eklendi.
  • Kıdem tazminatı modülüne, ek ödemeler ile ilgili alanlar eklendi ve ilgili modül geliştirildi.
  • Yeni e-paket sayfası beyanname kontrol bölümünde, renklendirme ve evet hayır seçeneklerinde geliştirme yapıldı.
  • Fiş bölme seçeneği geliştirilerek fiş içerisindeki, farklı evrak tarihlerine göre fiş tarihi oluşacak şekilde; fiş tarihini evrak tarihinden al seçeneği eklendi.
  • Muhsgk ve muhsgk-2 beyannamelerinde sgk bildirimleri tablosu geliştirilerek tüm alanlarda filtreleme yapma özelliği eklendi.
  • Bordro → bildirgeler/raporlar → 35.Firma personel listesi (belirtilen ay) ve 36.Firma personel listesi (genel) raporlarındaki, filtre seçeneklerine 07252 kanun numarası eklendi.
  • Hesap planı cash sistemi değiştirildi. Bazı firmalarda yaşanan hesap bakiyesi gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Zirve yazılım ticari masaüstü programları v7 06.11.2020-01.8 güncelleme içeriği
  • Bazı firmalarda ba - bs raporunda gelen, dize veya ikili dosya verileri kesilecek hatası düzeltildi.
  • İthalat dosyası yazdırmada, rapor bulunamadı hatası düzeltildi.
  • Üretim iş emri kaydında, maliyet birim fiyatında virgülden sonraki girilen rakam 6 haneye yükseltildi.
  • E-irsaliyeyi toplu faturalandırmada e-irsaliye durumuna göre bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • Cari dekont işlemlerinde tutar kısmında ctrl+v ile kopyalanan veriyi getirmesi özelliği eklendi.
  • Ticari raporlar→ cari durum raporunu excel kaydedememe sorunu düzeltildi.
  • E-irsaliye ek bilgileri ekranında bulunan asıl alıcı sekmesinde gerçek kişi olarak seçilen caride adı, soyadı bilgilerini cari karttan getirmesi özelliği eklendi.
  • Perakende satış faturasında ön ek değiştirmeye bağlı olarak evrak no takibi sağlandı.
  • Banka kartlarında hesap no alanına harf girilmesi engellendi.
  • Sipariş modülüne toplu faturalandırma özelliği eklendi.
  • Cari kartta noterler birliğinden sorgulanan carinin adres bilgisinde düzeltme yapıldı.
  • Cari hesap durum raporunda borç alacak eşit olmasına rağmen 0,01 kuruş bakiye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Stok kartı → stok adı alanında f1 yapıldığında açılan pencerenin genişletilmesi sağlandı.
  • Çek/senet → raporlar → 8.Çek/senet listesi (işlem kaydına göre) raporunda sıralama şekli seçmeden rapor alınması sağlandı.
  • Banka → raporlar → 2.Banka hesapları toplam hareket raporu'nda tarih filtrelemesi aktif hale getirildi.
  • E-fatura.Exe'sinden zirveye aktarım ile gelen otomatik stok kartı açılan faturalarda düzeltme yapılamama sorunu giderildi.
  • Fatura → raporlar → 8.Aylık kdv özeti raporunda bazı datalarda yaşanan eksik veri gelme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş modülüne toplu irsaliyelendirme özelliği eklendi.
  • Fatura modülündeki iptal et butonuna e-arşiv iptal işaretleme özelliği eklendi.
  • E-arşiv lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken yazılan v.K.N./t.C. Eğer e-arşiv ise e-posta alanı zorunlu hale getirildi.
  • E-fatura lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken, vergi dairesi alanı zorunlu hale getirildi.
  • E-irsaliye ek bilgileri tablosunda, taşıyıcı bilgileri sekmesine varsayılan taşıyıcı bilgileri kaydetme alanı eklendi. Bu alanda tanımlanan taşıcı bilgileri yeni irsaliye kesildiğinde otomatik olarak taşıyıcı bilgileri alanına gelmektedir.
  • Fatura → raporlar → 11.Ba/bs kontrol listesi raporunda bazı carilerde v.K.N./t.C. Numaraları gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Tam istisna kodu 701'in açıklaması "3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 11/1-c hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden katma değer vergisi tahsil edilmemiştir." şeklinde değiştirildi.
  • Cari → raporlar → 8.Cari hesap adres / telefon bilgileri raporunu zirve excel kaydetmedeki sütunların kayma sorunu düzeltildi.
  • E-dönüşüm ürünleri güncellendi.

  Müşavir bölüm

  • İşletme ve Serbest Meslek defterinde evrak numarası tamamlama seçeneği eklendi. (ZRV/17 enter tuşuna bastığınızda otomatik evrak numarasını tamamlayacak ZRV2020000000017)
  • Demirbaş satış muhasebe fişi kesme işleminde, aratma ile seçilen demirbaştaki kaydın konumlandığı demirbaş kısmında düzeltme yapıldı.
  • Smm Modülünde e-smm kullanıcıları için Gib evrak numarası alanı eklendi ve entegresi gib evrak no üzerinden sağlandı.
  • Express aktarımda, kapatılacak hesap kodunu boş satırlara ekleme seçeneği düzeltildi.
  • Banka maaş excel'de ücreti 0 olan personellerden dolayı gelen hata düzeltildi.
  • Ücretsiz İzin bildirimi XML (Covid-19) formunda, bazı datalarda firma unvan ve adres bilgilerinin xml içeriğine eksik gelme sorunu düzeltildi.
  • işten çıkış nedeni, 35-6495SK nedeniyle devlet memurluğuna geçiş ve 38 Doğum nedeniyle işten ayrılma maddelerinin eklenmesi sağlandı.
  • MUHSGK ve MUHSGK-2 beyannamelerinde ekler kısmında bulunan G.V.K. 4691 Madde Kapsamına İlişkin Bildirim tablosunda teknopark bölge adlarına; 158-Zonguldak Teknopark-Zonguldak, 159-Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Sağlık Teknokent-İstanbul, 160-Niğde Teknopark-Niğde, 161-Balıkesir Teknokent-Balıkesir, 162-Kapadokya TGB-Nevşehir, 163-Sıtkı Koçman Üniversitesi TGB -Muğla, 164-Kastomonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi seçenekleri eklendi.
  • Express aktarımda, seçilen ay harici kayıt getirme sorunu ve bazı ayların gönderilen kısmında veri gelmeme sorunu düzeltildi.

  Ticari bölüm

  • İrsaliye modülünde, e-irsaliye kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • e-İrsaliyeyi faturalandırma ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Cari tahsilat makbuzu işlemindeki cari kodu değiştirme sorunu giderildi.
  • Cari borç dekontunda seçilen muhasebe kodunun düzeltmeye veya incelmeye alınmasında yazılan hesap kodu incele düzelt ekranında gelmiyor sorunu giderildi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • GEKAP Beyannamesi için 6 aylık dönem tipi seçeneği eklendi.
  • Gelir Geçici Beyannamesi beyannamesi 18.sürüm güncellemesi yapıldı.
  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Ticari Bölümde Yapılanlar

  • e-İrsaliye modülü geliştirmeleri tamamlandı ve irsaliye modülünde, e-irsaliye için geliştirmeler yapıldı.
  • e-Müstahsil modülü geliştirmeleri tamamlandı ve fatura modülünde, müstahsil makbuzunda geliştirmeler yapıldı.
  • İrsaliye → Raporlar → 3.İrsaliye ve Stok Fişleri Listesi (Detaylı) raporunda irsaliye bilgileri gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek- Senet işlemleri kısmında sağ tuş kesilen muhasebe fişi seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 17.Müstahsil Listesi Detaylı raporuna Künye no alanı eklendi.

  Müşavir Bölümde Yapılanlar

  • Serbest meslek makbuzu modülünde e-smm kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • Durum kolonunun makbuz numarası kolonunun yanına alınması,
  • Entegre edildi mi: E? kolonunun eklenmesi,
  • İlgili evrakta sağ tuş muhasebe fiş kes seçeneği eklenmesi,
  • Genel makbuz oranlarındaki stopaja yazılan orana göre firmaya özel makbuz oranı kısmının otomatik doldurulması sağlandı.
  • Aylık Sigorta Primleri Bildirgesi raporunda eksik gün kısmındaki veride kçö'yü dahil edecek şekilde rapor düzeltmesi sağlandı.
  • Serbest meslek makbuzu hazırlamada yazılan makbuz açıklaması, smm raporlarındaki açıklama kısmına getirilmesi sağlandı.
  • İşletme defterinde, entegre edilen serbest meslek makbuzunun işletme defteri gelir kaydında, gelir türlerini otomatik olarak atması sağlandı.
  • Bordro - Personel → Sicil bilgileri kısmındaki personel resimlerinde tek resim gelme sorunu düzeltildi.

  Ticari Bölümde Yapılanlar

  • e-İrsaliye modülü geliştirmeleri tamamlandı ve irsaliye modülünde, e-irsaliye için geliştirmeler yapıldı.
  • e-Müstahsil modülü geliştirmeleri tamamlandı ve fatura modülünde, müstahsil makbuzunda geliştirmeler yapıldı.
  • İrsaliye → Raporlar → 3.İrsaliye ve Stok Fişleri Listesi (Detaylı) raporunda irsaliye bilgileri gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek- Senet işlemleri kısmında sağ tuş kesilen muhasebe fişi seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 17.Müstahsil Listesi Detaylı raporuna Künye no alanı eklendi.