Bizi Arayın
Satış | Ankara

0 (312) 473 30 33
Satış | İstanbul
0 (216) 550 65 65
Teknik Destek

0 (312) 473 28 00

Zirve Ticari Paket SQL

Zirve Ticari Paket SQL

Son Versiyon: 03.09.2021 tarihli ve 03.09.2021-07.13 numaralı versiyondur.

  • İrsaliye modülünde bulunan, fatura ilişkilendir özelliğinde birden fazla irsaliyenin bir fatura ile ilişkilendirilmesi sağlandı.
  • Excel’den irsaliye aktarılmama sorunu düzeltildi
  • Bazı datalarda cari -> borç dekontu düzeltmeye alınıp değişiklik yapıldığında kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka -> Pos işlemlerinde hesaba geçiş işlemi yapıldıktan sonra ilgili hareket entegre olduğu halde, caride entegrasyon 'H' görünme sorunu düzeltildi.
  • İhracat Faturası -> İhracat Bilgileri(Evrak) kısmında Toplan Hacim (MT3) alanının zorunluluğunun kaldırılırdı.
  • Dövizli faturada tahsilat kaydı, kredi kartı tahsilatı girildiğinde ilgili tahsilatın hesaba geçişi yapıldığında banka hareketlerine Kredi kartı tahsilatı işlem türünde tutar atmama sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda yaşanan siparişleri toplu faturaya aktarma yapamama sorunu düzeltildi.
  • Stok->Raporlar->7.Satış Raporunda Stok Kart Ozelkod 1 seçildiğinde gelen Belirsiz sütun adı 'TUR' hatası düzeltildi.
  • Banka-> kredi kartı tahsilat yazdırmadaki sorun düzeltildi.
  • Fatura -> 8.Aylık KDV Özeti raporunda KDV istisnası rapora yansıtması sağlandı.
  • Stok-> Raporlar -> 36-stok durum raporu (Liste) Sıralama şeklinde ada göre ve koda göre sıralama geliştirmeleri yapıldı.
  • Bazı kullanıcılarımızda modül açıldıktan sonra dizaynların modüle gelmemesi durumu düzeltildi.
  • Gelen ticari faturalara cevap verildikten sonra durum kontrolü yapıldığı esnada gelen hatalar düzeltildi.
  • Gelen e-İrsaliyenin masaüstü uygulamasına aktarılmasına rağmen e-irsaliye modülünde aktarılmamış gibi görünmesi durumu düzeltildi.
  • Banka -> ticari banka kartı -> şirket kredi kartı takip modülü eklendi.
  • Lot raporlarına, stok - lot no - ubb listesi raporu eklendi.
  • Barkod modülü cxgrid'e çevrildi. (kolon özelleştirmeleri geliştirmesi yapıldı)
  • Fatura Excel aktarım işleminde, ihracat faturalarının Excel’den aktarılması sağlandı.
  • E-fatura kayıtlı kullanıcı listesi güncellemede geliştirmeler yapıldı.
  • Bazı datalarda irsaliye, faturaya aktarılmış olmasına rağmen bağlı evraklar kısmında gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Faturada KDV istisna tutarından, KDV istisna oranı otomatik hesaplama geliştirmesi yapıldı.
  • Faturada, barkod ile girilen stoklarda KDV istisna kodunu otomatik getirilmesi sağlandı.
  • Toplu dekontta, birden fazla aynı banka adı var ise banka kodu kısmına ilk sıradaki bankayı değil, seçilen bankayı getirmesi sağlandı.
  • Siparişte satıcı seçimi yapılıp irsaliyeye aktarıldığında seçilen satıcının irsaliyeye gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda irsaliye ve stok fişleri listesi (detaylı) raporunda cari isimlerin ve tutarların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda görülen stok reçetelerinde maliyet güncelleme butonunun çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok parametre dökümü raporuna, toplam satırı eklendi.
  • Üretim reçetesi (içerikler) sekmesindeki hareketlere sıra no alanı eklendi
  • Stok -> raporlar -> 28.Satışların maliyeti raporunda aynı stok kodlarının tek satırda gösterilmesi sağlandı.
  • Cari -> raporlar -> 1.Cari hesap ekstresi raporuna müstahsil makbuzu kesintilerini göster filtresi eklendi (oran ve kesinti tutarları)
  • Fatura -> raporlar -> 11.Ba/bs kontrol listesi raporuna kağıt belge, e-belge ve toplam alanları eklendi.
  • Cari ekstre raporunda, kredi kartı tahsilatında girilen satıcıya göre filtre seçeneğinin çalışmaması düzeltildi.
  • Modüller simge durumunda küçültüldüğünde, mouse ile ilgili modülün üstüne gelindiğinde modül açıklaması gözükmesi eklendi.
  • Program kurulumlarına, imzager uygulaması eklendi.
  • Zirve Drive planlayıcı exesinin logo ve icon'u yenilendi.
  • e-Arşiv Fatura ve e-Serbest Meslek Makbuzu modüllerine "İtiraz Et" seçeneği eklendi.
  • e-Fatura ve e-Arşiv fatura modüllerinde ön ek tanımlama alanında bulunan "Diğer entegratörde kesilen son fatura no" alanındaki hata giderildi.
  • Bazı kullanıcılarımızda modüllerin açılışında gelen "Web Servis Hatası" giderildi.
  • e-Fatura ve e-İrsaliye modüllerinde, gelen evrakı programa aktarırken daha önceden seçilen stoğun değiştirilememesi durumu düzeltildi.
  • e-İrsaliye modülüne beton sektöründe faaliyet gösteren kullanıcılarımız için "Ebis Qr kod" oluşturma seçeneği eklendi.
  • e-İrsaliye keserken girilen sevk saatinde saniyenin yanlış gelmesi durumu düzeltildi.
  • Cari şube seçilerek kesilen e-irsaliyede cari şube adresinin irsalite görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Fatura modülünde "e-fatura kayıtlı kullanıcı listesi" sekmesinde iyileştirmeler yapıldı.
  • e-Arşiv Fatura modülünde kalan kontör bilgisi sekmesi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • Bazı kullanıcılarımızda e-Fatura modülünde, gelen faturayı Zirve programına aktarma ekranında alt kısımda bulunan kaydet butonunun görünmemesi durumu düzeltildi.
  • e-İrsaliye olan firmalar için sağ tuşa "kısmi reddedildi" ve "kısmi reddedildi geri al" butonları eklendi.
  • Lot takip modülü eklendi.
  • Lot raporlarına, stok detaylı ve cari detaylı olmak üzere rapor geliştirmeleri yapıldı.
  • e-Fatura kayıtlı kullanıcı listesi güncellemede geliştirmeler yapıldı.
  • Evrak girişinde, cari adı aramada 50000 üzeri carisi olan firmalarda, cari arama işlemleri hızlandırıldı.
  • Bazı datalarda görülen, stok -> raporlar -> 4-mevcut stok değeri raporunda gelen dizi veya ikili dosya verileri kesilecek hatası düzeltildi.
  • Banka -> raporlar -> 2-banka hesapları toplam hareket raporunda seçilen döviz cinsine göre tutarların gelmesi sağlandı.
  • Çek-senet girişi tablosunda kolon ayarı kaydedilip yeni bir çek girişi yapmaya çalıştığımızda çek senet numarası alanına veri girişi yapamama sorunu düzeltildi.
  • Üretim kayıtları -> serbest üretim kullanılarak girilen üretim reçetesini düzeltmeye alıp stok eklediğinde programda yaşanan donma sorunu düzeltildi.
  • Bazı datalarda malzeme planlama (iş emri) yazdırmada, mevcut miktar kısmı tüm stoklarda aynı gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Stok özellikleri evraklara eklensin seçeneği finansman paket diğer ayarlar sekmesine eklendi.
  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında "Ödenecek Tutar(TL)" alanına KDV dahil tutar getirmesi durumu düzeltildi.
  • Hatalı durumda olan faturalara ETTN eşitleme işlemi yapıldığında hatalı durumu getirmemesi sorunu düzeltildi.
  • e-Belge dizaynlarının portala otomatik yüklenmesi ve portal üzerinden programa otomatik çekilmesi sağlandı.
  • Tüzel kişilere kesilen e-irsaliyelerde alıcı unvanının çıkmaması durumu düzeltildi.
  • İhracat faturasında navlun tutarı hariç olarak hesaplanacak şekilde düzenlendi. (GTB'nin istediği formata uygun)
  • Bazı kullanıcılarda e-arşiv maillerinin boş gitmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen depo transfer fişinde, alıcı olan deponun adresinin çıkmaması durumu düzeltildi.
  • Bazı kullanıcılarda e-dönüşüm paketi otomatik indirilirken eski versiyon inmesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen dövizli ihraç kayıtlı satış faturasında KDV TL tutarının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • Kesilen e-irsaliyedeki "Teslimat Adresi" bilgilerinin irsaliye görüntüsüne gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Belgelerin Zirve Drive portalına yüklemesi esnasında oluşan hatalar düzeltildi.
  • Onay bekleyenler sekmesinde bulunan ve cevap gelmiş bazı e-irsaliyelerde durum kontrolünde gelen hata düzeltildi.
  • e-Fatura gönderiminde gelen para birimi hatası düzeltildi.
  • Gelen ve gönderilen bedelsiz e-faturaların durum kontrolünde gelen "Giriş dizesi doğru biçimde değildi" hatası düzeltildi.
  • Gelen faturayı cevaplayıp ardından durum kontrolü yapıldığında gelen "Tutarlılık ihlali" hatası düzeltildi.
  • e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye keserken doldurulan "ÇB.Kat, Ç.Miktarı ve Ç.Birimi" alanları xml içerisine eklendi.
  • Şahıs firmalarında e-Faturada satıcı unvanının görüntüde iki defa çıkması durumu düzeltildi.
  • Gelen faturalara verilen cevaplara zirve tarafında ekstra kontroller eklendi.
  • Gelen faturaları zirveye aktarma ekranına "Satış İade Faturası" seçeneği eklendi.
  • Şahıs firmasına e-Serbest Meslek Makbuzu kesildiğinde alıcı TCKN bilgisinin makbuz görüntüsünde çıkmaması durumu düzeltildi.
  • e-Müstahsil makbuzunda makbuz görüntüsüne açıklama alanının gelmemesi durumu düzeltildi.
  • e-Modüllerde kontör bilgisi ekranında iyileştirmeler yapıldı.
  • İhracat faturalarında, dip toplamda navlun tutarının toplam tutardan düşmemesi sağlandı. Not: İhracat faturalarında navlun tutarı dahil et seçeneğinde geliştirme çalışması devam etmekte.
  • Cari -> raporlar -> 1.Cari hesap ekstresi raporunda, ana cari kodu filtresi ile rapor almama sorunu düzeltildi.
  • Çek-senet -> raporlar -> 3.Çek ve senetlerin listesi raporunda çıkış yeri görünsün seçeneği işaretliyken, ay toplamları görünsün seçeneği aktif hale getirildi.
  • Cari -> raporlar -> 9.Günlük tahsilat analizi raporunda bazı datalarda tahsil çek senet kısmında rakamların hatalı gelme sorunu düzeltildi.
  • Kasa modülünde düzeltme yetkisi verildiğinde, kasadaki evrakları düzeltememe sorunu giderildi.
  • Banka kredilerinde dosya masrafı krediden kesilecek seçeneği işaretli ise ilgili gidere sanal satır eklemesi yapılarak gider üst ve alt tablodaki hareketlerin toplam tutarlarının eşitlenmesi sağlandı.
  • Banka -> pos hareketleri -> tahsilat kaydı oluşturulduğunda, otomatik olarak hareketlere gelmesi sağlandı.
  • Banka -> banka dekontları -> faiz geliri fişi düzelt ile tarih değiştirildiğinde gelir/gider tutarı silinmesi sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde bulunan toplu faturalandırma seçeneğinde carilerin listeye gelmeme sorunu düzeltildi.
  • İhracat faturası -> ihracat bilgileri (evrak) sekmesine unvan alanı eklendi (cari kart -> e-Fatura ek bilgiler sekmesi -> unvanı alanı dolu ise otomatik gelmektedir.) ve doldurulması zorunlu alan olarak geliştirmesi yapıldı.
  • Fatura düzelt kaydet işleminde bazı datalarda yaşanan satır güncelleştirmesi hatası düzeltildi.
  • Cari -> dekont işlemleri-> tahsilat makbuzu evrak tarihi düzeltildiğinde otomatik olarak hareketler kısmında güncellenmesi sağlandı.
  • Ödeme ve tahsilat fişlerinin, bağlı olmayan evraklar üzerinden evrak numarası takibi sağlandı.
  • Bazı datalarda üretim kaydı ekranında, sarflar kısmına üretilecek stokları atmama sorunu düzeltildi.

  Siparişte aynı stok birden fazla girildiğinde, yazdırma ekranında stokları çoklama sorunu düzeltildi.

  • Banka işlemlerinde evrakı kaydedip ekran kapandıktan sonra hareketler kısmının otomatik güncellenmesi sağlandı.
  • Banka→Faiz gelir fişinde gelir kodu alanında f1 ile gelir modülünün açılması sağlandı.
  • Banka modülünden girilen dekontların evrak numarası alanı 16 karaktere yükseltildi.
  • Üretim modülünde dövizli reçete muhasebeye entegre edildiğinde; genel muhasebeye döviz rakamları entegre etmesi sağlandı.
  • Üretim siparişleri modülünde, iş emrine aynı kayıt tekrar aktarıldığında uyarı gelmesi sağlandı.
  • Servis → 2-Veri aktarımı →Diğer programlar →Program adı Excel →A.Modül: Stok Kartları →aktarım ayarları kısmına; Satış İade (YD) Muh.Kodu, Satış İade (YD) KDV Muh.Kodu, İhraç Kayıtlı Satış KDV Muh.Kodu, İhraç Kayıtlı Alış KDV Muh.Kodu, Per. Satış KDV Muh.Kodu, Per. Satış İade KDV Muh.Kodu alanları eklendi.
  • Faturadaki cari adı karakter sayısı 102 karakterden fazla ise gelen hata düzeltildi.
  • Sipariş dizaynında bulunan SipStoklar_/KALANMIKTAR data field'ın çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Banka → Raporlar → 2.Banka Hesapları Toplam Hareket Raporunda bulunan tarih filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Kasa fiş işlemlerinde düzeltmeye alıp tarih değiştirme yapıldığında hareketler kısmında tarihin otomatik güncellenmesi sağlandı.
  • Cari Hesap Kilitli=Evet seçili ise ilgili cariye fatura ve irsaliye kesilmesi engellendi.
  • Sipariş girişinde parametre ile miktar girişi yapıldığında ilgili sipariş düzeltmeye alındığında girilen miktarların gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Banka→ Banka Kredileri→ İncele/Düzelt yapıldığında hareketler tablosundaki tarihin güncellenmesi sağlandı.
  • Ürün logoları güncellendi.
  • Dekontlarda cari adı, kasa adı, banka adı arama sorunu düzeltildi.
  • Borç, alacak dekontlarında düzeltmeye veya incelemeye alındığında butonlardaki kayma sorunu düzeltildi.
  • Stok › raporlar › 37.Cari hesap satış (haftalık gruplu) raporunda bazı datalarda gelen "dizi veya ikili dosya verileri kesilecek" hatası düzeltildi.
  • Programın hızlandırılması için geliştirmeler yapıldı.
  • Kamu faturası kopyalamada, kamu fatura bilgileri alanına kopyalanan faturanın bilgilerinin gelmesi sağlandı.
  • Bazı datalarda görülen irsaliyeyi faturaya aktarma işleminde, faturada bulunan stok satırına birden fazla stok atma sorunu düzeltildi.
  • Kopyalanan faturada depo değiştirildiğinde, stok → depo durumu ekranında ilgili hareketin doğru depoda gözükmesi sağlandı.
  • Fatura, stok girişi satırında bulunan satır açıklaması alanına girilen karakter sayısı, 500 karaktere yükseltildi.
  • İrsaliyeden faturaya aktarım yapıldığında, faturada, satırları birleştir işlemi sonrası ilgili irsaliyenin F? Kısmının H olarak gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura modülünde, otomatik irsaliye ekle ile eklenen irsaliyelerin faturalandırılmış olarak gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • 8.Excel'den sipariş aktarma işlemindeki stokların Excel’deki sırası ile aktarılması sağlandı.
  • Bazı datalarda görülen stok kartında bulunan muhasebe kodları alanındaki üretim hesap kodlarında yapılan değişikliği kaydetmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim İşlemleri, İş Emri modülünde iş emri toplamının ana evrakta gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim reçetesi yazdırma işleminde, dövizli reçete yazdırma seçeneği eklendi.
  • Üretim reçetesi, reçete kodu arama ve reçete adı arama kısmı geliştirildi, temizle butonu eklendi.
  • Cari → Raporlar → 2.Cari Hesap Durumu raporunda bazı carilerde oluşan kuruş farkı sorunu düzeltildi.
  • Gider → Raporlar → 13.Gider/Gelir Mizan Raporu (Kod'a Göre) raporuna toplam alanları eklendi.
  • Ticari Ayarlar → Excel Aktarım Ayarları → Excel Şablonları alanına tevkifat kodu alanı eklendi.
  • Stok → Raporlar → 1.Stok Ekstresi raporuna; birim fiyat kuruş basamak sayısı filtresi eklendi.
  • Gider → Raporlar → 2.Gider Hareketleri -Kartlara Göre raporuna; İndirimler Bakiyelere Dahil Olsun seçeneği eklendi.
  • Raporları mail gönderme işleminde yazılan mail adresine göre mail gönderememe sorunu düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 8.Alış Raporunda, sıralama şekli filtresi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 3.Aylara Göre Fatura Toplamları raporunda, depo filtresi yapıldığında gelen hata düzeltildi.
  • Bazı datalarda görülen Fatura → Raporlar → 1.Fatura listesi raporunda bazı faturaların listeye birden fazla gelmesi sorunu düzeltildi.
  • Banka → Gider Fişi, ithalat dosyasına bağlantısı yapıldığında, ilgili evrakın ithalat dosyasında gider kayıtları sekmesine yansımama sorunu düzeltildi.
  • Excel'e kaydedilen raporlardaki Türkçe karakterlerin Excel'de gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • İrsaliye dizaynın da bulunan TOPLAMINDD alanının boş gelme sorunu düzeltildi.
  • Üretim Modülü yetki ayarlarında geliştirmeler yapıldı.
  • Ekranların DPI ayarlarına göre, programda bulunan pencerelerin geliştirmesi yapıldı.
  • Cari hesap ekstresi raporunda işlem döviz cinsi filtresi yapıldığında rapora tl rakam gelme sorunu düzeltildi.
  • Kredi kartı tahsilat işleminde 1000tl üzeri işlem girememe sorunu düzeltildi.
  • Özel Matrah Tür Kodları açıklamaları güncellendi.
  • Kantar modülünde gelen access hatası düzeltildi.
  • İhracat faturası, teslim şekli seçeneklerinde DAT (Delivered At Terminal) seçeneği kaldırıldı ve DPU (Delivered At Place Unloaded) seçeneği eklendi.
  • Cari hesap ekstresi raporunda işlem döviz cinsi filtresi yapıldığında rapora TL rakam gelme sorunu düzeltildi.
  • Kredi kartı tahsilat işleminde 1000 TL üzeri işlem girememe sorunu düzeltildi.
  • Özel Matrah Tür Kodları açıklamaları güncellendi.
  • Kantar modülünde gelen access hatası düzeltildi.
  • İhracat faturası, teslim şekli seçeneklerinde DAT (Delivered At Terminal) seçeneği kaldırıldı ve DPU (Delivered At Place Unloaded) seçeneği eklendi.
  • Fatura modülünde 5000/30000TL e-Arşiv fatura kontrol uyarıları eklendi.
  • Fatura→ Raporlar → 24- Fatura Listesi (KDV Özeti) raporunda KDV si '0' olan evrakların matrah (4) alanına gelmesi sağlandı.
  • Cari→ Raporlar→ 19-Satış (Aylara Göre) raporundaki tarih filtresinin çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Cari→ Raporlar→ 20-Alış (Aylara Göre) raporuna tarih filtresi eklendi.
  • Cari→ Raporlar→ 13- Mutabakat Mektubu raporunda bazı datalarda görülen kuruş sorunu düzeltildi.
  • Cari → Raporlar → 20-Alış (Aylara Göre) raporunda Satıcı filtresi çalışmama sorunu düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 7-Satış Raporunda bulunan özel kod 1 filtresine göre rapor alma seçeneğindeki KDV toplamlarında olan hata düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 26-Satış (Aylara Göre) raporunda Depo sayım eksiği kaydının rapora dahil edilmesi sorunu düzeltildi.
  • Fatura → BA Raporunda bazı datalarda aynı carinin raporda birden fazla yazma sorunu düzeltildi.
  • Stok → Raporlar → 30-Stok durumu (Detaylı) raporunda gelen hata düzeltildi.
  • Zirve Drive planlayıcı indirme sorunu düzeltildi.
  • Sipariş dizaynında TOPLAMINDD field'ı aktif hale getirildi.
  • Cari kartta bulunan Vergi/T.C. Kimlik no alanına başında sıfır olan bir veri kopyalanıp yapıştırıldığında sıfırın ilgili alana gelememe sorunu düzeltildi.
  • Entegrasyon işlemlerinde devir ile gelen depo sayım fişlerinin entegrasyon işlemlerinde dikkate alınmaması sağlandı.
  • Ent kodu 2 olarak kaydedilen siparişin, faturaya aktarıldığında ent kodu alanının 1 olarak aktarılması sorunu düzeltildi.
  • Fatura modülünde bulunan toplu irsaliye aktarımı ekranındaki Özelkod2 filtresi aktif hale getirildi.
  • Sipariş bul modülünde stok kodu alanında yıldız (*) ile arama seçeneği eklendi.
  • Siparişten irsaliyeye aktarım yapıldığında, irsaliyede indirim oranları tablosuna (İnd.(%) → F1) gelen verideki hata düzeltildi.
  • İrsaliye modülünde bulunan fatura ile ilişkilendirme işleminin geri alınması için ilgili irsaliyede sağ click 'Fatura ile Bağlantısını İptal Et' seçeneği eklendi
  • Bazı datalarda oluşan kasa modülü genel ve hareket bakiyesinde oluşan kuruş sorunu düzeltildi.
  • Stok parametreleri kullanılarak girilen siparişin ve irsaliyenin, faturaya aktarıldığında parametre takip modülünde ilgili stokların 2 kere yansıması sorunu düzeltildi.
  • Banka modülünde gelen havale ve gönderilen havale seçeneklerinde ithalat veya ihracat dosyasına bağlandığında, ithalat / ihracat işlemleri modülü → tahsilat işlemleri sekmesinde gözükmeme sorunu düzeltildi.
  • Üretim işlemleri, Depo - Sevk İşlemleri modülündeki stok adı genişletildi.
  • Çek/Senet modülü için yapılan düzeltme yetkisinde, işlem yetkiniz yoktur sorunu düzeltildi.
  • Excel’den fatura aktarımı için döviz kuru (UGDK) alanı eklendi.
  • Excel’den irsaliye aktarımında Cari şube (CARISUBEKODU) alanı eklendi.
  • Kamu faturalarında, kamu fatura bilgileri alanına; bütçe, unvan, vergi no, il ve ülke alanları eklendi.
  • Stok › Raporlar › 36.Stok durum raporu (liste) seçeneğinde durumu filtresi aktif hale getirildi.
  • Stok › Raporlar › 8.Alış raporu seçeneğinde bazı datalarda oluşan toplam tutar alanındaki hesaplama sorunu düzeltildi.
  • Excel'den irsaliye aktarıma alış iade irsaliyesi ve satış iade irsaliyesi seçenekleri eklendi.
  • Fatura Excel aktarımda faturack alanı 250 karaktere yükseltildi.
  • Dövizli faturalarda dip toplamda navlun döviz tutarını, toplam döviz tutarından düşmemesi sorunu düzeltildi.
  • Genel yetki tanımlarına cari, kasa, banka ve stok modülleri için tutar göremez yetkilendirmesi eklendi.
  • 01.01.2021 tarihine girilen depo transfer fişlerinin üretim › depo sevk işlemleri modülü alanında gözükmemesi sorunu düzeltildi.
  • Stok modülü hareketler tablosunda evrak numarasına göre sıralama yapılması sağlandı.
  • İifre işlemleri penceresi, lisans bilgileri olarak değiştirildi. Modüllerinizi, aboneliklerinizi ve YGD listenizi ilgili pencereden takip edebilmeniz sağlandı.
  • 4/10 tevkifat oranı eklendi, tevkifat listesi güncellendi.
  • 1.Devir işlemlerinde depo bakiyelerinin bir sonraki yıla farklı devretme sorunu düzeltildi.
  • 2.Devir işlemlerinde önceki yılda stok muhasebe kodlarını değiştirip tekrar devir yapıldığında ilgili stokların muhasebe kodu alanını güncellememe sorunu düzeltildi.
  • 3.Fatura, irsaliye ve sipariş ekranlarında bulunan toplu fatura şablonlarının devir işlemleri ile bir sonraki yıla devretmesi sağlandı.
  • 4.Ticari raporları › çek/senet durumu raporunda gelen hata düzeltildi.
  • 5.Stok › raporlar › 26. Satış (aylara göre) raporunda depo sayım eksiği miktarlarını rapora dahil etmesi sağlandı.
  • 6.Fatura › raporlar › 3.Aylara göre fatura toplamları raporunda şube kodu merkez seçildiğinde gelen hata düzeltildi.
  • 7.Fatura › raporlar › 3.Aylara göre fatura toplamları raporunda gelen 'dovizc' hatası düzeltildi.
  • 8.Stok durumu ve stok durumu (detaylı) raporlarında ana stok koduna bağlı rapor almak isteyince raporun bazı datalarda boş gelme sorunu düzeltildi.
  • 9.Banka modülünde raporlarda gelen bankaların kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılır ise listeye gelmemesi sağlandı.
  • 10.Üretim kayıtları modülünde, evrak numarası aramasında evrak numaralarının başında sıfırları eklemeden arama yapılabilme özelliği eklendi.
  • 11.Üretim reçetesinde, stok kodu ve adı kısmında * ile arama seçeneği eklendi.
  • 12.Depo/sevk işlemleri › depo işlemleri ekranında malzeme istek fişi veya malzeme giriş/çıkış fişi işlemlerinde bulunan yazdır butonu aktif hale getirildi.
  • 13.İş emirleri› açıklama alanı 100 karaktere yükseltildi.
  • 14.Üretim reçetesinde fire fişi kesmek için seçenek eklendi.
  • 15.Cari adı alanı, 250 karaktere yükseltildi.
  • 16.Stok adı alanı, 255 karaktere yükseltildi.
  • 17.İşlem anında entegrasyon seçili bazı datalarda fatura düzelt kaydet işleminde oluşan yavaşlık sorunu düzeltildi.
  • 18.İhracat faturasında, kdv istisna kodu 301 11/1-a, mal ihracatı olarak otomatik gelmesi sağlandı.
  • 19.Toplu irsaliye faturalandırmada, faturalandırılan evraklarda kayıt tarihi gelememe sorunu düzeltildi.
  • 20.İhracat faturası › ihracat bilgileri (stok) sekmesine gtip numaralarını kontrol edilmesi için tarife arama motoru sayfasına yönlendirme linki eklendi.
  • 21.Smm makbuzu, tevkifat alanı eklendi.
  • 22.Fatura girişinde, cari kart ent tipi 2 ise evrak numaralarının sıralı şekilde takip etmesi sağlandı.
  • 23irsaliye modülünde, e-irsaliye olarak gönderilen evraklara gönderilemedi / hatalı olarak işaretle ve gönderilemedi / hatalı olarak işaretini geri al seçenekleri eklendi.
  • 24.İrsaliye modülünde, bazı datalardaki faturalandırıldı mı (f?) kolonu boş gelme sorunu düzeltildi.
  • 25.Cari karta tanımlanan stok grup iskontolarının, irsaliyeye otomatik gelmesi sağlandı.
  • 26.İrsaliye modülünde alış evraklarında aynı evrak numarasını kaydedebilmesi sağlandı.
  • 27.Cari kartta bulunana vergi / T.C. Kimlik no alanında ctrl+c işlevi aktif hale getirildi.
  • 28.Cari ödeme planı tahsilatı entegrasyon işleminde, muhasebe fişine belge türü alanını otomatik getirmesi sağlandı.
  • 29.Bazı datalarda görülen cari şube bakiyesini alamama sorunu giderildi.
  • 30.Stok modülünde bulunan, hareket virman özelliğine gönderilmiş faturaların gelmemesi ve virman yapılması engellendi.
  • 31.İhracat işlemlerinde gider evraklarını bağlama sorunu düzeltildi.
  • 32.Stok kartında bulunan kayıt gezgini, kartlardaki stok reçetesi alanında bir önceki kaydı getirme sorunu düzeltildi.
  • 33.Banka gider fişinde uyg.Kur değeri üzerinden işlem yapması sağlandı.
  • 34.Banka kredisi taksit ödeme modülünde, gecikme faizi alanının gider modülüne bağlanma sorunu düzeltildi.
  • 35.Banka kredisi modülünde faiz 0 olarak yazıldığında taksitlendirme yapamama sorunu düzeltildi.
  • 36.Fatura Excel aktarımında, tevkifat kodu aktarım için "tekvkodu" alanı eklendi.
  • Zirve Yazılım ticari masaüstü programları v7 11.01.2021-01.4 güncelleme içeriği
  • 1.Excelden fatura aktarmada e-arşiv olan faturaların, mevcut evrak numarasını takip etmesi sağlandı.
  • 2.Kasa → Raporlar → 15.Gruplu Kasa Gelir Raporu (Özel Kod 1) ve 16.Gruplu Kasa Gider Raporu (Özel Kod 1) raporlarında kasa özel kodu ve şube ye göre filtreleme seçenekleri düzeltildi.
  • 3.Kasa → Raporlar → 9.Kasa Gider Raporunda Gelir/Gider Kodu filtreleme seçeneği düzeltildi.
  • 4.Stok → Raporlar → 5-Stok Durumu ve 36-Stok Durum Raporu (Liste) raporlarında durumu başlığındaki hareket görmeyenler filtreleme seçeneği düzeltildi.
  • 5.Fatura → Raporlar → 10.Müstahsil Listesi raporundaki evrak no alanı genişletildi.
  • 6.Fatura → Raporlar → 3.Aylara Göre KDV toplamları raporunda bulunan Döviz Cinsi filtreleme seçeneği düzeltildi.
  • 7.Cari → Raporlar → 9.Günlük Tahsilat Analizi ve 10.Günlük Ödeme Analizi raporlarının boş gelme hatası düzeltildi.
  • 8.Cari → Raporlar → 13.Mutabakat Mektubu raporunda cari bakiyesindeki yuvarlama sorunu düzeltildi.
  • 9.e-Fatura mükellefi olan firmalarda ülke kodu 052'den farklı ise vergi dairesi ve e-posta alanları veri girişi zorunlu olmaktan çıkartıldı.
  • 10.Banka kartında hesap numarası alanında boşluk ve "-" girişine izin verildi.
  • 11.Üretim reçetesinde, fire oranı ana üründe veya alt ürünlerde var ise reçete üretimi yapıldığı anda ilgili fire oranı kadar irsaliyede otomatik olarak fire fişi kesilmesi sağlandı.
  • 12.Toplu dekont girişindeki şube seçim alanı aktif hale getirildi.
  • 13.Siparişten aktarılan e-İrsaliye evraklarında, sipariş bilgileri sekmesinin boş gözükmesi sorunu düzeltildi.
  • 14.İhraç kayıtlı satış faturaları için, sipariş aktar butonu aktif hale getirildi.
  • 15.Devir işlemleri, cari modül alanına; "Satıcılar İçin Ayrı Açılış Fişi Oluştur" seçeneği eklendi.
  • 16.Üretim reçetesine, stok kartında bulunan üretim muhasebe kodlarının otomatik olarak reçeteye getirilmesi sağlandı.
  • 17.Stok satırı 15'in üstünde olan faturalarda kopyalama işlemi sonrası evrak türü değiştirince stok satırlarının sıralamasının değişmesi sorunu düzeltildi.
  • 18.Fatura Excel aktarımında, fatura açıklamasına aktarım için "FATURAACK" alanı eklendi.
  • 19.Fatura Excel aktarımında, aynı evrak numarasına ait alış faturalarını aktarmadaki sorun düzeltildi.
  • 20.Cari borç makbuzu yazdırmada, kullanıcı dizaynı veya dizaynları varsa; fiş yazdır butonuna tıklandığında yazdırma seçeneklerinin ekrana getirilmesi sağlandı.
  • 1.Üretim işlemleri → makina takip modülüne, makina kodu ve makina adına göre arama filtreleri eklendi.
  • 2.Üretim işlemleri → üretim kaydı modülünde, ''sarf açıklamalarına üretilen adı yazılsın'' seçeneği işaretli olarak kayıt girdikten sonra bir sonraki üretim kayıtlarında ilgili seçeneğin otomatik işaretli olarak gelmesi sağlandı.
  • 3.Üretim işlemleri → üretim siparişleri modülü → raporlar → 2-stok kartlarına göre üretim siparişleri raporunda, sipariş durumu bekleyenler filtresi aktif hale getirildi.
  • 4.Yardım butonu aktif hale getirildi.
  • 5.Adres etiket modülüne, unvana göre arama seçeneği eklendi.
  • 6.E-fatura ve e-arşiv fatura girişlerinde kdv istisna kodlarının manuel girişi engellendi, listeden seçilecek hale getirildi.
  • 7.E-fatura ve e-arşiv fatura girişlerinde tevkifat kodlarının manuel girişi engellendi, listeden seçilecek hale getirildi.
  • 8.İrsaliyede stok satırında girilen özel kod (1) ve özel kod (2) alanlarının stok kartının hareketlerinde görünmeme sorunu düzeltildi.
  • 9.Programa girişteki kullanıcı adı karakter sayısı, 20 karaktere yükseltildi.
  • 10.Banka modülü → raporlar → 8- banka kredileri detaylı raporunda tarih filtresi aktif hale getirildi.
  • 11.Bazı datalarda yaşanan cari şube bakiyeleri tablosunun açılmama sorunu düzeltildi.
  • 12.Cari modülü → dekont işlemleri → borç/alacak makbuzu dizaynı yenilendi.
  • 13.Cari kart içerisindeki cari kodu ve cari adı alanındaki f1 ile cari kartlar tablosunun açılması sağlandı.
  • 14.Devir işlemleri; stok →detaylar(f10) ekranında bulunan stok kartı değerleri alanı bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.
  • 15.Devir işlemleri; stok → diğer(f10) ekranında bulunan stok ölçüleri alanı bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.
  • 16.Devir işlemleri; ötv(%), ötv(tl),s. Birim, s. Miktar, ana miktar, ana br. Fiyat(tl), ana br. Fiyat(dvz), parti kodu, son k. Tarihi, dvz. Cinsi ve indirim(tl) girilmiş siparişlerin, bir sonraki yıla ilgili alanların devretmeme sorunu düzeltildi.
  • 17.Devir işlemleri; banka → kredi kartı bilgileri ekranında bulunan komisyon, promosyon ve hizmet gider kodu alanların bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.
  • 18.Devir işlemleri; çek-senet ekranında önceki yılda tanımlanmış gerekli pul, kefil(2,3,4,5,6) ve açıklama alanlarının bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.
  • 19.Devir işlemleri; banka → döviz cinsi usd veya euro seçilen banka kartlarının bakiyelerini bir sonraki yıla devretmeme sorunu düzeltildi.
  • 20.Giriş ekranına bağlı terminal sayısının görülmesi için alan eklendi.
  • 21.E-fatura, e-irsaliye kayıtlı kullanıcı listesi yenilemede gelen sorunlar düzeltildi.
  • 22.Fatura → raporlar → 10 - müstahsil listesi raporunda makbuz no alanı 16 karakter sığacak şekilde genişletildi.
  • 23.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.
  • 24.İrsaliye modülünden toplu faturalandırma ile fatura modülüne aktarım yapılan faturalarda, e-fatura ve e-arşiv kontrolü sağlanarak öneklerin doğru olarak aktarılması sağlandı.
  • 25.İrsaliye modülünde, konsinye çıkış irsaliyesi kesince evrak numarası takibinde yaşanan sorun düzeltildi.
  • 26.Giriş ekranda bulunan uzak destek (ctrl + alt + t) butonuna uzak destek yeni ve eski versiyon seçenekleri eklendi.
  • 27.Zirve drive planlayıcı açılmama sorunu düzeltildi.
  • 1.Bazı firmalarda ba - bs raporunda gelen, dize veya ikili dosya verileri kesilecek hatası düzeltildi.
  • 2.İthalat dosyası yazdırmada, rapor bulunamadı hatası düzeltildi.
  • 3.Üretim iş emri kaydında, maliyet birim fiyatında virgülden sonraki girilen rakam 6 haneye yükseltildi.
  • 4.E-irsaliyeyi toplu faturalandırmada e-irsaliye durumuna göre bilgilendirme uyarısı eklendi.
  • 5.Cari dekont işlemlerinde tutar kısmında ctrl+v ile kopyalanan veriyi getirmesi özelliği eklendi.
  • 6.Ticari raporlar→ cari durum raporunu excel kaydedememe sorunu düzeltildi.
  • 7.E-irsaliye ek bilgileri ekranında bulunan asıl alıcı sekmesinde gerçek kişi olarak seçilen caride adı, soyadı bilgilerini cari karttan getirmesi özelliği eklendi.
  • 8.Perakende satış faturasında ön ek değiştirmeye bağlı olarak evrak no takibi sağlandı.
  • 9.Banka kartlarında hesap no alanına harf girilmesi engellendi.
  • 10.Sipariş modülüne toplu faturalandırma özelliği eklendi.
  • 11.Cari kartta noterler birliğinden sorgulanan carinin adres bilgisinde düzeltme yapıldı.
  • 12.Cari hesap durum raporunda borç alacak eşit olmasına rağmen 0,01 kuruş bakiye gelmesi sorunu düzeltildi.
  • 13.Stok kartı → stok adı alanında f1 yapıldığında açılan pencerenin genişletilmesi sağlandı.
  • 14.Çek/senet → raporlar → 8.Çek/senet listesi (işlem kaydına göre) raporunda sıralama şekli seçmeden rapor alınması sağlandı.
  • 15.Banka → raporlar → 2.Banka hesapları toplam hareket raporu'nda tarih filtrelemesi aktif hale getirildi.
  • 16.E-fatura.Exe'sinden zirveye aktarım ile gelen otomatik stok kartı açılan faturalarda düzeltme yapılamama sorunu giderildi.
  • 17.Fatura → raporlar → 8.Aylık kdv özeti raporunda bazı datalarda yaşanan eksik veri gelme sorunu düzeltildi.
  • 18.Sipariş modülüne toplu irsaliyelendirme özelliği eklendi.
  • 19.Fatura modülündeki iptal et butonuna e-arşiv iptal işaretleme özelliği eklendi.
  • 20.E-arşiv lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken yazılan v.K.N./t.C. Eğer e-arşiv ise e-posta alanı zorunlu hale getirildi.
  • 21.E-fatura lisansı olan firmalarda yeni cari kart açarken, vergi dairesi alanı zorunlu hale getirildi.
  • 22.E-irsaliye ek bilgileri tablosunda, taşıyıcı bilgileri sekmesine varsayılan taşıyıcı bilgileri kaydetme alanı eklendi. Bu alanda tanımlanan taşıcı bilgileri yeni irsaliye kesildiğinde otomatik olarak taşıyıcı bilgileri alanına gelmektedir.
  • 23.Fatura → raporlar → 11.Ba/bs kontrol listesi raporunda bazı carilerde v.K.N./t.C. Numaraları gelmeme sorunu düzeltildi.
  • 24.Tam istisna kodu 701'in açıklaması "3065 sayılı katma değer vergisi kanununun 11/1-c hükümlerine göre ihraç edilmek şartıyla teslim edildiğinden katma değer vergisi tahsil edilmemiştir." şeklinde değiştirildi.
  • 25.Cari → raporlar → 8.Cari hesap adres / telefon bilgileri raporunu zirve excel kaydetmedeki sütunların kayma sorunu düzeltildi.
  • 26.E-dönüşüm ürünleri güncellendi.

  Ticari bölüm

  • İrsaliye modülünde, e-irsaliye kullanıcıları için geliştirmeler yapıldı.
  • e-İrsaliyeyi faturalandırma ile ilgili geliştirmeler yapıldı.
  • Cari tahsilat makbuzu işlemindeki cari kodu değiştirme sorunu giderildi.
  • Cari borç dekontunda seçilen muhasebe kodunun düzeltmeye veya incelmeye alınmasında yazılan hesap kodu incele düzelt ekranında gelmiyor sorunu giderildi.

  Ticari Bölümde Yapılanlar

  • e-İrsaliye modülü geliştirmeleri tamamlandı ve irsaliye modülünde, e-irsaliye için geliştirmeler yapıldı.
  • e-Müstahsil modülü geliştirmeleri tamamlandı ve fatura modülünde, müstahsil makbuzunda geliştirmeler yapıldı.
  • İrsaliye → Raporlar → 3.İrsaliye ve Stok Fişleri Listesi (Detaylı) raporunda irsaliye bilgileri gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek- Senet işlemleri kısmında sağ tuş kesilen muhasebe fişi seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 17.Müstahsil Listesi Detaylı raporuna Künye no alanı eklendi.

  Ticari Bölümde Yapılanlar

  • e-İrsaliye modülü geliştirmeleri tamamlandı ve irsaliye modülünde, e-irsaliye için geliştirmeler yapıldı.
  • e-Müstahsil modülü geliştirmeleri tamamlandı ve fatura modülünde, müstahsil makbuzunda geliştirmeler yapıldı.
  • İrsaliye → Raporlar → 3.İrsaliye ve Stok Fişleri Listesi (Detaylı) raporunda irsaliye bilgileri gelmeme sorunu düzeltildi.
  • Çek- Senet işlemleri kısmında sağ tuş kesilen muhasebe fişi seçeneği düzeltildi.
  • Fatura → Raporlar → 17.Müstahsil Listesi Detaylı raporuna Künye no alanı eklendi.